Alla inlägg av Claes Grafström

Registerkort Nr FI110

1808-09 Minnessten över Finska kriget i Kirsinkangas 

Land                                             Finland

Kommun (motsv)                   Lappajärvi

Lägesbeskrivning
Kartbeskrivning:                       4 km NNV korsningen väg 16-väg 711
GPS-angivelse:                          N63° 2’43.57″ E23°35’23.48″

Inventerad
Namn:                                            Claes och Eva Grafström
Datum:                                          2023-06-11

Historia

Ägare
Namn:                                             Lappajärvi kommun
Adress:                                            Maneesintie 5 A, 626 00 Lappajärvi
Tfnnr:
Mail-adress                                    kunta@lappajarvi.fi

Kostnader
Vård, skötsel/år:                          –
Renovering (vid behov):           –

Vårdare
Namn:                                             Ägaren

Övrigt
Text: SUOMEN SODAN 1808-1809 AIKAINEN VARTIO-VIESTI-KOKOONTUMISKIVI SILLOISEN PÄÄREITTITIESTÖN VARRELLA (UNDER FINSKA KRIGET 1808-1809 SAMLINGSPLATS LÄNGS DÅVARANDE HUVUDVÄGEN)
Informationsskylt: Nej

Claes Grafström
Chef SvMM inventeringsgrupp

Projektet har finansierats av Försvarmakten

Registerkort Nr FI86

1808 Minnessten över striderna vid Mänkijärvi 

Land                                             Finland

Kommun (motsv)                  Alajärvi

Lägesbeskrivning
Kartbeskrivning:                       Menkijärvi flygfält, Menkijärventie 1097
GPS-angivelse:                          N62°57’0.51″ E23°31’3.24″

Inventerad
Namn:                                            Claes och Eva Grafström
Datum:                                          2023-06-11

Historia
I samband med slaget vid Ruona (se FI 49) uppstod stridigheter vid Menkijärvi där bland andra Tohmajärvi kompani ur Karelska jägarkåren var insatta.

Ägare
Namn:                                           Alajärvi stad
Adress:                                          Alva Allon tie 1, 629 00 Alajärvi
Tfnnr:
Mail-adress                                  kirjaamo@alajarvi.fi

Kostnader
Vård, skötsel/år:                        –
Renovering (vid behov):         –

Vårdare
Namn:                                            Ägaren

Övrigt
Minnessten för de stupade i ”Slaget vid Mänkijärvi” den 1 september 1808 på Menkijärvi flygplats.
Text: MÄNKIJÄRVEN TAISTELU 1.9.1808
BLIXT JOHAN, MUNTER PÅL, FLIMCK CARL 1773, PARD STAFFAN 1785, FÄLT LARS, STOCK BENGT 1782, KANT ADAM 1776, STRÖM PÅHL 1772, KOPP PÅL 1782, TOPP ADAM 1775
TOHMAJÄRVEN KOMPPANIA
Informationsskylt: Nej

Claes Grafström
Chef SvMM inventeringsgrupp

Projektet har finansierats av Försvarsmakten

Registerkort Nr FI81

1808 Minnessten viloplats för de fallna i slaget vid Lappo 

Land                                            Finland

Kommun (motsv)                  Lappo

Lägesbeskrivning
Kartbeskrivning:                       SO hörnet av Lappo domkyrka
GPS-angivelse:                          N62°58’01.2″ E23°00’18.7″

Inventerad
Namn:                                            Claes och Eva Grafström
Datum:                                          2023-06-12

Historia
Slaget vid Lappo var ett slag under det finska kriget1808-1809.
Under den svenska sommaroffensiven drog den ryske kommendören Nikolaj Rajevskij sig tillbaka till Lappo med sin armé på omkring 4 100 man, där han organiserade sitt försvar. Den mark han valde var dock inte till hans fördel. Den 14 juli 1808 gick den 4 700 man starka svenska armén, under överste Carl Johan Adlercreutz till attack. Det svenska målet var att utmanövrera ryssarna, omringa och förinta deras armé.
Vid detta slag utmärkte sig Carl von Döbeln och hans Björneborgs regemente. När de marscherade upp över de öppna fälten, mot den stad där ryssarna hade anordnat sitt försvar gav Adlercreutz order om halt. von Döbeln och hans män utsattes för ett brutalt artilleribombardemang. Detta var för mycket för von Döbeln som gav order om att fortsätta. Efter våldsamma närstrider inne bland byggnaderna rensade Björneborgsregementet staden från allt motstånd.
Rajevskij flydde och lyckades bryta sig ut och Adlercreutz plan att inringa den ryska armén gick om intet. Detta till trots blev slaget vid Lappo en mycket viktig seger för den svenska armén som nu fortsatte sin sommaroffensiv. Som ett direkt resultat av nederlaget vid Lappo ersattes Rajevskij som befälhavare med den yngre, men kapable general Nikolaj Kamenskij.

