Alla inlägg av Claes Grafström

Registerkort Nr R71

Minnesstenar över framgångsrika hästar vid K 3, Skövde 

Län                                            Skaraborg (Västra Götaland)

Kommun (motsv)           Skövde

Lägesbeskrivning
Kartbeskrivning:               Strax söder om sydöstra hörnet på T 2 kasern
GPS-angivelse:                  N58°22’57.7″ E13°51’04.8″

Inventerad
Namn:                                            Nils-Erik Nilsson
Datum:                                          2023-09-01

Historia
Hästsport var en mycket viktig del för befälet vid Livregementets Husarer liksom vid många andra regementen.

Ägare
Namn:                                            Försvarsmakten (K 3)
Adress:                                           Karlsborgs fästning, 546 81 Karlsborg
Tfnnr:                                             0505-45 10 00
Mail-adress                                  exp-k3@mil.se

Vårdare
Namn:                                            Se ägaren

Övrigt
Minnesstenarna stod tidigare vid Husartorpet i den s.k. Gärdhems trädgård väster om Livhusarernas kasern i Skövde (nuvarande T 2), men när man byggde elevbostäder där flyttades stenarna till den nuvarande platsen i den lilla parken vid sydöstra hörnet av kasernen.
Text: Se tavlan
Informationstavla: Ja 

Claes Grafström
Chef SvMM inventeringsgrupp

Projektet har finansierats av Försvarsmakten

Registerkort Nr R35

Minnessten över generallöjtnant Harald Stake i Österplana

Län                                              Skaraborg (Västra Götaland)

Kommun                                  Götene

Lägesbeskrivning
Kartbeskrivning:                       Österplana gamla kyrkogård
GPS-angivelse:                          58°34’30″N 13°25’20″E

Inventerad
Namn:                                            NE Nilsson
Datum:                                          2019-08-03

Historia
Ingen västgöte kan uppvisa en meritförteckning liknande Harald Stakes. I slaget vid Fleurus i Belgien 1622 räddade han hertigen av Braunschweig ur spanjorernas händer. I slaget vid Burgstall 1631 nedkämpade han den kejserlige översten Vladislav Bernstein och han deltog även i slagen vid Breitenfeld, Lech, Alte Feste, Lützen, Oldendorf, Nördlingen och Wittstock. Han försvarade Göteborg i krigen mot Danmark 1643-1645 samt 1657-1660. Stake blev den förste landshövdingen över Göteborgs och Bohus län 1658, med residens på Bohus, och fick ansvaret för försvaret mot Norge ”på all vidare ofrederlig händelse”. Under kriget 1659-1660 inneslöt han och belägrade Halden i Norge tre gånger och stred med framgång mot danskarna i Bohuslän och Västergötland. Harald Stakes sista stora strid, 78 år gammal, var då den danske ståthållaren i Norge, general Ulrik Fredrik Gyldenlöwe i september 1676 belägrade Bohus fästning. Han avgick som landshövding 1677 och drog sig tillbaka till sitt nyuppförda slott på Hönsäter på Kinnekulle där han avled samma år.

Ägare
Namn:                                            Kinnekulle hembygdsförening
Adress:                                           SKAGEN SMEDJEBACKEN, 533 94 Hällekis
Tfnnr:                                             –
Mail-adress                                  –

Vårdare
Namn:                                            Ägaren

Övrigt
Minnesmärke av Kinnekullekalksten rest 1971.
Text:
GENERALLÖJTNANTEN FRIHERRE
HARALD STAKE
∗ 1598    † 1677
FÄLTHERRE LANDSHÖVDING, GUVERNÖR, HERRE TILL HÖNSÄTER
CHEF FÖR VÄSTGÖTA KAVALLERIREGEMENTE 1638 – 1648
I EN ÖDESDIGER TID VÄSTSVERIGES FÖRSVARARE
KINNEKULLEBYGDENS HEMBYGDSFÖRENING OCH
SENTIDA REGEMENTSKAMRATER
RESTE VÅRDEN ÅR 1971
Informationsskylt:                    Nej

