Andra militära minnesmärken, Örebro län

Minnessten över Nerikes regemente på lägerplatsen Sanna hed i Kumla  T01
Minnessten över Livregementets husarer på Sanna hed  T02
Minnessten över Livregementets grenadjärer i Örebro  T03
Minnessten över Livregementets grenadjärers 300 års jubileum i Örebro  T04
Minnesmärke i järn över K 3 livskvadron på Hembygdsgården i Fellingsbro  T05
Minnestavla över Åkerby krigsflygfält (nr 36) vid Gräve kyrka i Gräveby  T06