Registerkort Nr A75

Minnessten över taxen ”Skrållan”

Län                                            Stockholms stad

Kommun (motsv)               Stockholm

Lägesbeskrivning
Kartbeskrivning:                   Lidingövägen 28, 100 m NO kasernvakten
GPS-angivelse:                      59°20’52.33″N 18° 5’25.99″E 

Inventerad
Namn:                                        Christian Braunstein
Datum:                                      2017-01-10

Historia
Strävhåriga taxen Skrållan 1988-1997 ägdes av överstelöjtnant Christian Braunstein. Hon blev under Ryttar-VM 1990 i Stockholm utnämnd till ”The official dog” och X-et på hennes ID-kort innebar tillträde till den kungliga läktaren och limousine-service.  1994 blev hon arméöverläkarens allergiassistent i Högkvarteret och slutade där 1997 som fanjunkare .

Ägare
Namn:                                        Försvarsmakten

Kostnader
Vård, skötsel/år:                     –
Renovering (vid behov):       –

Vårdare

Namn:                                        Livgardet
Adress:                                      196 85 Kungsängen
Telefon:                                     08-584 540 00
Mail-adress:                             exp-lg@mil.se

Övrigt
Minnesmärke av granit rest 1997
Text  SKRÅLLAN V.I.D.
Informationsskylt: Nej

Christian Braunstein
Chef SvMM inventeringsgrupp

Projektet har finansierats av Försvarsmakten