Andra militära minnesmärken, Västmanlands län

Minnesskylt av pansarplåt över Göta livgarde i Enköping  U01
Minnessten över Livregementets grenadjärkårs lägerplats på Strömsholm  U02
Minnessten över Livregementets grenadjärkårs sekundchefstn på Djäkneberget i Västerås  U03
Minnessten över Livregementets grenadjärkår lägerplats på Utnäslöt (Bielkest) Strömsholm  U04
Minnessten över Livregementets till häst lägerplats på Strömsholm  U05
Minnesmärke över Livregementets husarers livskvadron på hembygdsgården i Fellingsbro  U06
Minnessten över Västmanlands regementes lägerplats på Salbohed i Västerfärnebo  U07
Minnessten över Västmanlands regementes 300 års jubileum på Viksäng i Västerås  U08
Minnestavla över Västmanlands regementes förläggning i kanslihuset på Viksäng i Västerås  U09
Minnessten över Västmanlands regementes övningsplats på Djäkneberget i Västerås  U10
Minnestavla över Västmanlands regemente på F 1 i Västerås  U11
Minnessten över Västmanlands trängkår på Väsby kungsgård, Sala  U12
Minnessten över T 2N på f d kasernområdet i Nora  U13
Minnessten över Arméns rid- och körskola på stallområdet, Strömsholm  U14
Minnessten över Flygförvaltningens verkstadsskola på Hässlö i Västerås  U15
Minneskors över flyghaveri i Östra Sund, Nora  U16
Minnessköldar på stenblock över spanska sjukans offer 200 m kasernerna i Västerås  U17