Claes Grafström
Chef SvMM inventeringsgrupp

Projektet har finansierats av Försvarsmakten

Registerkort Nr S29

1940 Minnessten över en militär förläggningsplats i Karlanda

 Län                                            Värmland

Kommun (motsv)               Årjäng

Lägesbeskrivning
Kartbeskrivning:                       150 m SSV Karlanda kyrka
GPS-angivelse:                           N59°31’30.54″ E12° 3’56.18″

Inventerad
Namn:                                            Thomas Lövgren
Datum:                                          2021

Historia
Då Tyskland anföll Danmark och Norge 9 april 1940, organiserades Värmlands Regemente omedelbart för försvar av riksgränsen mot Norge. Regementets 3. gevärskompani i fältregementets I skyttebataljon under ledning av löjtnant Gösta Nordanskog, anlände kl 0700 den 14 april 1940 till tullstationen vid Hån och påbörjade där omedelbart försvars-förberedelserna.

Regementsstaben, under ledning av överste Grevillius, anlände till Karlanda den 15 april och där togs prästgården (öster Karlanda kyrka) i anspråk som stabsplats.

Fältregementets tre olika bataljoner grupperades efterhand som de anlände till gränsen enligt följande med sina totalt 3.600 man:
I bataljonen i trakten av Charlottenberg
II bataljonen vid och väster Koppom
III bataljonen vid Töcksfors

Den 20 april underställdes Värmlands Regemente I 2 och Landstormsregementet L 2, den då tillförda II arméfördelningen i grupperad terräng.
I och runt Karlanda kom då följande förband i mitten av 1940 att finnas grupperade:
I 2 regementsstab med betjäningsförband
13. och 14. gevärskompanierna.

Minnesstenen minner över dessa soldater och förband som 1940 var grupperade i Karlanda. Varför finns inga förbandsangivelser angivna över de som reste stenen? Sannolikt för att sekretessen vid denna tidpunkt var mycket hög. Regementsstaben skulle vid denna tidpunkt vara ett eftertraktat bekämpningsmål för tyskt flyg om tyskarna hade anfallit Sverige. 

Ägare
Namn:                                            Markägare Jan Norlin
Adress:                                           Apollogatan 21, 661 33 Säffle
Tfnnr:                                             070-661 63 66
Mail-adress                                  –

Vårdare
Namn:                                            oklart

Övrigt
Stenen med inskrift är utformad som en runsten.
Text: MINNE AV MILITÄRFÖRLÄGGNING I KARLANDA 1940
Informationsskylt: Nej 

Thomas Lövgren
Chef SvMM inventeringsgrupp

Projektet har finansierats av Försvarsmakten

Registerkort Nr T05

1907 Minnessten över Känäs Fellingsbro rusthåll, K 3 i Känäsby

 Län                                            Örebro

Kommun (motsv)               Lindesberg

Lägesbeskrivning
Kartbeskrivning:                       6,2 km NV Fellingsbro kyrka
GPS-angivelse:                          N59°29’34.04″ E15°29’28.31″

Inventerad
Namn:                                            Gunnel Godulf (foto)
Datum:                                          2019

Historia
År 1791 omorganiserades Livregementet till häst till en brigad bestående av Livregementsbrigadens kyrassiärkår, som bestod av kompanierna som låg närmast huvudstaden, och som utgjorde tungt kavalleri. Livregementsbrigadens lätta dragonkår bestod av Örebro, Fellingsbro, Östra Närkes och Vadsbo kompanier. Livregementsbrigadens lätta infanteribataljon bestod av kompanierna i Västmanland, och från 1804 även Södermanlands kompani. År 1815 blev Livregementsbrigadens lätta dragonkår självständig och fick namnet Livregementets husarkår. Kåren var indelt främst i Närke och norra Västergötland. År 1816 fick samtliga svenska regementen ett ordningsnummer, där Livregementets husarer tilldelades № 3. År 1893 ändrades namnet till Livregementets husarer. År 1914 justerades samtliga ordningsnummer inom armén. För Livregementets husarer innebar det att regementet blev tilldelad beteckningen K 3. 

