Registerkort Nr A26

1946 Minnestavla över Svea livgarde på Linnégatan 87

Län                                        Stockholm

Kommun (motsv)           Stockholm

Lägesbeskrivning
Kartbeskrivning:                  Linnégatan 87
GPS-angivelse:                     N59° 20′ 4.83″ , E18° 5′ 42.4″

Inventerad
Namn:                                        Claes Grafström
Datum:                                      November 2014

Historia
Svea Livgarde flyttade från Fredrikshof 1888 till kasernen på Linnégatan, som ritades av Ernst Jacobsson, och blev kvar till 1946 då man flyttade till Sörentorp. 

Ägare
Namn:                                        Stiftelsen Carpe Diem
Adress:                                       Fredrikshovsgatan 6, 115 23 Stockholm
Tfnnr:                                         08-661 24 60
Mail-adress                               kansli@fredrikshov.se

Kostnader
Vård, skötsel/år:                        –
Renovering (vid behov):         –

Vårdare
Namn:                                        Ägaren

Övrigt
Minnestavlan troligen uppsatt 1946 av regementet.
Text: KUNGL SVEA LIVGARDE VAR HÄR FÖRLAGT 1888-1946

Claes Grafström
Chef SvMM inventeringsgrupp

Projektet har finansierats av Försvarsmakten