Registerkort Nr A31

1952 Minnessten över den nedskjutna DC 3an på Galärvarvskyrkogården

Län                                           Stockholms stadA36

Kommun (motsv)              Stockholm

Lägesbeskrivning
Kartbeskrivning:                   Bredvid Vasamuseet på Djurgården
GPS-angivelse:                       N59°19’40.07″, E18° 5’42.00″

Inventerad
Namn:                                        Claes Grafström
Datum:                                      2015

Historia
Under förmiddagen den 13 juni 1952, mitt under en mycket het period i det kalla kriget, försvann flygvapnets Tp 79 Hugin med flygvapennummer 79001 utan att lämna några andra spår än en sönderskjuten räddningsflotte efter sig. Den specialutrustade DC-3:an var på väg hem mot Bromma flygplats, efter att ha genomfört ett radarspaningsuppdrag. Klockan 11:08 samma dag rapporterade DC-3:ans navigatör Gösta Blad för sista gången in planets position. Klockan 11:23 mottog signalisten vid flygflottiljen Roslagens flygkår (F 2) i Hägernäs ett anrop från DC-3:an, vilket dock snabbt dog ut. Det var den svenska besättningens sista livstecken. Flygplanets position över Östersjön vid försvinnandet var oklar. Sovjetunionen förnekade inblandning i försvinnandet. I de första svenska pressmeddelandena om DC-3:ans försvinnande nämndes ingenting om misstanken att planet blivit nedskjutet, bland annat för att dölja det faktum att flygvapnet tillsammans med Försvarets radioanstalt (FRA) bedrev denna signalspaning.[10] Representanter för Flygvapnet och Sveriges regering hävdade att planets besättning varit ute på en oskyldig navigeringsflygning i utbildningssyfte. Svensk press intog en hård antisovjetisk linje. Tre dagar senare deltog två svenska militära sjöräddningsplan av typ Tp 47 Catalina i försöken att lokalisera Tp 79:an. Ett av planen besköts av sovjetiskt jaktflyg och tvingades nödlanda nära det västtyska fraktfartyget Münsterland. De fem besättningsmedlemmarna i Tp 47:an kunde därvid räddas.
Den 10 juni 2003 återfann de efter tre års sökande den nedskjutna Tp 79:an på 125 meters djup, 55 kilometer öster om Fårö, på internationellt vatten men i den svenska ekonomiska zonen. Senare på sommaren fann de även Tp 47:an, på en position 22 kilometer mer ostlig än den rapporterade nedslagsplatsen. Projektledaren Anders Jalia blev för bedriften utsedd till årets projektledare 2004 och tillsammans med Carl Douglas och Ola Oskarsson tilldelades de Konungens guldmedalj av 8:e storleken för bedriften att återfinna DC-3:an.

Ägare
Namn:                                       Stockholms kyrkogårdsförvaltning
Adress:                                      Box9, 121 25 Stockholm
Tfnnr:                                        08-508 301 91
Mail2-adress                           kundtjänst.kyf@stockholm.se

Kostnader
Vård, skötsel/år:                     –
Renovering (vid behov):     –

Vårdare
Namn:                                        Ägaren

Övrigt
Minnesmärket av granit restes 2012-06-13.
Text: MINNE OCH HEDERSBETYGELSE ÖVER BESÄTTNINGEN PÅ DC-3 79001 HUGIN GÖSTA BLAD, BENGT BOOK, IVAR SVENSSON, ERIK CARLSSON EINAR JONSSON, BÖRGE NILSSON, ALVAR ÄLMEBERG, HERBERT MATTSSON FALLNA ÖVER ÖSTERSJÖN 13 JUNI 1952
Informationsskylt: Nej

Claes Grafström
Chef SvMM inventeringsgrupp

Projektet har finansierats av Försvarsmakten