Registerkort Nr A33

1953 ”Mariebergsmonumentet” över förbanden på Marieberg i Mariebergsparken

Land                                       SverigeA29

Kommun (motsv)            Stockholm

Lägesbeskrivning
Kartbeskrivning:                 Strax öster om Ryska ambassaden
GPS-angivelse:                  59°19’35.41″N 18° 1’2.40″E

Inventerad
Namn:                                      Claes Grafström
Datum:                                     Mars 2015

Historia
Områdets historia omfattar exempelvis det tidigare mentalsjukhuset Konradsberg norr om Rålambsvägen (1861–1960-talet). På området söder om Rålambsvägen fanns Mariebergs porslinsfabrik (1758–1788), samt militärområdet Marieberg (med bland annat Högre artilleriläroverket 1818–1885 , Trängbataljonen 1885–1887, Kungl Fälttelegrafkåren 1908–1937, Signalregementet –1939, samt Arméns signalskola (SignS) 1945–1958). Det fanns också en ammunitionsfabrik på Marieberg fram till 1950.

Ägare
Namn:                                       Stockholms stad
Adress:                                      Kulturförvaltningen, Stockholm
Telefon:                                     08-508 319 00
Mail-adress:                             kultur@stockholm.se

Kostnader
Vård, skötsel/år:                     –
Renovering (vid behov):      –

Vårdare
Namn:                                        Stockholms stadsmuseum
Adress:                                      Ryssgården, Slussen
Telefon:                                     08 508 31 600
Mail-adress:                             samlingsenheten@stockholm.se

ÖvrigtA29b
Minnesmärke av arkitekt Ragnar Hjorth (1881-1971) rest 1953 till minne av bl.a. alla de olika militära skolor och förband som varit förlagda till Mariebergsområdet. Text på västra sidan:  1758-1788 MARIEBERGS PORCELLAINEFABRIQUE  1799-1820  STYCKGJUTERIET  1833-1845  KONGL RAKETCORPSEN  1876-1950 AMMUNITIONSFABRIKEN  1818-1869  KONGL HÖGRE ARTILLERILÄROVERKET  1846-1869  OFFICERSSKOLA FÖR KONGL VÄG- OCH VATTENBYGGNADSKÅREN  1866-1878 KONGL KRIGSHÖGSSKOLAN  1878-1884  KONGL ARTILLERI- OCH INGENJÖRHÖGSKOLAN  1885-1891  KONGL TRÄNGBATALJONEN  1891-1901  KONGL SVEA TRÄNGBATALJON  1901-1904  KONGL FÖRSTA SVEA TRÄNGKÅR  KUNGL SVEA TRÄNGKÅR  1908-1937  KUNGL FÄLTTELEGRAFKÅREN  1937-1940  KUNGL SIGNALREGEMENTET  1945-1958  ARMÉNS SIGNALSKOLA
Text södra sidan: Symboler för verksamheter enligt västra sidan.
Textöstra sidan: REST ÅR 1953 ÅT MINNET AV GÅNGNA SEKLERS VERKSAMHET PÅ MARIEBERG
Informationsskylt: Nej

Claes Grafström
Chef SvMM inventeringsgrupp

Projektet har finansierats av Försvarsmakten