Registerkort Nr A32

Två minnesskyltar över Svea livgardes idrottsplats i Gustaf Adolfsparken

Län                                            Stockholms stad

Kommun (motsv)               Stockholm

Lägesbeskrivning
Kartbeskrivning:                   I Gustaf Adolfsparken 50 m V kyrkan
GPS-angivelse:                    59°20’14.27″N 18° 5’52.18″E

Inventerad
Namn:                                       Peter Wetterberg
Datum:                                      2017-10-11

Historia
Svea livgarde flyttade 1888 till nya kaserner mellan Karlavägen och Linnégatan. Norr om kasernområdet och parallellt med Karlavägen anlades en bred grusbana där idrottsövningar av olika slag ägde rum. Här hölls i maj 1891 den första internationella Gymnastik- och Idrottsfesten i Stockholm. Det första loppet var en engelsk mil. Tävlingarna flyttades 1896 till den nybyggda idrottsanläggningen i hörnet Valhallavägen – Lidingövägen och hölls där fram till 1910 då bygget av Stadion påbörjades.

 Ägare
Namn:                                        Stockholms stad
Adress:                                      Kulturförvaltningen, Stockholm
Telefon:                                     08-508 319 00
Mail-adress:                             kultur@stockholm.se

Kostnader
Vård, skötsel/år:                     –
Renovering (vid behov):     Den ena skylten måste omgående utbytas

Vårdare
Namn:                                        Ägaren

Övrigt
Två minnesskyltar på svenska och engelska över Svea livgardes första idrottsplats från 1891 uppsatta 2004 av Gatu- och Fastighetskontoret i samarbete med Stockholms idrottsförvaltning och Stockholms idrottshistoriska förening

Peter Wetterberg
Chef SvMM inventeringsgrupp

Projektet har finansierats av Försvarsmakten