Ägare
Namn:                                              Lappo domkyrkoförsamling
Adress:                                             Koulukatu 2, 621 00 Lappo
Tfnnr:                                               +358 6 4385 230
Mail-adress   ,                                 lapuan.tuomiokirkkoseurakunta@evl.fi

Kostnader
Vård, skötsel/år:                            –
Renovering (vid behov):             –

Vårdare
Namn:                                               Ägaren

Övrigt
Text: 14.7 LAPUAN TAISTELUSSA KAATUNEITTEN LEPOSIJA (DE FALLNAS VILOPLATS I SLAGET VID LAPUA)
Informationsskylt: Nej

Claes Grafström
Chef SvMM inventeringsgrupp

Projektet har finansierats av Försvarsmakten

Registerkort Nr FI44

1808-09 Minnessten över Finska kriget i Uleåborg 

Land                                         Finland

Kommun (motsv)            Uleåborg

Lägesbeskrivning
Kartbeskrivning:                       60 m N korsningen Koskelantie-Paalikatu
GPS-angivelse:                          N65° 2’49.90″ E25°26’13.90″

Inventerad
Namn:                                            Claes och Eva Grafström
Datum:                                          2023-06-07

Historia
Finska kriget var ett krig mellan Sverige och Ryssland 1808-1809. Finland var en del av Sverige på den tiden, varför kriget syntes och kändes även i Uleåborg som var en samlingsplats för de svenska förbanden. Det berömda slaget vid Siikajoki och vapenstilleståndet i Olkijoki var de mest kända händelserna under kriget i Uleåborgsområdet. Men dessa händelser varvades med flera strider, truppers förflyttning fram och tillbaka i regionen, handel och en hel del mänskligt lidande.

Ägare
Namn:                          Uleåborgs stad
Adress:                         PL 71, 90015 Oulun kaupunki
Tfnnr:                           +358 8558410
Mail-adress                 kirjaamo@ouka.fi

Vårdare
Namn:                           Ägaren

Övrigt
Minnesstenen restes 1955.
Text: KIVI PYSTYTETTY VUONNA 1955 SUOMEN SODASSA 1808-09 KYMMENEN KAATUNEEN SUOMALAISEN SOTURIN HAUTAPAIKAN MUISTOKSI.
KIVEN PYSTYTTI OSAKEYHTIÖ TOPPILA
(STENEN RESTES ÅR 1955 TILL MINNE AV DE 10 SVENSKA SOLDATER SOM STUPADE I FINSKA KRIGET 1808-09.
STENEN RESTES AV TOPPILA AB)
Informationsskylt: Nej

Claes Grafström
Chef SvMM inventeringsgrupp

Projektet har finansierats av Försvarsmakten

Registerkort Nr FI91

1808 Två minnesmärken över slaget vid Pulkkila i Siikalatva 

Land                                           Finland

Kommun (motsv)               Siikalatva

Lägesbeskrivning
Minnesmärke
Kartbeskrivning:                       I korsningen Pakkalantie-Pulkkilantie
GPS-angivelse:                           N64°16’6.02″ E25°51’59.84″
Minnesmärke 2
Kartbeskrivning:                       50 m N om Pulkkila kyrka
GPS-angivelse:                           N64°16’27.51″ E25°51’58.48″

Inventerad
Namn:                                            Claes och Eva Grafström
Datum:                                          2023-06-08

Historia
Slaget vid Pulkkila var ett slag under det finska kriget 1808-09.

Bakgrund
Efter den svenska segern i slaget vid Revolax stannade en rysk styrka, vars funktion var att föra livsmedel till den nu förstörda hären i Revolax, i Pulkkila. När chefen för 5. brigaden, överste Johan August Sandels, fick höra detta bestämde han genast sig för att anfalla. Planen var att 450 man under befäl av överstelöjtnanten Gustaf Fahlander skulle marschera västerut för att därifrån anfalla medan 500 man och 2 kanoner under befäl av majoren Berndt Adolf Grotenfelt skulle anfalla de ryska styrkorna norrifrån. I slutändan blev det endast 330 man med Fahlander och 430 med Grotenfelt. Anfallet skulle ske vid 02:00 på morgonen. När major Grotenfelt kommit fram till Mattila sändes 100 man under befäl av kaptenen Johan Fredrik Silfwerbrand medan resterande unnades en kort vila.

