Registerkort Nr A73

Minnessten över befälshästen Fridolin

 Län                                            Stockholms stad

Kommun (motsv)               Stockholm

Lägesbeskrivning
Kartbeskrivning:                    Lidingövägen 28, 100 m NO kasernvakten
GPS-angivelse:                      59°20’52.33″N 18° 5’25.99″E

Inventerad
Namn:                                        Christian Braunstein
Datum:                                       2017-01-10

Historia
Okänd. Okänd. Graven låg tidigare i det ursprungliga kasernområdets sydöstra hörn men flyttades 1969 till sin nuvarande plats i samband med rivningarna inför Militärstabsbyggnadens uppförande

 Ägare
Namn:                                        Försvarsmakten

Kostnader
Vård, skötsel/år:                     Borttagning av mossa. Ifyllnad av text
Renovering (vid behov):      –

Vårdare
Namn:                                        Livgardet
Adress:                                      196 85 Kungsängen
Telefon:                                     08-584 540 00
Mail-adress:                             exp-lg@mil.se

Övrigt
Minnesmärke av granit
Text:  FRIDOLIN Informationsskylt: Nej

Christian Braunstein
Chef SvMM inventeringsgrupp

Projektet har finansierats av Försvarsmakten