Registerkort Nr A16

1927 Minnessten över Livregementets dragoner på Djurgårdsbrunnsvägen 34

Land                                        SverigeA18

Kommun (motsv)             Stockholm

Lägesbeskrivning
Kartbeskrivning:                 Ca 50 meter från Tekniska muséet på Museivägen ner mot Djurgårdsbrunnskanalen
GPS-angivelse:                     N59°19’53.82″, E18° 7’9.14″

Inventerad
Namn:                                       Claes Grafström
Datum:                                      Mars 2016

Historia
Upplandsdelen av Livregementet till häst – kyrassiärkåren och därefter, från 1815 dragonkåren – avhöll från 1791 sina regementsmöten omväxlande på Gärdet i Stockholm och Polacksbacken i Uppsala. Från 1828 var Gärdet ständig mötesplats. Exercisskvadronen förlades till Drottningholm 1822-1881. År 1881 togs ”Kavallerietablissementet på Ladugårdsgärdet”, motsvarande den äldre delen av dragonkasernen, i bruk för det indelta kavalleriets befälsskolor samt för exercisskvadronen m m. Det underställdes sekundchefen för K 2. I samband med 1901 års härordnings genomförande med uteslutande garnisonerade värnpliktiga förband, byggdes kasernen ut och mottog 1904 i sitt nya skick dragonernas fem skvadroner. Här hade Livregementets dragoner sitt hem till 1927-12-31.

Ägare
Namn:
Adress:
Tfnnr:
Mail-adress

Kostnader
Vård, skötsel/år:                     –
Renovering (vid behov):      –

Vårdare
Namn:                                        Ägaren

ÖvrigtA18e
Minnesmärket av granit avtäcktes 1962-10-12 av general Peyron. Det är hugget av AB Albert Flinck efter ritningar av byggnadsrådet Ragnar Hjort.
Text framsida: KUNGL LIVREGEMENTETS DRAGONER VAPENÖVADES PÅ LADUGÅRDSGÄRDET 1827 – 1927 SAMT VORO HÄR FÖRLAGDA 1891 – 1927
Under en lagerkrans LIVDRAGONER RESTE STENEN 1962
Baksida: REGEMENTETS FÖREGÅNGARE VORO UPPLANDSFANAN 1561 – 1620, UPPLANDS RYTTARE 1621 – 1666, KONUNGENS LIVREGEMENTE TILL HÄST 1667 – 1791, LIVREGEMENTSBRIGADENS KYRASSIÄRKÅR 1791 – 1815, LIVREGEMENTETS DRAGONKÅR 1815 – 1891. SEGERNAMNEN TÄLJA ATT DE VÄL TJÄNAT KONUNG OCH FÄDERNESLAND
Östra sidan: LÛTZEN 1632, OLDENDORF 1633, WITTSTOCK 1636, LEIPZIG 1642, WARSZAWA 1656 FREDRIKSODDE 1657, TÅGET ÖVER BÄLT 1658, HALMSTAD 1676
Västra sidan: LUND 1676, LANDSKRONA 1677, DÛNA 1701, KLISZOW 1702, PULTUSK 1703, HOLOVCZYN 1708, HELSINGBORG 1710
Informationsskylt Nej

Claes Grafström
Chef SvMM inventeringsgrupp

Projektet har finansierats av Försvarsmakten