Andra militära minnesmärken, Värmlands län

Minnessten över Nerike-Värmlands regemente på lägerplatsen i Kristinehamn  S04
Minnessten över Värmlands regementes i Kristinehamn  S05
Minnessten över Värmlands regemente i Karlstad  S06
Minnessten över Värmlands regementes subalterner i Kristinehamn  S07
Minnessten över Värmlands regementes lägerplats på Trossnäs i Nor  S08
Inskription över 1, gränsförsvarsbat ur Värmlands regemente på Gränshotellet i Töcksfors  S09
Minnessten över Värmlands fältjägarkårs lägerplats i Trossnäs i Nor  S10
Minnesplatta över Upplands artilleriregementes chefer i Kristinehamn  S11
Minneskanon över Bergslagens artilleriregemente i Kristinehamn  S12
Minnesplatta över Bergslagens artilleriregementes beredskapsförband på kyrkan i Brunskog  S13
Minnesplatta över Bergslagens artilleriregementes beredskapsförband i Charlottenberg  S14
Minnessten vid Eda skans  S15
Minnesplatta vid Morast skans, Charlottenberg  S16
Minnessten över ”Värmlänningar som kämpat—” i Karlstad  S17
Minnessten över öv B Uggla omkommen i Karlstad  S18
MinneVsmärke över G Adlersparre i Åmotfors  S19
Minnessten över flyghaveri på Tvärberget  S20