Ägare
Namn:                                            Fellingsbro Hembygds- och Fornminnesförening
Adress:                                           Bergsvägen 45, 732 71 FELLINGSBRO
Tfnnr:                                             –
Mail-adress                                  hembygd.olofsborg@telia.com

Vårdare
Namn:                                            se ägaren

Övrigt
Minnessten av granit. På den mot VSV vända sidan finns överst en cirkelrundfördjupning med reliefbilden av en husar till häst uthuggen i stenen. Under den en infattad metallplatta med nedanstående text. Under plattan står det 1956, det år då minnesstenen avtäcktes.
Text: FÖR RUSHÅLLET KÄNÄS HAR NEDANSTÅENDE RYTTARE GJORT RUSTTJÄNST I ÖVER 200 ÅR. DELS VIDFELLINGSBRO KOMP AV KUNGL. LIVREG. TILL HÄST, SEDERMERA LIVSKV.AV KUNGL. LIVREG. HUSARER. HÄR HADE DE SITT TORP.
ERIK RIJ 1691-1692 LARS LARSSON 1692-1694 ERIK FRIBERG 1695-1709
ANDERS KJENSTRÖM 1735-1777 OLAV KJENSTRÖM 1777-1789
ANDERS KJENSTRÖM 1790-1807 ERIK HOLMQVIST 1807-1829
JOHAN KÄCK 1829-1871 GUSTAV KÄLL 1871-1873 LUDVIG KJELLMAN 1873-1886
ALRICK ERIKSSON 1886-1892 AXEL FORSBERG 1893-1899 IVAR KÄLL 1899-1907
Informationsskylt: Nej

Claes Grafström
Chef SvMM inventeringsgrupp

Projektet har finansierats av Försvarsmakten

Registerkort Nr FI117

1809 Minnessten över J Z Duncker i Kristina 

Land                                         Finland

Kommun (motsv)               St Michel

Lägesbeskrivning
Kartbeskrivning:                       Braheslotts ruin i Kristina
GPS-angivelse:                          N61°29’48.64″ E27°16’17.45″

Inventerad
Namn:                                            Claes och Eva Grafström
Datum:                                          2015-07-05

Historia
Joachim Zachris Duncker, född i Kristina socken i Savolax 12 november 1774, död 5 juli 1809, var en officer i svenska armén, farfar till Daniel Joachim Edvard Duncker.

Duncker tillhörde en gammal tysk krigarsläkt, som redan under 1600-talet omtalas i Finland. Han blev 1789 fänrik vid Savolaxbrigaden och deltog i Ryska kriget 1788-90. Han blev 1804 kapten vid brigadens jägarregemente, Savolax fotjägarregemente. Under kriget 1808-09 utmärkte sig Duncker bland annat i slaget vid Pulkkila den 2 maj och i slaget vid Virta bro den 27 oktober 1808.

Duncker tjänstgjorde vid fjärde savolakska jägarbataljonen och utnämndes till major 1808. Vid Finlands utrymmande efter konventionen i Olkijoki följde han Cronstedts fördelning till Västerbotten och utnämndes till överstelöjtnant i armén 1809. Duncker stupade i slaget vid Hörnefors och begravdes tillsammans med den ryska kavalleriöversten Aerekof vid Umeå stads kyrka av den ryske generalen Nikolaj Kamenskij.

Ägare
Namn:
Adress:
Tfnnr:
Mail-adress

Vårdare
Namn:               Se ägaren

Övrigt
Text: EVERSTILUUTNANTTI J Z DUNCKERIN MUISTOKSI. SYNT 12 11 1774 RISTIINAN KOSONIEMESSÄ. KAAT 5 7 1809 HÖRNEFORSIN TAISTELUSSA. ”EI KUOLEMASSA KUOLE HÄN”. PYSTYTTI 5 7 1959 RISTIINA SEURA
(TILL MINNE AV ÖVERSTELÖJTNANT J Z DUNCKER. FÖDD 12 11 1774 KRISTINA KOSONIEMI GÅRD. DÖD 5 7 1809 I SLAGET VID HÖRNEFORS. ”INTE I DÖDEN HAN DÖR” REST 5 7 1959 KRISTINA KOMMUN)
Informationsskylt: Ja

Claes Grafström
Chef SvMM inventeringsgrupp

Projektet har finansierats av Svenska Finlandsfrivilligas Minnesförening och SvMM.

