Andra militära minnesmärken, Kalmar län

Minnessten över Kalmar regementes 300 års jubileum i stadsparken i Kalmar  H02
Minnessten över Kalmar regementes lägerplats i Kulltorp  H03
Minnessten över Kalmar regementes lägerplats i Mariannelund  H04
Minnessten över Kalmar regementes övningsplats Staby i Högsby  H05
Minnessten över Kalmar regementes lägerplats på Hultsfreds slätt  H06
Minnessten över Smålands husarregemente på Staby ängar  H07