Registerkort Nr X03

1521 Minnessten över Gustav Vasas besök i Ovansjö, Gästrikland

 Län                                            Gävleborgs län

Kommun (motsv)                Sandvikens kommun

Lägesbeskrivning
Kartbeskrivning:                     200 m öster Ovansjö kyrka
GPS-angivelse:                          N60°36’20.51″ E16°37’4.72″

Inventerad
Namn:                                            Tomas Bornestaf
Datum:                                          2023-06-10

Historia
Gustav Vasas uppror och Befrielsekriget är några av benämningarna på de krigshändelser som inleddes 1521 som ett uppror mot Kristian II, kung av Danmark och Norge som nyligen återfört Sverige till Kalmarunionen. Kriget ledde till att Sverige slutgiltigt lämnade Kalmarunionen och att Gustav Eriksson, senare kallad Gustav Vasa, valdes till Sveriges kung år 1523.
I april 1521 besökte Gustaf Vasa Ovansjö. Vid kyrkan samlade han människorna omkring sig. Kungen ville ha hjälp av gästrikarna mot den danske kungens krigare.
Peder Svart berättar följande i sin krönika:”När han war kommen till Offuansiöö i Gestrikeland, komme ther till honom Peder Fredagh, Jöns Warg borgare till Stockholm och nogre flere Stocholms borgare, the ther alla reckte honom hondene, item Gäffleborgare på theres Stadz wegna, item några fulmyndige aff hvarie Sokn i Gestrikeland, the ther tillsade honom på hela landzens wegna huldskap och mandskap””.

Ägare
Namn:                                            Ovansjö Hembygdsförening Svenolof Sundberg, ordf.
Adress:                                           c/o Svenolof Sundberg, Toretorpsvägen 135, 812 90 Storvik
Tfnnr:                                             070-5486484
Mail-adress                                  svenolof.s@outlook.com

Kostnader
Vård, skötsel/år:                        –
Renovering (vid behov):         –

Vårdare
Namn:                                            Ägaren

Övrigt
Ovansjö hembygdsförening bildades 1922. Det första synliga tecknet på föreningens verksamhet var den minnessten som midsommaraftonen 1923 avtäcktes vid Ovansjö kyrka.
Text: I APRIL 1521 MÖTTE I OVANSJÖ GÄSTRIKLANDS FOLK GUSTAF ERIKSSON VASA OCH GICK MED I HANS KAMP FÖR SVERIGES FRIHET
OVANSJÖ SOCKENBOR RESTE STENEN
Informationstavla: Nej

 

Tomas Bornestaf
Chef SvMM inventeringsgrupp

Projektet har finansierats av Försvarsmakten