Registerkort Nr D22

Gravkvarter för Södermanlands regemente på Gamla kyrkogården i Strängnäs

Län                                            Södermanland

Kommun                                  Strängnäs

Lägesbeskrivning
Kartbeskrivning:                       Gamla kyrkogården
GPS-angivelse:                          N59°22’13.51″ E17°1’57.89″

Inventerad
Namn:                                           Hans Norlén, Claes och Eva Grafström
Datum:                                         2022-06-23

Historia
Regementets kasernområde uppfördes åren 1916–1921, och inflyttningen från Malma hed skedde den 3 juli 1921, men det stod helt färdigt först sommaren 1923.

Ägare
Namn:                                            Strängnäs domkyrkoförsamling
Adress:                                           Biskopsgränd 2, 64530 Strängnäs
Tfnnr:                                             0152 24500
Mail-adress                                  strangnas.domkyrkoforsamling@svenskakyrkan.se

Kostnader
Vård, skötsel/år:                     –
Renovering (vid behov):       –

Vårdare
Namn:                                            Ägaren

Övrigt
Text:
Under regementets vapen: KUNGL SÖDERMANLANDS REGEMENTES GRAVPLATSNågra enskilda gravar omger den stora stenen.
Informationsskylt: Nej

Claes Grafström
Chef SvMM inventeringsgrupp

Projektet har finansierats av Försvarsmakten

Registerkort Nr X15

1981 Minnesplatta över Ing 1 6.komp brobygge i Söderhamn

 Län                                            Gävleborg

Kommun (motsv)               Söderhamn

Lägesbeskrivning
Kartbeskrivning:                    Plaketten förvaras i föreningshuset Utviksvägens intresseförening Klappervik 623.
GPS-angivelse:                           N61°17’58.57″ E17° 8’31.00″

Inventerad
Namn:                                            Jan-Olof Strandberg
Datum:                                          2023-09-13

Historia
Forsbackabron är en av få broar på Hälsingekusten. Den kortar vägen från Söderhamn till den stora halvön öster om staden – avgränsad i söder av Söderhamnsfjärden och i norr av Norrfjärden och Midsommarfjärden – är via Forsbackabron.
Bron över Lötån var länge en enfilig träbro, som inte kunde ta tung trafik. Den var ett provisorium, ett resultat av regementet Ing 1:s ingenjörskonst 1981. Träbron var ett övningsobjekt, som ersatte en tidigare spång över Lötån och våtmarkerna vid Granskär. Den 24 augusti 2011 stod en ny, tvåfilig bro med gång- och cykelväg färdig. Brobygget tog tio månader. Den nya bron är i betong och tar tung trafik utan begränsning. Bron eliminerar en omväg över Vågbro på fyra kilometer. Forsbackabron har blivit allt viktigare för Söderhamn i takt med att fritids- och permanentbebyggelsen har ökat på norra sidan av Söderhamnsfjärden.
Nu har det gått sju år sedan Forsbackabron byggdes, och den behöver redan stängas av för underhållsreparation.
https://www.ljusnan.se/2013-02-05/lat-bron-vara-vi-skjuter-skarpt

 Ägare
Namn:                                            Utviksvägens intresseförening.
Kontaktperson:                          Gunnar Olsson
Adress:                                           Klappervik 704, 822 91 Söderhamn
Tfnnr:                                             0270-28 48 78
Mail-adress                                  utviksvagen@soderhamn.se

Kostnader
Vård, skötsel/år:                         –
Renovering (vid behov):          –

