Registerkort Nr A05

1847 ”Mariebergstenen” utanför Försvarshögskolan på Drottning Kristinas väg 37

Län                                            Stockholms stadA25

Kommun (motsv)               Stockholm

Lägesbeskrivning
Kartbeskrivning:                    Drottning Christinas väg 37
GPS-angivelse:                       N59°20’54.81″, E18° 4’8.17″

Inventerad
Namn:                                        Claes Grafström
Datum:                                      2015

Historia
Enligt inhämtad muntlig uppgift utgör formeln på stenen ett led för att lösa en andragradsekvation. Denna andragradsekvation utgör i sin tur en matematisk formel för en kastparabel (för utskjutande av en projektil t ex från en kanon).

 Ägare
Namn:                                        Försvarshögskolan
Adress:                                      Box 278 05, 115 93 Stockholm
Tfnnr:                                        08-553 425 00
Mail-adress                              registrator@fhs.se

Kostnader
Vård, skötsel/år:                     –
Renovering (vid behov):      –

Vårdare
Namn:                                        Ägaren

Övrigt
Minnesmärket är ett stenblock av granit med en inhuggen formel. H 112 cm, b 150 cmA25b
Text (inhuggen): : B2 – 4 AC > = < O
Text på platta: DENNA INSKRIPTION FRÅN HÖGRE ARTILLERILÄROVERKET PÅ MARIEBERG TILLKOM GENOM INITIATIV AV OFFICEREN, SEDERMERA LÖJTNANT OCH KAPTEN VID A 2 DETLOF ODELSTIERNA ÅR 1847 STENEN FLYTTADES TILL MHS I DECEMBER 1965
Informationsskylt: Nej

Claes Grafström
Chef SvMM inventeringsgrupp

Projektet har finansierats av Försvarsmakten