Andra militära minnesmärken, Dalarnas län

Minnessten över stupade karoliner på Romme hed W02
Minnesmärke över Dalregementet i Falun  W03
Minnessten över Dalregementets lägerplats på Rommehed i Stora  W04
Minnessten över Dalregementets livkompani på Rommehed i Stora Tuna  W05
Minnessten över Dalregementets Gagnefs kompani vid kyrkan i Gagnef  W06
Minnessten över Dalregementets Leksands kompani vid kyrkan i Leksand W07
Minnessten över Dalregementets Rättviks kompani vid kyrkan i Rättvik  W08
Minnessten över Dalregementets Mora kompani vid kyrkan i Mora  W09
Minnessten över Dalregementets Orsa kompani vid kyrkan i Orsa  W10
Minnessten över Peder Svensson 1521 i Hedemora  W11
Minnessten över Magnus Stenbock utanför regementet i Falun  W12
Minnesplatta över krp J Gifting på f d Komtillmåttakrog i Gagnef  W13
Staty av krp J Gifting ipå torget i Orsa  W14
Minnesmärke över Dalregementets överstelöjtnantsboställe i Säter  W15
Minnestavla över kompanicheferna vid Dalregementets Västerdalskompani i Äppelbo  W16
Minnessten över Dalregementets beredskapstjänst 1940 i Fulunäs, Lima  W17
Minnessten över Martin Ekström i Gålsbo  W18
Minnessten över Peder Svensson i Hedemora  W19
Minnesmärke över omkomna i flyghaveri 1943 på Skördrisberget SV Malung  W20