Registerkort Nr A76

Minnessten över tjänstehästen ”Morgan”

Län                                            Stockholms stad

Kommun (motsv)               Stockholm

Lägesbeskrivning
Kartbeskrivning:                    Lidingövägen 28, 100 m NO kasernvakten
GPS-angivelse:                      59°20’52.33″N 18° 5’25.99″E

Inventerad
Namn:                                        Christian Braunstein
Datum:                                      2017-01-10

Historia
Morgan var tilldelad major Peter Rosén

 Ägare
Namn:                                        Försvarsmakten

Kostnader
Vård, skötsel/år:                     –
Renovering (vid behov):       –

Vårdare
Namn:                                        Livgardet
Adress:                                      196 85 Kungsängen
Telefon:                                     08-584 540 00
Mail-adress:                             exp-lg@mil.se

Övrigt
Minnesmärke av granit rest 2008
Text  MORGAN ÄLSKAD – FRUKTAD 1992 – 2008
Informationsskylt: Nej

Christian Braunstein
Chef SvMM inventeringsgrupp

Projektet har finansierats av Försvarsmakten