Andra militära minnesmärken i Sverige, länsvis

Under denna rubrik finns de militära minnesmärken som inte finns med bland fältslag, fredsbevarande insatser och gravar, t ex minnesstenar över svenska förband, militärt ledda expeditioner samt dödsfall under fredstid m fl.

A – Stockholms Stad Klicka här >>>
B – Stockholms län Klicka här >>>
C – Uppsala län Klicka här >>>
D – Södermanlands län Klicka här >>>
E – Östergötlands län Klicka här >>>
F – Jönköpings län Klicka här >>>
G – Kronobergs län Klicka här >>>
H – Kalmar län Klicka här >>>
I – Gotlands län Klicka här >>>
K – Blekinge län Klicka här >>>
L – Kristianstad län (Skåne län) Klicka här >>>
M -Malmöhus län (Skåne län) Klicka här >>>
N – Hallands län Klicka här >>>
O – Västra Götalands län Klicka här >>>
P – Älvsborgs län (Västra Götalands län) Klicka här >>>
R – Skaraborgs län (Västra Götalands län) Klickar här >>>
S – Värmlands län Klicka här >>>
T – Örebro län Klicka här >>>
U – Västmanlands län Klicka här >>>
W – Dalarnas län Klicka här >>>
X – Gävleborgs län Klicka här >>>
Y – Västernorrlands län Klicka här >>>
Z – Jämtlands län Klicka här >>>
Ä – Västerbottens län Klicka här >>>
Ö – Norrbottens län Klicka här >>>