Slaget
Överstelöjtnant Fahlander valde 50 man som kvarstannade väster om Pulkkila för att skydda reträtten medan resten av hans trupper nådde anfallspositionen före den utsatta tiden. Han upptäcktes och fick därför inleda striden med kapten Silfverbrand som anlände vid samma tid. När skottväxlingen hördes av resterande trupper norr om Pulkkila marscherade dessa genast ner mot striden. En dimma rådde vid denna tid och de fick därför vänta för att denna skulle avta innan anfallet inleddes i full kraft. Den tappra ryska styrkan höll i fyra timmar med skydd av byggnader, men de svenska kanonerna öppnade då eld och ett anfall med bajonett tvingade dem till slut att ge sig. 

Ägare
Minnesstenen
Namn:               Siikalatva kommun
Adress:              Pulkkilantie 4, 926 00 Pulkkila
Tfnnr:                +358 445118411
Mail-adress     siikalatvan.kunta@siikalatva.fi
Minneskorset
Namn:               Siikalatva församling
Adress:              Pulkkilantie 11, 926 00 Pulkkila
Tfnnr:                +358 405528989
Mail-adress     siikalatva@evl.fi

Vårdare
Namn:               Ägarna

Övrigt
Pulkkila minnessten, ritad av Olli Junttola, avtäcktes den 30 april 1933 i centrala Pulkkila. Texten på informationstavlan var ursprungligen Här slog Sandels och finnarna ryssen, men på 1940-talet ändrades den till Det är här Sandels och finnarna slog fienden.
Minnesstenen
Text: PULKKILAN TAISTELU 2.5.1808
Informationsskylt: Ja
Minneskorset står där nedanstående är begravda
Text: 1808 PULKKILAN TAISTELUSSA KAATUNEET (DE SOM STUPADE I SLAGET VID PULKKILA)
NÄLKÄVUOSINA 1866-68 KUOLLEET (DE SOM DOG UNDER HUNGERSNÖDÅREN 1866-68)
Informationsskylt: Nej

Claes Grafström
Chef SvMM inventeringsgrupp

Projektet har finansierats av Försvarsmakten

Registerkort Nr FI89

1808 Minnessten över bataljen vid Tattuback, Vörå 

Land                                         Finland

Kommun (motsv)               Vörå

Lägesbeskrivning
Kartbeskrivning:                       Tattubacken, Vähänkyröntie 258
GPS-angivelse:                          N63° 6’31.74″ E22°11’49.77″

Inventerad
Namn:                                            Claes och Eva Grafström
Datum:                                          2023-06-10

Historia
Men det här inlägget handlar endast om den batalj som inträffade på morgonnatten den 13 september, samma dag som svenskarna med general von Döbeln vann i slaget vid Jutas i Nykarleby och ryssarna fördrevs. Men det skulle komma mera förödande slag för de finsk/svenska trupperna, som det förödande slaget i Oravais redan dagen efter –  den 14 september.
Under tiden 12-14 september 1808 marscherade över 15.000 finska svenska och ryska soldater igenom Vörå. De följde tätt efter varandra, alla var på väg norröver. De svensk/finska trupperna på ca 6.000 man var på väg till Uleåborg, men de var beredda på att ryssarna kunde avbryta marschen. De svensk/finska trupperna hade under marskalk Klingspor varit samlade i Lillkyro, för att 12-13 september marschera norrut igenom Vörå mot Oravais. Truppen från Värmlands Regemente, som denna historia handlar om, marscherade som den sista styrkan. De var 600 man ledda av fänrik Carl Johan Ljunggren. Värmlänningarna hade order om att föra en uppehållande strid mot de framryckande ryssarna. Regementet övernattade utan tält i den sumpiga skogen vid Kangas väster om Bergby (i den nuvarande sandgropen). Eld fick inte tändas. Nu är vi inne på morgonnatten den 13 september och året är 1808.
Så här skriver fänrik Ljunggren om bataljen vid Tattuback:
Här midt i skogen, på ett ställe, där vägen krökte övfver en liten slätt uppkastades en låg vall…
Alla grepo till vapen, och det töfvade inte länge, förrän manstarka hopar av ryssar visade sig i skogsbrynet… Strax dundrade kanonerna emot dem men de fingo också artilleri på sin sida. Efterhand måste vi fram i elden.
Här fick vi de första sårade. En miste benet och dog inom en timma… Fänrik Törneblad och 7 infanterister, samt ett par artillerister sårades. Det var det första stridsfältet jag åskådat.
Två svenska 6 punds kanoner och två ryska 8 punds kanoner användes vid drabbningen. Man antar att 5-10 kanonskott och ett femtiotal gevärsskott avlossades från vardera sidan. Hur stor den ryska styrkan var har jag inte lyckats lista ut. Den svenska hären förlorade alltså en man och ca tio blev sårade. Uppgifter om ryska förluster saknas.
(Från bloggen Gröna Anemone)

