Krig

Från 1523 till 1814 var Sverige i krig under fler år än man hade fred. Under de senaste 200 åren har dock vårt land varit förskonat från krig. Här nedan finns de krig med som ihågkommits med ett minnesmärke över något fältslag eller någon person som deltagit och utmärkt sig i dessa.

1521-23 Befrielsekriget W01
1563-70 Nordiska sjuårskriget L01, N01-02
1598-1600 Avsättningskriget mot Sigismund E01
1600-1629 Kriget Sverige – Polen (Andra polska kriget) LV01
1611-13 Kalmarkriget L01, N05, NO01
1630-48 Trettioåriga kriget CZ01-02, DE01-13, PO01, AT01-11
1643-45 Hannibalsfejden M01, Y01, Z10
1655-60 Kriget Sverige – Polen PO02
1657-58 Carl X Gustavs första danska krig DK01-03, N03
1676-1678 Skånska kriget L34, M02-04, N04, O01. R01
1700-21 Stora Nordiska kriget FI01-04, NO02-05, PO02-04, PO06, RU01-02, DE14-15, UA01-03, HU01-03, BY01, A01, B01, M05-06, O02-04, X01, Y02, Z01-08
1788-90 Gustav III:s finska krig FI07-12, A02-03, O05
1808-09 Kriget Sverige – Danmark DK06-08, O06. S01-03, Z09
1808-09 Finska kriget FI15-20, Ä01-04, Ö01-04
1813-14 Fälttåget i Tyskland DE18-20
1814 Fälttåget mot Norge NO06
1848-51 Slesvig-Holsteinska kriget DK04-05,DK29-31, DE21-27
1864 Dansk-tyska kriget DK06-31
1899-1902 Andra Boerkriget ZA01
1914-18 Första världskriget FR01
1918 Finska frihetskriget FI24-26
1939-45 Andra världskriget NO07, SB01
1939-40 Finska vinterkriget FI27-40
1942-44 Finska fortsättningskriget FI41-49
1950-53 Koreakriget KR01-02, US02-03