Kontakt

Styrelse SvMM

Ordförande Christian Braunstein
Grevgatan 62 A, 114 59 Stockholm, tel 070 55 60 498
chbn9@outlook.com
Sekreterare Peter L:son Björkman
Södra Kexle, 646 96 Stjärnhov, tel 070 -355 53 50
betmerct@gmail.com  
Kassör Anders G:son Wiklund
Sågvägen 1, 181 Lidingö, tel 0705 825 539
wiklund.advice@tele2.se
Ledamot Peter   Wetterberg, Domsten, Helsingborg (Utlandsansvarig)
Claes Grafström, Stockholm (Sverigeansvarig)
Jan-Erik Clerkestam, Karlstad
 Lennart Holtrin, Luleå
Suppleanter Michael Lagerkvist, Lidingö
Thomas Roth, Stockholm

Ansökan om medlemskap i SMVU insänds tillsammans med enkelt CV till ordförande eller sekreterare med adress enligt ovan. Företräde äger den som har kunskaper och intresse för de syften föreningen företräder.