Registerkort Nr A29

1949 Minnessten över Livregementet till häst (d y) på Lidingövägen 28

Land                                       SverigeA17

Kommun (motsv)            Stockholm

Lägesbeskrivning
Kartbeskrivning:                 Lidingövägen 28, N kasernvalvet
GPS-angivelse:                    N59°20’50.45″, E18° 5’18.96″

Inventerad
Namn:                                      Claes Grafström
Datum:                                     April 2016

Historia
1928 slogs Livgardet till häst samman med Livregementets Dragoner och fick namnet Livregementet till häst (d y). 1949 reducerades regementet och blev Livgardesskvadronen fram till 1974 då Livgardets Dragoner med Stockholms försvarsområde organiserades. 1984 införlivades Livgardets dragoner i Svea livgarde. 1994 blev Livgardets dragoner återigen ett självständigt förband. Från 2000 ingår dragonerna i Livgardet.

Ägare
Namn:                                       Försvarsmakten
Adress:                                      Högkvarteret, Lidingövägen 24
Tfnnr:                                         08-788 75 00 (vx)
Mail-adress                              exp-hkv@mil.se

Kostnader
Vård, skötsel/år:                     –
Renovering (vid behov):      Platschef Kavallerikasernen har möjligheter att föreslå ev behövliga reparationsåtgärder från enhetens sida.

Vårdare
Namn:                                       Livgardet
Adress:                                      Granhammar, 196 92 Kungsängen
Telefon:                                     08-584 540 00 (vx))
Mail-adress                              exp-livgardet@mil.se

Övrigt
Minnesstenen av granit restes år 1955 väster om huvudentrén mot ”stora valvet” som pendang till minnessten A15, 1.75 m hög. Samtidigt flyttades minnessten A15 till nuvarande plats. Avtäckningen av de båda minnesstenarna med nuvarande placering förrättades av generalmajoren Henry Peyron i samband med Livregementets till hästs kamratförening årsmöte 1955-09-18. Medel erhölls dels genom insamling (ca 700 kronor), dels från Livregementets till häst kamratförening (ca 400 kronor)
Text: KUNGL LIVREGEMENTET TILL HÄST 1928-1949
Informationsskylt:  Nej

Claes Grafström
Chef SvMM inventeringsgrupp

Projektet har finansierats av Försvarsmakten