Andra militära minnesmärken, Uppsala Län

Minnessten över Upplands regemente på kasernområdet i Uppsala  C01
 Minnessten över Upplands regementes Hagunda kompani i Balingsta  C02
Minnessten över Upplands regementes Hundra härads kompani vid Norrbygård i Lunda  C03
Minnessten över Upplands regementes 10.fältkompani vid Vaksala, Uppsala  C04
Minnessten över indelta soldater vid Upplands regemente på kyrkogården i Markim  C05
Minnessten över Livregementets dragoners 4.skvadron vid jvgövergången i Gamla Uppsala  C06
Minnessten över Livregementets dragoners 5.skvadron på Polacksbacken i Uppsala  C07
Minnessten över Upplands artilleriregemente på Polacksbacken i Uppsala  C08
Minnessten över Upplands signalregemente på Polacksbacken i Uppsala  C09
Minnesplatta över Arméns kompaniofficersskola på kanslikasernen i Uppsala  C10
Minnessten över Upplands flygflottilj i Uppsala  C11
Minnessten över övningsfältet Polacksbacken i Uppsala  C12