Andra militära minnesmärken, Gävleborgs län

Minnessten över Hälsinge regementes lägerplats Mohed i Mo  X02
Minnessten över Hälsinge regementes 300 årsjubileum i Regementsparken, Gävle  X03
Minnessten över Hälsinge regemente i Gävle  X04
Minnessten över Hälsinge regementes Forsa kompani vid kyrkan i Forsa  X05
Minnessten över Hälsinge regementes Alfta kompani vid kyrkan i Alfta  X06
Minnessten över soldaten J Borg vid Hälsinge regemente i Färila  X07
Minnessten över Livregementets dragoners 4.skvadron i Koversta Gammelby  X08
Minnessten över ingenjörsoldaten på Laxön, Älvkarleby  X09
Minnesstaty över brobyggaren på Laxön, Älvkarleby  X10
Minnessten över Svea ingenjörkår på Laxön, Älvkarleby  X11
Minnessten ”Musikstenen” på Laxön, Älvkarleby  X12
Minnessten över B A Leijonhuvud på Laxön, Älvkarleby  X13
Minnessten över stupade soldater på Limön, Gävle  X14