Andra militära minnesmärken, Västerbottens län

Minnessten över Västerbottens fältjägarkår/Väster-bottens reg:s lägerplats på Gumbodahed  Ä05
Minnessten över Västerbottens regementes beredskapstid i Umeå  Ä06
Minnessten över Västerbottens regementes inflyttning 1909 i Umeå  Ä07
Minnessten över Västerbottens regementes 300 års jubileum i Umeå  Ä08
Minnessten över indelta soldater vid Västerbottens regemente i Umeå  Ä09
Minnessten över Västerbottens regemente i Umeå  Ä10
Minnessten över Västerbottens regementes vägbygge i Sörmjöle 1945 i Umeå  Ä11
Minnesplatta över Norrlands dragonregemente på Stadshuset i Umeå  Ä12
Minnessten över Beredskapen 1940-45 vid kyrkan i Tärnaby  Ä13
Minnessten över fältsjukans offer 1809 i Sävar  Ä14
Minnessten över fältsjukans offer 1809 i Umedalen, Umeå  Ä15
Minnessten över fältsjukans offer 1809 i Röbäck  Ä16
Minnesmonument över gen c von Döbeln i Umeå  Ä17
Minnessten över soldaten Zakarias Bång (Sven Duva) i Lycksele  Ä18