Kategoriarkiv: Registerkort

Registerkort Nr D22

Gravkvarter för Södermanlands regemente på Gamla kyrkogården i Strängnäs

Län                                            Södermanland

Kommun                                  Strängnäs

Lägesbeskrivning
Kartbeskrivning:                       Gamla kyrkogården
GPS-angivelse:                          N59°22’13.51″ E17°1’57.89″

Inventerad
Namn:                                           Hans Norlén, Claes och Eva Grafström
Datum:                                         2022-06-23

Historia
Regementets kasernområde uppfördes åren 1916–1921, och inflyttningen från Malma hed skedde den 3 juli 1921, men det stod helt färdigt först sommaren 1923.

Ägare
Namn:                                            Strängnäs domkyrkoförsamling
Adress:                                           Biskopsgränd 2, 64530 Strängnäs
Tfnnr:                                             0152 24500
Mail-adress                                  strangnas.domkyrkoforsamling@svenskakyrkan.se

Kostnader
Vård, skötsel/år:                     –
Renovering (vid behov):       –

Vårdare
Namn:                                            Ägaren

Övrigt
Text:
Under regementets vapen: KUNGL SÖDERMANLANDS REGEMENTES GRAVPLATSNågra enskilda gravar omger den stora stenen.
Informationsskylt: Nej

Claes Grafström
Chef SvMM inventeringsgrupp

Projektet har finansierats av Försvarsmakten

Registerkort Nr X15

1981 Minnesplatta över Ing 1 6.komp brobygge i Söderhamn

 Län                                            Gävleborg

Kommun (motsv)               Söderhamn

Lägesbeskrivning
Kartbeskrivning:                    Plaketten förvaras i föreningshuset Utviksvägens intresseförening Klappervik 623.
GPS-angivelse:                           N61°17’58.57″ E17° 8’31.00″

Inventerad
Namn:                                            Jan-Olof Strandberg
Datum:                                          2023-09-13

Historia
Forsbackabron är en av få broar på Hälsingekusten. Den kortar vägen från Söderhamn till den stora halvön öster om staden – avgränsad i söder av Söderhamnsfjärden och i norr av Norrfjärden och Midsommarfjärden – är via Forsbackabron.
Bron över Lötån var länge en enfilig träbro, som inte kunde ta tung trafik. Den var ett provisorium, ett resultat av regementet Ing 1:s ingenjörskonst 1981. Träbron var ett övningsobjekt, som ersatte en tidigare spång över Lötån och våtmarkerna vid Granskär. Den 24 augusti 2011 stod en ny, tvåfilig bro med gång- och cykelväg färdig. Brobygget tog tio månader. Den nya bron är i betong och tar tung trafik utan begränsning. Bron eliminerar en omväg över Vågbro på fyra kilometer. Forsbackabron har blivit allt viktigare för Söderhamn i takt med att fritids- och permanentbebyggelsen har ökat på norra sidan av Söderhamnsfjärden.
Nu har det gått sju år sedan Forsbackabron byggdes, och den behöver redan stängas av för underhållsreparation.
https://www.ljusnan.se/2013-02-05/lat-bron-vara-vi-skjuter-skarpt

 Ägare
Namn:                                            Utviksvägens intresseförening.
Kontaktperson:                          Gunnar Olsson
Adress:                                           Klappervik 704, 822 91 Söderhamn
Tfnnr:                                             0270-28 48 78
Mail-adress                                  utviksvagen@soderhamn.se

Kostnader
Vård, skötsel/år:                         –
Renovering (vid behov):          –

Vårdare
Namn:                                            Ägaren

Övrigt
Minnesmärket minner om att 6. kompaniet Svea Ingenjörsregemente med värnpliktiga under sommaren 1981 byggde en bro över Lötån som mynnar ut i Söderhamnsfjärden. Denna bro ersatte vad som kan ha varit Sveriges längsta träbro, byggd 1928. Nuvarande bro anlades 2011.
Minnesmärket är utfört i metall, tillverkat vid 6. komp Svea ingenjörsregemente 1981 och förvaras i Föreningslokalen.
Text: ING 1 19 12/7 81. 6. KOMP
Informationsskylt: Nej

