Fältslag

Fältslag är här en sammanfattande benämning på allt från stora slag med 10 000-tals deltagande soldater till skärmytslingar med bara några hundra. Fältslag till havs och i luften skrivs som sådana. Här aktuella fältslag har ihågkommits med ett minnesmärke över slaget eller någon person som deltagit och utmärkt sig i detsamma. Huvuddelen av minnesmärkena är uppsatta vid något jubileum framför allt under 1800-talet. Några har förstörts under Kalla krigsepoken men huvuddelen av dessa har återuppsatts, oftast av lokalbefolkningen.

Fältslag