Vårdare
Namn:                                            Ägaren

Övrigt
Minnesmärket minner om att 6. kompaniet Svea Ingenjörsregemente med värnpliktiga under sommaren 1981 byggde en bro över Lötån som mynnar ut i Söderhamnsfjärden. Denna bro ersatte vad som kan ha varit Sveriges längsta träbro, byggd 1928. Nuvarande bro anlades 2011.
Minnesmärket är utfört i metall, tillverkat vid 6. komp Svea ingenjörsregemente 1981 och förvaras i Föreningslokalen.
Text: ING 1 19 12/7 81. 6. KOMP
Informationsskylt: Nej

Tomas Bornestaf
Chef SvMM inventeringsgrupp

Projektet har finansierats av Försvarsmakten

Registerkort Nr X03

1521 Minnessten över Gustav Vasas besök i Ovansjö, Gästrikland

 Län                                            Gävleborgs län

Kommun (motsv)                Sandvikens kommun

Lägesbeskrivning
Kartbeskrivning:                     200 m öster Ovansjö kyrka
GPS-angivelse:                          N60°36’20.51″ E16°37’4.72″

Inventerad
Namn:                                            Tomas Bornestaf
Datum:                                          2023-06-10

Historia
Gustav Vasas uppror och Befrielsekriget är några av benämningarna på de krigshändelser som inleddes 1521 som ett uppror mot Kristian II, kung av Danmark och Norge som nyligen återfört Sverige till Kalmarunionen. Kriget ledde till att Sverige slutgiltigt lämnade Kalmarunionen och att Gustav Eriksson, senare kallad Gustav Vasa, valdes till Sveriges kung år 1523.
I april 1521 besökte Gustaf Vasa Ovansjö. Vid kyrkan samlade han människorna omkring sig. Kungen ville ha hjälp av gästrikarna mot den danske kungens krigare.
Peder Svart berättar följande i sin krönika:”När han war kommen till Offuansiöö i Gestrikeland, komme ther till honom Peder Fredagh, Jöns Warg borgare till Stockholm och nogre flere Stocholms borgare, the ther alla reckte honom hondene, item Gäffleborgare på theres Stadz wegna, item några fulmyndige aff hvarie Sokn i Gestrikeland, the ther tillsade honom på hela landzens wegna huldskap och mandskap””.

Ägare
Namn:                                            Ovansjö Hembygdsförening Svenolof Sundberg, ordf.
Adress:                                           c/o Svenolof Sundberg, Toretorpsvägen 135, 812 90 Storvik
Tfnnr:                                             070-5486484
Mail-adress                                  svenolof.s@outlook.com

Kostnader
Vård, skötsel/år:                        –
Renovering (vid behov):         –

Vårdare
Namn:                                            Ägaren

Övrigt
Ovansjö hembygdsförening bildades 1922. Det första synliga tecknet på föreningens verksamhet var den minnessten som midsommaraftonen 1923 avtäcktes vid Ovansjö kyrka.
Text: I APRIL 1521 MÖTTE I OVANSJÖ GÄSTRIKLANDS FOLK GUSTAF ERIKSSON VASA OCH GICK MED I HANS KAMP FÖR SVERIGES FRIHET
OVANSJÖ SOCKENBOR RESTE STENEN
Informationstavla: Nej

 

Tomas Bornestaf
Chef SvMM inventeringsgrupp

Projektet har finansierats av Försvarsmakten

Registerkort Nr X23

2022 Veteranminnesmärke vid Soldathemmet i Gävle 

Län                                            Gävleborg

Kommun (motsv)               Gävle

Lägesbeskrivning
Kartbeskrivning:                    Parken vid Soldathemmet, Västra Gränsgatan 2 Gävle.
GPS-beskrivning:                     N60° 40’13” E17°7’20”

Inventerad
Namn:                                            Tomas Bornestaf
Datum:                                          2023-06-10

Historia
För drygt sextio år sedan flögs den första svenska truppen till en fredsbevarande insats i en internationell konflikthärd utanför Europa. 1956 drog en bataljon på den blå FN-hjälmen och tog de första nervösa stegen ut i ett farligt och vanskligt uppdrag. De har under ett halvsekel följts av närmare 100 000 andra män och sedermera även kvinnor som deltagit i insatser i Gaza, Libanon, på Cypern, i Kongo, Liberia, före detta Jugoslavien och Afghanistan. För att minnas dessa insatser under världssamfundets flagga har under de senaste åren minnesstenar satts upp i ett antal städer runt om i Sverige. 