Ägare
Namn:                          Bergby byaförening
Adress:                         https://www.vora.fi/kultur-och-
fritid/foreningslivet/foreningsregister/byaraden/bergby-byaforening-r-f-

Tfnnr:
Mail-adress

Kostnader
Vård, skötsel/år:                     –
Renovering (vid behov):      –

Vårdare
Namn:                                        Ägaren

Övrigt
200 år efter sammandrabbningen reste Bergby byaförening en minnessten över bataljen vid Tattuback. Kring minnesstenen ligger 600 små stenar som symboliserar manskapet i den svenska truppen. Och varför kallas det en batalj och inte ett slag? Jo, eftersom så få skott avlossades sade man på den tiden att det var en batalj. Ett litet slag.
Text: TILL MINNE AV BATALJEN PÅ TATTUBACK 13 SEPTEMBER 1808
Informationsskylt: Ja

Claes Grafström
Chef SvMM inventeringsgrupp

Projektet har finansierats av Försvarsmakten

Registerkort Nr FI78

1808 Minnessten över slaget vid Kuha, söder Ruona 

Land                                         Finland

Kommun (motsv)             Kuortane

Lägesbeskrivning
Kartbeskrivning:                       Cirka 6 km S Kuortane vid väg 66
GPS-angivelse:                          N62°45’01.1″ E23°31’19.9″

Inventerad
Namn:                                            Claes och Eva Grafström
Datum:                                          2023-06-11

Historia
Den 31 augusti 1808 utspelade sig ett av finska krigets strider på bytorget i Kuha, som ligger söder härom. I detta slag beordrade greve Kamenski, ryssarnas överbefälhavare, överste Kulneff att med tre bataljoner och två skvadroner anfalla mot Åbo läns bataljon och Nylands andra bataljon. Efter en häftig strid, som också understöddes av artilleri på båda sidor, var de tvungna att retirera mot Ruona inför övermakt. Denna strid är en del av slaget vid Ruona.

Ägare
Namn:                                       Kuortanen kunta
Adress:                                      Keskustie 52, 63100 Kuortane
Tfnnr:                                        +358 6 252 5200
Mail-adress                              kirjaamo@kuortane.fi

Kostnader
Vård, skötsel/år:                      –
Renovering (vid behov):       –

Vårdare
Namn:                                         Ägaren

Övrigt
Text: Översatt från finska:
PÅ DENNA PLATS HAR SVENSKAR UNDER DET SVENSKA STYRET OCH RYSSAR UNDER DET RYSKA STYRET SLAGIT LÄGER PÅ DENNA PLATS. UNDER DEN STORA OFREDEN 1714-1722, TVÅNGSTRANSPORTERADES KUORTANEBORNAS BOSKAP FRÅN DEN SÅ KALLADE TULLPORTEN SOM BILDADES AV STENKANTEN CIRKA 130 METER TILL VÄNSTER OM DENNA MINNESSTEN, NÄSTAN ENBART FÖR ATT KUNNA UTSPISA KOSACKERNA.
DEN 31 AUGUSTI 1808 UTSPELADE SIG EN AV FINSKA KRIGETS SAMMANSTÖTNINGAR PÅ BYTORGET I KUHA SOM LIGGER SÖDER HÄROM. I DETTA SLAG BEORDRAD GREVE KAMENSKI, RYSSARNAS ÖVERBEFÄLHAVARE, ÖVERSTE KULNEFF ATT MED STYRKOR OM TRE BATALJONER OCH TVÅ SKVADRONER ANFALLA MOT ÅBO LÄNS BATALJON OCH NYLANDS ANDRA BATALJON. EFTER EN HÄFTIG STRID SOM OCKSÅ UNDERSTÖDDES AV ARTILLERI PÅ BÅDA SIDOR, VAR DESSA INFÖR ÖVERMAKTEN TVUNGNA ATT RETIRERA MOT RUONA.
LÅT DETTA MONUMENT PÅMINNA OSS OM DE SVÅRA PRÖVNINGARNA OCH HEDRA DE FINSKA SOLDATER SOM STUPADE I SLAGET VID KUHA UNDER FINSKA KRIGET. MÄYRY BYGDEFÖRENING.
Informationsskylt: Ja

