Andra militära minnesmärken, Västra Götalands län

 

Minnesmärke över svenska örlogsskeppet ”Kalmar nyckel” 1638 i Göteborg  O08
Minnessten över Älvsborgs regementes fartygsförflyttning 1718 i Strömstad  O09
Minnessten över Västgöta-Dals regementes färjeolycka 1830 på Göta älv vid Lilla Edet  O10
Minnesmärke över Bohusläns regemente i Uddevalla  O11
Minnesmärke över Bohusläns regementes lägerplats Backamo  O12
Minnesmärke över Bohusläns regementes lägerplats Backamos officersmäss  O13
Minnesmärke över Bohusläns regementes lägerplats Backamos underofficersmäss  O14
Minnesmärke över Bohusläns regementes 300 årsjubileum i Uddevalla  O15
Minnesstaty över Bohuslänsk dragon i Uddevalla  O16
Minnestavla skänkt av kamratföreningen vid Bohusläns regementes 300 års jub i Uddevalla  O17
Minnestavla skänkt av kommunen vid Bohusläns regementes 300 årsjub i Uddevalla  O18
Minnessten över Göta artilleriregementes 150 års jubileum på Kviberg i Göteborg  O19
Minnesplatta över Göta artilleriregemente på Telehuset i Göteborg  O20
Minnesplatta över Göta artilleriregementes övningsplats Tånga hed, Vårgårda  O21
Minnesmärke över omkomna i Gbg garnison 1939-45 på MKV kyrkogård i Göteborg  O22
Minnessten över Bohusläns regemente i Grinneröd  O23
Minnessten över Bohusläns regementes beredskapstid 1939-45 i Håvedalen  O24
Minnessten över Älvsborgs kustartilleriregemente i Göteborg  O25
Inhugget flygartecken över Göta flygflottilj  O26
Minnessten över soldatgrav i Nyböle, Ed  O27
Minnessten över omkomna vid HMS Barbaras förlisning 1950 i Västra Frölunda  O28
Minnessten över omkomna vid hkp-olycka 2003 i Säve  O29