Andra militära minnesmärken, Stockholms län

 

Minnesplatta över Svea livgarde i Sörentorp, Solna  B03
 Minnessten över Göta livgardes fästningsbataljon på Rindö  B04
Minnessten  över 7.komp Göta livgarde fältarb i Badhusparken Gribbylund, Täby  B05
Minnessten över Vaxholms grenadjärregemente på Rindö  B06
Minnessten över Livregementets till häst livkompani vid Arenberga gård, Märsta  B07
Minnessten över Livregementets dragoners livskvadron i Rotebro  B08
Minnessten över Livregementets dragoners 2.skvadron vid Bålsta  B09
Minnessten över Livregementets dragoners 3.skvadron vid Vämblinge gård, Estuna  B10
 Inhuggen text till minne av Täby dragoner och båtsmän på Täby kyrkogård  B11
Minnessten över Vaxholms artillerikår på Vaxö läger, Vaxholm  B12
Minnessten över Roslagens luftvärnsregementes beredskap 1939-45 i Norrtälje  B13
Minnestavla över Svea artilleriregemente på Rissne herrgård, Sundbyberg  B14
Minnessten över Svea ingenjörregemente på Frösundavik, Solna  B15
Minnessten över Svea ingenjörregemente på Vaxön  B16
Minnessten över Svea ingenjörregemente på Svartsö  B17
Minnessten över Ing 1 kustingenjörkompani på Rindö  B18
Minnessten över värnbygge av Svea ingenjörregemente i Skogås, Drevviken  B19
Minnessten över av Svea ingenjörregemente på Almnäs  B20
Minnestavla över Signalregementet på Lilla Frösunda herrgård, Solna  B21
Minnessten över Vaxholms kustartilleriregemente på Rindö  B22
Minnessten över Roslagens flygflottilj i Hägernäs  B23
Minnessten över Svea flygflottilj i Barkarby  B24
Minnessten över Södertörns flygflottilj i Tullinge  B25
Minnessten över W von Döbeln i Karlbergs slottspark, Solna  B26
Minnessten över Krigsskolan 100 år i Karlbergs slottspark, Solna  B27
Minnessten över Krigsskolan 200 år i Karlbergs slottspark, Solna  B28
Minnessten över minolycka 1942 i Karlbergs slottspark, Solna  B29
 ”Borggårdsklockan” framför Karlbergs slott, Solna  B30
Minnesplatta över Infanteriets stridsskola på Rosersbergs slott  B31
 Minnessten över förbanden på Drottningholms slott  B32
Sju minnesstenar från Arningelinjen (norra linjen) mellan Viggbyholm och Gribbylund  B33
 Minnessten över övningsområdet Järvafältet i Akalla  B34
Minnestavla över ult Wilhelm von Schwerin i Erstaviks kapell  B35
Minnessten över löjtnant frih G Cronstedt på Järvafältet  B36
 Älvsnabbsmonumentet på Kapellön i Haninge  B37
Minnessten över kolerans offer på Vaxholms fästning  B38
Minnestavla över kapten Gunnar Lihroch och Edvard Hurtikainen Fjäturen, Sollentuna  B39
Minnesmärke över Hårsfjärdenolyckan 1941 på Märsgarn  B40
Minnestavla över omkomna vid olycka i Nynäshamn 1948 på Vaxholms kastell  B41
Monument över marinflygare Sten Bartelson på Vaxholms fästning  B42
Minnessten över omkomna vid 1.hkpdiv på Berga, Hårsfjärden  B43
Minnestavla över omkomna 2004 på Sollenkroka utanför Vaxholm  B44
Minnessten över C Cederström omkommen 1918 på Ingarö kyrkogård  B45
 Minnessten över bortgångna kamrater vid Södertörns flygflottilj i Tullinge  B46
Minnessten över lt G Cronstedts död vid Bög på Järvafältet  B47
Minnessten över 5.komp Ing 1:s vägbygge på Värmdö  B48