Claes Grafström
Chef SvMM inventeringsgrupp

Projektet har finansierats av Försvarsmakten

Registerkort Nr FI50

1808 Minnessten över Takala batteriplats NV Ruona 

Land                                              Finland

Kommun (motsv)                    Kuortane

Lägesbeskrivning
Kartbeskrivning:                       1,1 km NNO korsningen väg 66-och väg 7113
GPS-angivelse:                          N62°52’5.50″ E23°27’47.90″

Inventerad
Namn:                                            Claes och Eva Grafström
Datum:                                          2023-06-11

Historia
Slaget vid Ruona var ett slag under finska kriget 1808–1809. Slaget stod mellan svenska och ryska styrkor den 1 september 1808.

Bakgrund
Avgörandets tidpunkt hade kommit. Den svenska sommaroffensiven fortsatte efter segern vid Alavo, men den starka ryska armén krympte aldrig i storlek eftersom förstärkningar anlände regelbundet till fältförbanden. Sent i augusti uppgick de ryska styrkorna som slogs mot Adlercreutz till drygt 9 000 man – hela den krigsdugliga ryska armén i Finland översteg inte 25 000 man. Adlercreutz hade mellan 5 och 6 000 man till sitt förfogande, medan alla svenska och finska trupper under den svenske överbefälhavaren Klingspors befäl beräknas ha uppgått till 14 487 man enligt mönstring företagen den 31 augusti 1808.

Slaget
Den 1 september 1808 drabbade svenska och ryska styrkor samman vid Ruona, men trots att de ryska styrkorna var långt överlägsna kunde Adlercreutz bibehålla sin ställning tills slaget slutade vid kvällen.

Resultat
Dagen efter slaget skedde åter ett slag, denna gång norr om Ruona, vid Salmi, där Adlercreutz blev besegrad. Den svenska sommaroffensiven hade misslyckats och Adlercreutz drog sig tillbaka till den finska västkusten. Kriget verkliga vändpunkt – slaget vid Oravais – var ännu att inte utkämpat, men redan efter Salmi hade vågskålen vägt över till fördel för ryssarna. De ryska arméerna växte i styrka varje dag medan de svenska förstärkningarna uteblev eftersom regeringen i Stockholm inte sände några.

Ägare
Namn:               Kuortane kommun
Adress:              Keskustie 52, 631 00 Kuortane
Tfnnr:                +358 625252000
Mail-adress     kirjaamo@kuortane.fo

Vårdare
Namn:               Se ägaren

Övrigt
Minnesstenen avtäcktes 1997.
Text: TAKALAN PATTERINMÄKI.
SUOMEN SODAN RUONAN TAISTELUN 31.8-1.9 1808 TAISTELUTANNER
TÄÄLLÄ PAIKKA OLI NELJÄN KUUSINAULAISEN TYKON PATTERI JA KIVÄÄRIMIEHIÄ YLI 2000, JOTKA TÄLLÄ SUUNNALLA KÄVIVÄT ANKARAN TAISTELUN VENÄLÄISTEN PÄÄJOUKKOJA VASTAAN.
VIHOLLINEN JOUTUI PERÄÄNTYMÄÄN NISOOSJÄRVEN POHJOISPÄÄN KAUTTA HEROJAN KYLÄN OHI SIPPOLAAN RUONANSILLAN LÄHEISYYTEEN
KUURTANES-SEURA R.Y. V 1997
Informationsskylt: Nej

Claes Grafström
Chef SvMM inventeringsgrupp

Projektet har finansierats av Försvarsmakten

Registerkort Nr FI49

1808 Minnesmärke över slaget vid Ruona 

Land                                         Finland

Kommun (motsv)               Kuortane

Lägesbeskrivning
Kartbeskrivning:                   I skogsdungen 380 m V korsningen väg 66 och väg 711
GPS-angivelse:                     N62°50’27.70″ E23°29’43.16″

Inventerad
Namn:                                        Claes och Eva Grafström
Datum:                                      2023-06-11

Historia
Slaget vid Ruona var ett slag under finska kriget 1808–1809. Slaget stod mellan svenska och ryska styrkor den 1 september 1808.

