Kontakt

Styrelse SvMM

Ordförande Urban Rettig
Sandhamnsgatan, Stockholm,
ordforande@smvu.se
Sekreterare  Christian Braunstein
Rigagatan 16,  11115 27 Stockholm, tel 070 55 60 498
sekreterare@smvu.se
Kassör Anders G:son Wiklund
Sågvägen 1, 181 Lidingö, tel 0705 825 539
Kassor@smvu.se
Ledamöter Peter   Björkman, Stockholm, (Utlandsansvarig)
utlandsansvarig@smvu.se
Claes Grafström, Stockholm (Sverigeansvarig)
sverigeansvarig@smvu.se
Jan-Erik Clerkestam, Karlstad
 Lennart Holtrin, Luleå
Suppleanter Michael Lagerkvist, Lidingö webansvarig
kontakt@smvu.se
Thomas Roth, Stockholm

Ansökan om medlemskap i SMVU insänds tillsammans med enkelt CV till ordförande eller sekreterare med adress enligt ovan. Företräde äger den som har kunskaper och intresse för de syften föreningen företräder.