Ägare
Namn:                                            Fredsbaskrarna Gästrikland
Adress:                                           Genom Sveriges Veteranförbund
Tfnnr:                                             08-25 50 30
Mail-adress                                   kansliet@sverigesveteranforbund.se

Kostnader
Vård, skötsel/år:                         –
Renovering (vid behov):          –

Vårdare
Namn:                                             Ägaren

Övrigt
Minnesstenen invigdes på Veterandagen 29 maj 2022 i närvaro av landshövdingen Per Bill, chefen Gävleborgsgruppen övlt Lennart Erikson och ordföranden i Fredsbaskrarna Gästrikland Björn Hernblad. Hemvärnets Musikkår Gävleborg medverkade i ceremonin. Stenen är bekostad av Fredsbaskrarna Gästrikland (Sveriges Veteranförbund). Stiftelsen Sällskapet Hälsinge Regemente har upplåtit mark för minnesstenen.
Text: HEDRA DE VETERANER SOM GJORT EN INSATS FÖR FREDEN. MINNS DE STUPADE.
Informationsskylt: Nej

Tomas Bornestaf
Chef SvMM inventeringsgrupp

Projektet har finansierats av Försvarsmakten

Registerkort Nr FI160

1939-40 Minnessten och minnestavla över Svenska Frivilliga Flygflottiljen i Uleåborg 

Land                                         Finland

Kommun (motsv)               Uleåborg

Lägesbeskrivning
Minnesstenen
Kartbeskrivning:                       250 m NNV korsningen Poikkimaantie-Oritkarintie
GPS-angivelse:                          N64°59’01.3″ E25°27’06.8″

Minnestavlan
Kartbeskrivning:                       Kirkkokatu 54
GPS-angivelse:                          N65°0’16.85″ E25°27’34.06″

 Inventerad
Namn:                                            Claes och Eva Grafström
Datum:                                          2023-06-07

Historia
Vid Finska vinterkrigets utbrott var det finska flygvapnet illa rustat för krig. Som en liten förstärkning skänkte den svenska regeringen den 8 december 1939 tre jaktflygplan av typen Jaktfalkar J 6, tre spaningsflygplan av typen Fokker CV-E S 6 samt två Bristol Bulldog J 7. Flygplanen tillfördes det ordinarie finska flygvapnet som kraftsamlade luftförsvaret i södra Finland.

För att hjälpa Finland skedde inom den svenska flygstaben förberedelser för att sätta upp ett frivilligförband med en jaktflygdivision och en bombflygdivision i norra Finland. Regeringen gav 14 december 1939 sitt tillstånd till att ett frivilligt flygförband fick organiseras. Chef blev den dåvarande majoren Hugo Beckhammar, som redan några dagar före nyåret rekryterat cirka 240 frivilliga, som med tåg reste från Haparanda till Kemi i norra Finland för att förbereda basen i Veitsiluoto. Regeringen beslöt den 30 december att ställa fem B 4 Hawker Hart, och tolv J 8 Gloster Gladiator till flottiljens förfogande. Vid den tidpunkten motsvarade det en tredjedel av Flygvapnets jaktflyg.

