Registerkort Nr A74

 

Minnessten över springer spanieln ”Putte”

 Län                                           Stockholms stad

Kommun (motsv)              Stockholm

Lägesbeskrivning
Kartbeskrivning:                   Lidingövägen 28, 100 m NO kasernvakten
GPS-angivelse:                      59°20’52.33″N 18° 5’25.99″E 

Inventerad
Namn:                                        Christian Braunstein
Datum:                                      2017-01-10

Historia
Springer spanieln Putte 1968 – 1983 ägdes av chefen K 1/Fo 44, överste Hodder Stjernswärd

 Ägare
Namn:                                        Försvarsmakten

Kostnader
Vård, skötsel/år:                     –
Renovering (vid behov):      –

Vårdare
Namn:                                        Livgardet
Adress:                                      196 85 Kungsängen
Telefon:                                     08-584 540 00
Mail-adress:                             exp-lg@mil.se

Övrigt
Minnesmärke av granit rest 1983
Text  PUTTE *1968  † 1983 Informationsskylt: Nej

Christian Braunstein
Chef SvMM inventeringsgrupp

Projektet har finansierats av Försvarsmakten