Stockholms stad

Inga fältslag har ägt rum i Stockholms stad sedan Gustav Vasas erövring av huvudstaden 1523.
Fram till mitten av 1900-talet var många förband grupperade i Stockholms stad; Svea livgarde, I 1 fram till 1946, Göta livgarde, I 2 fram till 1939, Norska gardet fram till 1888, Livgardet till häst, K 1 fram till 1927, Livregementets dragoner, K 2 fram till 1927 då de båda kavalleriförbanden slogs samman till Livregementet till häst (d y), K 1,1949 Livgardesskvadronen, K 1, 1975 Livgardets dragoner, K 1 fram till 2000. Svea artilleriregemente, A 1 fram till 1947, Positionsartilleriregementet, A 9 fram till 1927, Stockholms luftvärnskår, Lv 3 1942 – 1952, Svea ingenjörkår, Ing 1 fram till 1922 och Svea trängkår 1907.
Endast Livregementets dragoner, K 2 var fram till 1901 indelt.

Registreringskort för Beteckning
1709 Minnesmärke över slaget vid Poltava  A01
1790 Minnessten över slaget vid Svensksund  A02
1811 Minnestavla över Livgardet till häst på Hantverkargatan 45  A03
1811 ”Mariebergsklockan” utanför Försvarshögskolan på Drottning Kristinas väg 37  A04
1847 ”Mariebergstenen” utanför Försvarshögskolan på Drottning Kristinas väg 37  A05
1849 Minnesmonument över flottans kårer  A06
1856 Minnestavla över Sappörkompaniet  A07
1877 Minnesplatta över Svea artilleriregemente på Artillerigårdens västra flygel  A08
1878-80 Minnessten över Vegaexpeditionen på Skeppsholmen  A09
1888 Minnestavla över Norska gardet på Storgatan 23  A10
1890 Minnessten över Svea livgarde vid Gustav Adolfskyrkan  A11
1897 Minnesplatta på K 1 kasern, Lidingövägen 28  A12
1922 Minnessten över Svea ingenjörkår i Pontonjärparken  A13
1927 Två minnestavlor över förbanden på Storgatan 29  A14
1927 Minnessten över Livgardet till häst på Lidingövägen 28  A15
1927 Minnessten över Livregementets dragoner på Djurgårdsbrunnsvägen 34  A16
1931 Flygarmonumentet på Karlaplan  A17
1939-45 Finlandsmonumentet i Finlandsparken vid Värtahamnen  A18
1939-45 Minnestavla över stupade Finlandsfrivilliga på Armémuseum  A19
1939-45 Minnesplatta över stupade i Finland, Finska kyrkans innergård  A20
1939-45 Minnesplatta över stupade i Karelen, Finska kyrkans innergård  A21
1939-44 Minnessten över Svenska Finlandsfrivilliga utanför Kavallerikasernens matsal  A22
1944 Minnestavla över flygare omkomna i tjänsten i Tre Vapens minneshall  A23
1943-45 Minnessten över Sveriges utbildning av norsk trupp på Gärdet  A24
1940-45 Två minnesskyltar över personalen i C-byrån på Östermalm i Stockholm  A25
1946 Minnestavla över Svea livgarde på Linnégatan 87  A26
1940 Minnessten över Göta livgarde 50 m NO Berwaldhallen  A27
1953 Minnestavla över Göta livgarde och Stockholms luftvärnsregemente på Linnégatan 85  A28
1949 Minnessten över Livregementet till häst (d y) på Lidingövägen 28  A29
1949 Minnestavla över Svea artilleriregemente på Valhallavägen 117  A30
1952 Minnessten över den nedskjutna DC 3an på Galärvarvskyrkogården  A31
1953 Minnessten över Svenska Koreaambulansen på Gärdet  A32
1953 ”Mariebergsmonumentet” över förbanden på Marieberg i Mariebergsparken  A33
1961 Minnesbyst av Dag Hammarskjöld vid Djurgårdsbrunnsviken  A34
1992 Fyra minnestavlor över förbanden på Fredrikshovs slott  A35
1993 Minnesmärke över JAS Gripen haveri på Långholmen  A36
1995 Minnesvård över svensk personal i FN-tjänst vid Sjöhistoriska museet  A37
2013 Veteranminnesmärket vid Sjöhistoriska museet  A38
2022 Minnessten över Marinen 500 år på Skeppsholmen  A39
1860 års garnisonskyrkogård med 59 grifter  A45
Artillerikyrkogården med 57 grifter  A46
Vasagraven på Galärvarvskyrkogården  A47
1808 Gravmonument över stupade Önnert Jönsson på Galärvarvskyrkogården  A48
1941 Hårsfjärdenmonumentet på Galärvarvskyrkogården  A49
1914-1945 Fyra minnestavlor och ett votivskepp i f d Karl Johans kyrka på Skeppsholmen  A50
1821 Gravmonument över genlt Carl von Cardell på Hedvig Eleonora kyrkogård  A51
1861 Gravmonument över genlt Carl von Döbeln på Johannes kyrkogård  A52
1883 Gravmonument över genlt Ernst von Vegesack på Klara kyrkogård  A53
1831 Epitafium över generallöjtnant Johan August Sandels i Klara kyrka   A54
1802 Epitafium över generallöjtnant Gustaf Adolf Siegroth i Klara kyrka   A55
   
 Hästgrav ( No 22 /1) utanför f d K 1 kasern på Lidingövägen i Stockholm  A71
 Hästgrav (Abdullah) utanför f d K 1 kasern på Lidingövägen i Stockholm  A72
 Hästgrav (Fridolin) utanför f d K 1 kasern på Lidingövägen i Stockholm  A73
 Hundgrav (Putte) utanför f d K 1 kasern på Lidingövägen i Stockholm  A74
 Hundgrav (Skrållan) utanför f d K 1 kasern på Lidingövägen i Stockholm  A75
 Hästgrav (Morgan) utanför f d K 1 kasern på Lidingövägen i Stockholm  A76
 Hästgrav (Eskort) utanför f d K 1 kasern på Lidingövägen i Stockholm  A77