Bakgrund
Avgörandets tidpunkt hade kommit. Den svenska sommaroffensiven fortsatte efter segern vid Alavo, men den starka ryska armén krympte aldrig i storlek eftersom förstärkningar anlände regelbundet till fältförbanden. Sent i augusti uppgick de ryska styrkorna som slogs mot Adlercreutz till drygt 9 000 man – hela den krigsdugliga ryska armén i Finland översteg inte 25 000 man. Adlercreutz hade mellan 5 och 6 000 man till sitt förfogande, medan alla svenska och finska trupper under den svenske överbefälhavaren Klingspors befäl beräknas ha uppgått till 14 487 man enligt mönstring företagen den 31 augusti 1808.

Slaget
Den 1 september 1808 drabbade svenska och ryska styrkor samman vid Ruona, men trots att de ryska styrkorna var långt överlägsna kunde Adlercreutz bibehålla sin ställning tills slaget slutade vid kvällen.

Resultat
Dagen efter slaget skedde åter ett slag, denna gång norr om Ruona, vid Salmi, där Adlercreutz blev besegrad. Den svenska sommaroffensiven hade misslyckats och Adlercreutz drog sig tillbaka till den finska västkusten. Kriget verkliga vändpunkt – slaget vid Oravais – var ännu att inte utkämpat, men redan efter Salmi hade vågskålen vägt över till fördel för ryssarna. De ryska arméerna växte i styrka varje dag medan de svenska förstärkningarna uteblev eftersom regeringen i Stockholm inte sände några.

Ägare
Namn:               Kuortanen kunta
Adress:              Keskustie 52, 63100 Kuortane
Tfnnr:                +358 6 252 5200
Mail-adress     kirjaamo@kuortane.fi

Vårdare
Namn:               Ägaren

Övrigt
Minnesmärket har rests vid Nurminiemi i Ruona, där de finska truppernas tunga sexkanonbatteri var grupperat. Här låg den högra flygeln på finnarnas 2,5 kilometer breda front. Minnesmärket avtäcktes 1909 på100-årsdagen för slaget.
Text: På sockeln finns tre tavlor på olika sidor.
Tavla 1: Ruonan taistelu 31.8-1.9 1808. (Slaget vid Ruona 31.8-1.9 1808)
Tavla 2: Suomen sotilat tällä kentällä. isänmaan puolesta urheasti taistellen. Menettivät riveistään 680 miestä. (På detta fält kämpade finska soldater tappert för fosterlandet. De förlorade 680 man)
Tavla 3 från 1958: PYYKKI ON PANTU JA PYSYY, PYSY LUJANA OMALLA MAALLAS, OMA MAA VIELÄ SUN KUNTOAS KYSYY (text av musikern Heikki Klemetti). (TVÄTTEN ÄR KLAR OCH DU HAR GJORT DEN. ”HÅLL DIG STARK I DITT EGET LAND, DITT EGET LANDS HÄLSA BEROR PÅ DESS TILLSTÅND”)
Informationsskylt: Nej

Claes Grafström
Chef SvMM inventeringsgrupp

Projektet har finansierats av Försvarsmakten

Registerkort Nr FI47

1808 Minnessten över slaget i Oravais 

Land                                         Finland

Kommun (motsv)               Vörå

Lägesbeskrivning
Kartbeskrivning:                       1,2 km SSV Oravais kyrka
GPS-angivelse:                           N63°17’4.56″ E22°22’39.36″

Inventerad
Namn:                                            Claes och Eva Grafström
Datum:                                          2023-06-10

Historia
Bakgrund
Tidigt under hösten 1808 stod det klart att den svenska sommaroffensiven hade misslyckats och den svenske befälhavaren Adlercreutz rörde sig norrut med den svenska huvudarmén, bort från ryssarna och Nikolai Kamenskij som följde hack i häl. Vid Oravais fann Adlercreutz utmärkta försvarspositioner för att fördröja ryssarnas framryckning, det vill säga en mindre häftig stridsform.