Tomas Bornestaf
Chef SvMM inventeringsgrupp

Projektet har finansierats av Försvarsmakten

Registerkort Nr X03

1521 Minnessten över Gustav Vasas besök i Ovansjö, Gästrikland

 Län                                            Gävleborgs län

Kommun (motsv)                Sandvikens kommun

Lägesbeskrivning
Kartbeskrivning:                     200 m öster Ovansjö kyrka
GPS-angivelse:                          N60°36’20.51″ E16°37’4.72″

Inventerad
Namn:                                            Tomas Bornestaf
Datum:                                          2023-06-10

Historia
Gustav Vasas uppror och Befrielsekriget är några av benämningarna på de krigshändelser som inleddes 1521 som ett uppror mot Kristian II, kung av Danmark och Norge som nyligen återfört Sverige till Kalmarunionen. Kriget ledde till att Sverige slutgiltigt lämnade Kalmarunionen och att Gustav Eriksson, senare kallad Gustav Vasa, valdes till Sveriges kung år 1523.
I april 1521 besökte Gustaf Vasa Ovansjö. Vid kyrkan samlade han människorna omkring sig. Kungen ville ha hjälp av gästrikarna mot den danske kungens krigare.
Peder Svart berättar följande i sin krönika:”När han war kommen till Offuansiöö i Gestrikeland, komme ther till honom Peder Fredagh, Jöns Warg borgare till Stockholm och nogre flere Stocholms borgare, the ther alla reckte honom hondene, item Gäffleborgare på theres Stadz wegna, item några fulmyndige aff hvarie Sokn i Gestrikeland, the ther tillsade honom på hela landzens wegna huldskap och mandskap””.

Ägare
Namn:                                            Ovansjö Hembygdsförening Svenolof Sundberg, ordf.
Adress:                                           c/o Svenolof Sundberg, Toretorpsvägen 135, 812 90 Storvik
Tfnnr:                                             070-5486484
Mail-adress                                  svenolof.s@outlook.com

Kostnader
Vård, skötsel/år:                        –
Renovering (vid behov):         –

Vårdare
Namn:                                            Ägaren

Övrigt
Ovansjö hembygdsförening bildades 1922. Det första synliga tecknet på föreningens verksamhet var den minnessten som midsommaraftonen 1923 avtäcktes vid Ovansjö kyrka.
Text: I APRIL 1521 MÖTTE I OVANSJÖ GÄSTRIKLANDS FOLK GUSTAF ERIKSSON VASA OCH GICK MED I HANS KAMP FÖR SVERIGES FRIHET
OVANSJÖ SOCKENBOR RESTE STENEN
Informationstavla: Nej

 

Tomas Bornestaf
Chef SvMM inventeringsgrupp

Projektet har finansierats av Försvarsmakten

Registerkort Nr X23

2022 Veteranminnesmärke vid Soldathemmet i Gävle 

Län                                            Gävleborg

Kommun (motsv)               Gävle

Lägesbeskrivning
Kartbeskrivning:                    Parken vid Soldathemmet, Västra Gränsgatan 2 Gävle.
GPS-beskrivning:                     N60° 40’13” E17°7’20”

Inventerad
Namn:                                            Tomas Bornestaf
Datum:                                          2023-06-10

Historia
För drygt sextio år sedan flögs den första svenska truppen till en fredsbevarande insats i en internationell konflikthärd utanför Europa. 1956 drog en bataljon på den blå FN-hjälmen och tog de första nervösa stegen ut i ett farligt och vanskligt uppdrag. De har under ett halvsekel följts av närmare 100 000 andra män och sedermera även kvinnor som deltagit i insatser i Gaza, Libanon, på Cypern, i Kongo, Liberia, före detta Jugoslavien och Afghanistan. För att minnas dessa insatser under världssamfundets flagga har under de senaste åren minnesstenar satts upp i ett antal städer runt om i Sverige. 