Förbandet organiserades med en flottiljstab, jaktdivision, lätt bombgrupp, transportgrupp samt ett stationskompani, totalt 250 man och två lottor. Den 8 januari kom man överens med de finska myndigheterna att anta namnet ”19. flygflottiljen (F 19)” samt i Finland namnet ”Flygregemente 5”. Den 10 januari anlände flygplanen från Sverige och redan samma dag undsatte man en hårt ansatt finsk armégrupp som höll stånd vid Joutsijärvi trots upprepade ryska anfall. Efter några dagar visade det sig att Veitsiluoto låg för långt från fronten, flygplanens räckvidd medförde att de i bästa fall kunde ta sig till operationsområdet och åter, men knappast genomföra några uppdrag där. Under januari månad byggdes därför fem framskjutna baser. Flottiljens arbetsuppgift var att bedriva spaning och anfall mot ryska flygbaser samt anfall mot ryska marktrupper och i mån av resurser förse städerna Uleåborg, Kemi och Torneå med jaktförsvar. Flottiljchefen major Hugo Beckhammar ledde själv ett sammansatt jakt- och bombflygförband i en överraskande insats 12 januari 1940 då fänriken Ian Iacobi stod för den första luftsegern genom att skjuta ned ett ryskt jaktflygplan av typen I-15. Förberedelser gjordes att överföra en flyggrupp B 3 till F 19. På huvudbasen i Finland plogades en rullbana upp för att ta emot de tunga bombplanen, men innan flygplanen hann överföras var kriget över.

Då vapenstilleståndet inträdde 13 mars 1940, hade F 19 opererat i 62 dagar, resultatet var tolv förstörda ryska flygplan och sex egna flygplansförluster, samt tre stupade svenska piloter. Nio J 8 och två B 4 återvände till Sverige i slutet av mars 1940 och placerades på svenska flottiljer. Förbandets väsentligaste bidrag till Finlands kamp var att helt ansvara för luftförsvaret i norra Finland så att landets egna flygstridskrafter kunde koncentreras till fronterna längre söderut.

Vid F 19 användes även tre civila flygplan som sambandsflygplan: En Junkers F 13 OH-SUO som Centrala Finlandshjälpen köpte av Albin Ahrenberg, en Waco ZQC-6 OH-SLA som Svensk-Finska Föreningen köpte av Björkvallsflyg, flygplanet överfördes 1 juli 1940 till Flygvapnet som Tp 8, samt Lennart Hemmingers Raab-Katzenstein RK-26 SE-ADK.

Ägare
Minnesstenen
Namn:               Uleåborgs stad
Adress:              Torikatu 10, 901 00 Uleåborg
Tfnnr:                +358 8 55855800
Mail-adress     kirjaamo@ouka.fi
Minnesplattan
Namn:               De Gamlas Hem
Adress:              Kirkkokatu 54, 90120 Oulu, Finland
Tfnnr:                +358 75 3257600
Mail-adress     info@degamlashotel.fi

Vårdare
Namn:               Se ovan

Övrigt
Stenen avtäcktes 2010. Minnestavlan sattes upp 1990 på utsidan av De gamlas hem och flyttades 2019 in i ett minnesrum för F 19. Bertil Östbo tog initiativet till och skänkte minnestavlan. Motsvarande minnestavla finns på ytterligare fem platser i Finland.
Text på stenen: TÄLLÄ PAIKKALA PÄIVYSTI RUOTSALAINEN VAPAAEHTOINEN LENTORYKMENTI F 19 KEVÄTTALVELLA 1940 SUOJATESSAN OULUA.
PÅ DENNA PLATS VAR DEN FRIVILLIGA FLYGFLOTTILJEN F 19 STATIONERAD DÅ DEN SKYDDADE ULEÅBORG UNDER VÅRVINTERN 1940.
LAPIN LENNOSTON KILLAN OULUN OSASTO 2010
LAPPLANDS FLYGFLOTTILJS KAMRATFÖRENING I ULEÅBORG 2010
Text på minnestavlan:
DEN SVENSKA FRIVILLIGA FLYGFLOTTILJEN F 19 LUFTFÖRSVARADE NORRA FINLAND UNDER VINTERKRIGET.
Texten finns också på finska.
Informationsskylt: Nej

Claes Grafström
Chef SvMM inventeringsgrupp

Projektet har finansierats av Försvarsmakten