Förspel
Den 13 september hördes skottlossning norrifrån. Denna kom från Jutas, där Georg Carl von Döbeln stred mot en rysk styrka under Kirill Kazatjkovskij, som hade försökt gå runt och ringa in den svenska armén. Den striden blev en svensk seger. Natten mellan den 13:e och den 14:e slog den svenska armén läger i byn Oravais och en framskjuten vaktstyrka placerades längre söderut vid Lillträsk. Det var här som de första striderna utkämpades.
Omkring klockan fem på morgonen den 14 september 1808 bröts morgonlugnet av sporadisk skottlossning från vaktstyrkan. En rysk framskjuten styrka anföll redan Helsinge regementes utpost på vägen söder om huvudstyrkan. Ryssarna, under ledning av den legendariske kavalleriofficeren Jakov Kulnev, kastade tillbaka de svenska försvararna efter en intensiv strid nära Lillträsket. Efter att ha hållit stånd i flera timmar drog sig svenskarna tillbaka till huvudpositionen. Vid denna strid skadades den 15-årige svenske underlöjtnanten vid Svea artilleriregemente Wilhelm von Schwerin dödligt, medan han försvarade bron med sitt batteri, och skyddade därigenom den svenska taktiska reträtten. Han hyllas i en dikt som bär hans namn i Johan Ludvig Runebergs diktsamling Fänrik Ståls sägner.
Under hela skärmytslingen vid Lillträsket väntade huvuddelen av den svenska armén vid huvudställningarna. När sedan ryska förstärkningar anlände och den framskjutna svenska styrkan hade dragit sig tillbaka började Kulnev avancera mot den starka huvudställningen som Adlercreutz hade förberett. Detta var omkring klockan 10.00 på morgonen.
Det ryska 3:e Jägarregementet befann sig strax norr om vägen och Sevskregementet söder om vägen. Petrovskregementet och Permregementet befann sig längre söderut. Svenskarna hade bildat en linje vid skogskanten (huvudpositionen) och man förberedde gamla lador som starkfästen. De svenska reserverna stod mellan Oravais kyrka och huvudpositionen. Den svenska armén uppgick till omkring 5 500 man, medan ryssarna satte in mellan 6 000 och 7 000 man under stridigheterna. Ryska källor talar om en flotta av svenska kanonbåtar i bukten, men dessa är inte nämnda i de svenska källorna. Slaget var därmed förberett och omedelbart förestående.

Ryska anfall
”Tusentals gevär öppnade eld från båda sidor om ån…ljusa krutröksmoln lade sig som ett täcke över de gröna fälten där de stridande rörde sig omkring som myror… det ryska artilleriet svarade med sådan framgång att kanonaden kan ha varit det tuffaste som jag hört”, skrev fänriken vid Upplands regemente Carl Johan Ljunggren senare. Kulnev ledde nu det ryska vänstra anfallet, såväl som hela armén, medan Demidov ledde det högra anfallet. Det faktum att Kulnev hade det övergripande befälet i detta skede av slaget är en intressant detalj eftersom Demidov hade en högre militär rang. Möjligen hade detta förhållande blivit beslutat av praktiska grunder.
Efter en intensiv artilleriduell började det ryska infanteriet avancera. Det första ryska avancemanget körde dock snabbt fast och den besvikne Kulnev överförde styrkor för att förstärka Demidovs högra kolumn. Demidov gick omedelbart till anfall på nytt men även detta slogs effektivt tillbaka av svenskarna. Vid denna tidpunkt gjorde det svenska Västerbottens regemente på eget initiativ ett katastrofalt motanfall. De möttes med en mördande eldgivning och när Savolaxbrigaden gick in för att hjälpa till möttes de av samma eldgivning med katastrofalt resultat. Kulnev försökte igen bryta den svenska linjen i ett tredje anfall, men utan framgång. Ryssarna kunde inte bryta den svenska försvarspositionen. Istället tunnades den ryska linjen successivt ut när mer rysk trupp överfördes till höger i ett försök att utflankera svenskarna.

Svenskt anfall
Situationen måste ha sett bra ut för Adlercreutz som bevittnade striden från sin kommandoposition. Den ryska centern var nu tillräckligt tunn för att ett svenskt motanfall skulle ha en katastrofal verkan för de ryska styrkorna. Adlercreutz beslöt att frångå sin plan och beordrade ett motanfall.
Omkring klockan 14:00 började det svenska anfallet. Adlercreutz motattack kom som en överraskning för ryssarna och svenskarna lyckades vinna mark. Svenskarna anföll den ryska centern i riktning mot vägen. Till en början var enbart Västmanlandsbataljonen och Upplandsbataljonen som deltog i överskridandet av ån, vid bron, men snart började hela den svenska armén röra sig mot ryssarna. Det svenska anfallet var så framgångsrikt att man lyckades erövra en kanon och att man trängde de ryska trupperna bak till Lillträsket där man hade stridit tidigare. Ryssarna drog sig nu tillbaka på grund av det svenska anfallet, men snart skulle situationen förändras.

