Andra militära minnesmärken, Blekinge län

Minnessten över freden i Brömsebro 1645  K01
Minnesskylt över Kronobergs regemente  Karlskrona  K02
Minnessten över Hallands regementes vägbygge på Aspö, Karlskrona  K03
Minnessten över Blekinge bataljon i Bredåkra, Kallinge  K04
Minnessten över Karlskrona grenadjärregemente på kasernområdet i Karlskrona  K05
Minnessten över Karlskrona kustartilleriregemente i Karlskrona  K06
Minnessten över Blekinge flygflottiljs 50 års jubileum i Kallinge  K07
Minnessten över Hallands regementes vägbygge under VK 1 på Aspö  K08
Minnessten över sju omkomna 1944 i Fridafors  K09
Minnessten över tio omkomna 1941 vid Gräsgård  K10
Minnessten över H Nordlund stupad i Finland 1945 i Ynde, Sölvesborg  K11
Minnessten över flyghaveri i Fridafors Farabol  K12