Andra militära minnesmärken, Stockholms Stad

Minnesplatta över svenskar stupade i Karelen  på Finska kyrkans innergård  A06
Minnessten över Svenska Finlandsfrivilliga 1939-44 utanför K 1 matsal  A07
Minnessten över Svea livgarde vid Gustav Adolfskyrkan  A08
Minnestavla över Svea livgarde på Linnégatan 87  A09
Minnessten över Göta livgarde 50 m NO Berwaldhallen  A10
Minnestavla över Göta livgarde och Stockholms luftvärnsregemente på Linnégatan 85  A11
Minnestavla över Norska gardet på Storgatan 23  A12
Minnestavla över Livgardet till häst på Hantverkargatan 45  A13
Två minnestavlor över förbanden på Storgatan 29  A14
Minnessten över Livgardet till häst på Lidingövägen 28  A15
Minnesplatta på K 1 kasern, Lidingövägen 28  A16
Minnessten över Livregementet till häst (d y) på Lidingövägen 28  A17
Minnessten över Livregementets dragoner på Djurgårdsbrunnsvägen 34  A18
 Minnestavla över stupade Finlandsfrivilliga på Armémuseum  A19
Två minnestavlor över Svea artilleriregemente på Valhallavägen 117  A20
Minnesplatta över Svea artilleriregemente på Artillerigårdens västra flygel  A21
Minnestavla över Sappörkompaniet  A22
 ”Mariebergsklockan” utanför Försvarshögskolan på Drottning Christinas väg  A24
”Mariebergstenen” utanför Försvarshögskolan på Drottning Christinas väg ??  A25
Minnessten över Svea ingenjörkår i Pontonjärparken  A27
Fyra minnestavlor över förbanden på Fredrikshovs slott  A28
”Mariebergsmonumentet” över förbanden på Marieberg i Mariebergsparken  A29
Minnestavla över ingenjörtrupperna på Skeppargatan  A30
Minnessten över Vegaexpeditionen 1878-80 på Skeppsholmen  A31
 Linjeskeppsankare på Skeppsholmen  A32
Fyra minnestavlor och votivskepp i f d Carl Johans kyrka på Skeppsholmen  A33
Flygarmonumentet på Karlaplan A34
Minnestavla över flygare omkomna i tjänsten i Tre Vapens minneshall  A35
Minnessten över den nedskjutna DC 3an på Galärvarvskyrkogården  A36
Minnesmärke över JAS Gripen haveriet 1993 på Långholmen  A37