Ägare
Namn:                                            Fredsbaskrarna Gästrikland
Adress:                                           Genom Sveriges Veteranförbund
Tfnnr:                                             08-25 50 30
Mail-adress                                   kansliet@sverigesveteranforbund.se

Kostnader
Vård, skötsel/år:                         –
Renovering (vid behov):          –

Vårdare
Namn:                                             Ägaren

Övrigt
Minnesstenen invigdes på Veterandagen 29 maj 2022 i närvaro av landshövdingen Per Bill, chefen Gävleborgsgruppen övlt Lennart Erikson och ordföranden i Fredsbaskrarna Gästrikland Björn Hernblad. Hemvärnets Musikkår Gävleborg medverkade i ceremonin. Stenen är bekostad av Fredsbaskrarna Gästrikland (Sveriges Veteranförbund). Stiftelsen Sällskapet Hälsinge Regemente har upplåtit mark för minnesstenen.
Text: HEDRA DE VETERANER SOM GJORT EN INSATS FÖR FREDEN. MINNS DE STUPADE.
Informationsskylt: Nej

Tomas Bornestaf
Chef SvMM inventeringsgrupp

Projektet har finansierats av Försvarsmakten

Registerkort Nr FI160

1939-40 Minnessten och minnestavla över Svenska Frivilliga Flygflottiljen i Uleåborg 

Land                                         Finland

Kommun (motsv)               Uleåborg

Lägesbeskrivning
Minnesstenen
Kartbeskrivning:                       250 m NNV korsningen Poikkimaantie-Oritkarintie
GPS-angivelse:                          N64°59’01.3″ E25°27’06.8″

Minnestavlan
Kartbeskrivning:                       Kirkkokatu 54
GPS-angivelse:                          N65°0’16.85″ E25°27’34.06″

 Inventerad
Namn:                                            Claes och Eva Grafström
Datum:                                          2023-06-07

Historia
Vid Finska vinterkrigets utbrott var det finska flygvapnet illa rustat för krig. Som en liten förstärkning skänkte den svenska regeringen den 8 december 1939 tre jaktflygplan av typen Jaktfalkar J 6, tre spaningsflygplan av typen Fokker CV-E S 6 samt två Bristol Bulldog J 7. Flygplanen tillfördes det ordinarie finska flygvapnet som kraftsamlade luftförsvaret i södra Finland.

För att hjälpa Finland skedde inom den svenska flygstaben förberedelser för att sätta upp ett frivilligförband med en jaktflygdivision och en bombflygdivision i norra Finland. Regeringen gav 14 december 1939 sitt tillstånd till att ett frivilligt flygförband fick organiseras. Chef blev den dåvarande majoren Hugo Beckhammar, som redan några dagar före nyåret rekryterat cirka 240 frivilliga, som med tåg reste från Haparanda till Kemi i norra Finland för att förbereda basen i Veitsiluoto. Regeringen beslöt den 30 december att ställa fem B 4 Hawker Hart, och tolv J 8 Gloster Gladiator till flottiljens förfogande. Vid den tidpunkten motsvarade det en tredjedel av Flygvapnets jaktflyg.