Krigslyckan vänder
De retirerande ryska trupperna möttes snart av färska, nya ryska enheter som anlände söderifrån. Dessa leddes av Usjakov och Kamenskij själv red med dessa. Kamenskij och Usjakov förde omedelbart sina trupper i strid.

När ryssarna återkom omkring klockan 17.00, började svenskarna lida brist på ammunition. Trots att man försökte hålla igång striden måste svenskarna se sig besegrade vid Lillträsket och man drog sig tillbaka till ursprungspositionerna längre norrut. Desperata strider tog vid efter att delar av den svenska armén blev fångade bakom de ryska linjerna och var tvungna att slå sig ut med kraft och bajonetter tillbaka till de svenska linjerna. Slaget var ännu inte avgjort till någons fördel när Adlercreutz återvände till startställningarna. Natten började nu falla och det skulle försvåra fortsatta stridigheter.
Nu fick ryssarna återigen initiativet. Kamenskij gav order om att man ånyo skulle försöka utmanövrera den svenska vänstern, och när detta väl hade satts igång påbörjade resten av den ryska armén ett fullskaligt anfall. Detta anfall bröt slutligen den svenska armén. Omkring klockan 22.00 på kvällen beslöt Adlercreutz att retirera norrut, i skydd av mörkret. Och reträtten blev ett spektakel.
”Under hela denna tid stod jag på en närbelägen kulle och bevittnade det fasansfulla skådespelet. Mot kvällen for jag och Jernefelt ner till en av bondgårdarna där vi tänkte tillbringa natten. Då kom nyheten att den svenska armén var i full reträtt. Det blev en fruktansvärd reträtt! Av vägen blev intet. Vi följde med trängen. Det regnade och mörkret var så kompakt att man knappt kunde se någonting framför sig.  De svenska trupperna, av vilka soldater då som då kom genom skogen till trängen var i fullständig oordning. Inga officerare var kvar. De finska styrkorna bildade eftertrupp och retirerade i god ordning. De hade inte ens kanoner att täcka dem”, sade Eric Gustaf Ehrström, ett ögonvittne som berättar om reträtten från Oravais i sin dagbok.

Resultat
Många historiker har kritiserat Adlercreutz för hans katastrofala motattack och att han verkligen spelade ett högt spel när han äventyrade hela sin armés öde, på vad som synes varit ett verkningslöst kort, vid ett viktigt tillfälle när han visste att fiendens förstärkningar var i antågande. Detta till trots såg läget väldigt gynnsamt ut när han påbörjade motanfallet och ett lyckat sådant skulle ha krossat Kulnevs ryska enheteroch avskärmat Demidov från resten av armén. Det kunde ha blivit en katastrof för den ryska armén.
Den svenska armén hade förlorat mer än 1 200 man i döda, skadade och krigsfångar, och ryssarna förlorade omkring 900 man. De strategiska effekterna av den svenska förlusten var omedelbara och enorma. Den besegrade armén var tvungen att retirera längre norrut och var snart tvungna att helt lämna Finland. Oravais var därför krigets vändpunkt.

Ägare
Namn:               Vörå kommun
Adress:              Vöråvägen 18, 666 00 Vörå, Finland
Tfnnr:                +358 6 3821111
Mail-adress      vora@vora.fi

Vårdare
Namn:               Se ägaren

Övrigt
På platsen för minnesstenen sägs det att general Carl Johan Adlercreutz stod och ledde striden. Minnesstenen erinra oss inte enbart om slaget och dess följder. Den minner även om de män som föll här och om den sorg och saknad och förtvivlan som drabbade de anhöriga.
Text: På södra sidan: Helgad åt minnet af krigare fallne på Oravais fält den 14 september 1808. Fallne för pligt och för fosterland, kämparna hvila från blodig strid, men bragdernas minne lever, älskadt, välsignadt till sen’sta tid.
På västra sidan står motsvarande text på finska.
Informationsskylt:  Ja

Claes Grafström
Chef SvMM inventeringsgrupp

Projektet har finansierats av Försvarsmakten