Fältslag i Sverige

Denna förteckning tar upp fältslag i Sverige med de gränser som finns idag. Fältslag i Finland, de baltiska staterna och norra Tyskland redovisas i respektive land även om de vidtillfället för fältslaget tillhörde Sverige. Likaså är fältslag i de tidigare danska landskapen Skånelanden, Bohuslän och Jämtland redovisade som fältslag i Sverige..

 Slag  Minnesmärke nr
 1521 Slaget vid Brunnbäck  W01
 1563 Slaget vid Mared  N01
 1565 Slaget vid Axtorna  N02
 1598 Slaget vid Stångebro  E01
 1612 Slaget vid Vittsjö  L01
 1612 Slaget vid Blädinge svedja  G01
 1644 Slaget vid Borst  M01
 1657 Slaget vid Genevadsbro  N03
 1676 Slaget vid Halmstad  N04
 1676 Slaget vid Lund  M02
 1676 Bakhållet vid Anderstorp  L34
 1677 Slaget vid Landskrona  M04, O01
 1678 Belägringen av Bohus fästning R01
 1710 Slaget vid Helsingborg  M05-06
 1716 Slaget vid Dynekilen  O03
 1718 Armfeldts återtåg  Z01-08
 1719 Försvaret av Nya Älvsborg  O04
 1719 Slaget vid Stäket  B01
 1721 Slaget vid Selånger  Y02
 1808 Skärgårdsslaget vid Strömstad  O06
 1809 Slaget vid Lejonströmsbron  Ä04
 1809 Slaget vid Hörnefors  Ä02-03
 1809 Slaget vid Sävar  Ä01
 1809 Träffningen vid Ratan  Ä04
 1809 Affären vid Piteå  Ö04
 1611 Slaget vid Ryssby  H01