Förbandet organiserades med en flottiljstab, jaktdivision, lätt bombgrupp, transportgrupp samt ett stationskompani, totalt 250 man och två lottor. Den 8 januari kom man överens med de finska myndigheterna att anta namnet ”19. flygflottiljen (F 19)” samt i Finland namnet ”Flygregemente 5”. Den 10 januari anlände flygplanen från Sverige och redan samma dag undsatte man en hårt ansatt finsk armégrupp som höll stånd vid Joutsijärvi trots upprepade ryska anfall. Efter några dagar visade det sig att Veitsiluoto låg för långt från fronten, flygplanens räckvidd medförde att de i bästa fall kunde ta sig till operationsområdet och åter, men knappast genomföra några uppdrag där. Under januari månad byggdes därför fem framskjutna baser. Flottiljens arbetsuppgift var att bedriva spaning och anfall mot ryska flygbaser samt anfall mot ryska marktrupper och i mån av resurser förse städerna Uleåborg, Kemi och Torneå med jaktförsvar. Flottiljchefen major Hugo Beckhammar ledde själv ett sammansatt jakt- och bombflygförband i en överraskande insats 12 januari 1940 då fänriken Ian Iacobi stod för den första luftsegern genom att skjuta ned ett ryskt jaktflygplan av typen I-15. Förberedelser gjordes att överföra en flyggrupp B 3 till F 19. På huvudbasen i Finland plogades en rullbana upp för att ta emot de tunga bombplanen, men innan flygplanen hann överföras var kriget över.

Då vapenstilleståndet inträdde 13 mars 1940, hade F 19 opererat i 62 dagar, resultatet var tolv förstörda ryska flygplan och sex egna flygplansförluster, samt tre stupade svenska piloter. Nio J 8 och två B 4 återvände till Sverige i slutet av mars 1940 och placerades på svenska flottiljer. Förbandets väsentligaste bidrag till Finlands kamp var att helt ansvara för luftförsvaret i norra Finland så att landets egna flygstridskrafter kunde koncentreras till fronterna längre söderut.

Vid F 19 användes även tre civila flygplan som sambandsflygplan: En Junkers F 13 OH-SUO som Centrala Finlandshjälpen köpte av Albin Ahrenberg, en Waco ZQC-6 OH-SLA som Svensk-Finska Föreningen köpte av Björkvallsflyg, flygplanet överfördes 1 juli 1940 till Flygvapnet som Tp 8, samt Lennart Hemmingers Raab-Katzenstein RK-26 SE-ADK.

Ägare
Minnesstenen
Namn:               Uleåborgs stad
Adress:              Torikatu 10, 901 00 Uleåborg
Tfnnr:                +358 8 55855800
Mail-adress     kirjaamo@ouka.fi
Minnesplattan
Namn:               De Gamlas Hem
Adress:              Kirkkokatu 54, 90120 Oulu, Finland
Tfnnr:                +358 75 3257600
Mail-adress     info@degamlashotel.fi

Vårdare
Namn:               Se ovan

Övrigt
Stenen avtäcktes 2010. Minnestavlan sattes upp 1990 på utsidan av De gamlas hem och flyttades 2019 in i ett minnesrum för F 19. Bertil Östbo tog initiativet till och skänkte minnestavlan. Motsvarande minnestavla finns på ytterligare fem platser i Finland.
Text på stenen: TÄLLÄ PAIKKALA PÄIVYSTI RUOTSALAINEN VAPAAEHTOINEN LENTORYKMENTI F 19 KEVÄTTALVELLA 1940 SUOJATESSAN OULUA.
PÅ DENNA PLATS VAR DEN FRIVILLIGA FLYGFLOTTILJEN F 19 STATIONERAD DÅ DEN SKYDDADE ULEÅBORG UNDER VÅRVINTERN 1940.
LAPIN LENNOSTON KILLAN OULUN OSASTO 2010
LAPPLANDS FLYGFLOTTILJS KAMRATFÖRENING I ULEÅBORG 2010
Text på minnestavlan:
DEN SVENSKA FRIVILLIGA FLYGFLOTTILJEN F 19 LUFTFÖRSVARADE NORRA FINLAND UNDER VINTERKRIGET.
Texten finns också på finska.
Informationsskylt: Nej

Claes Grafström
Chef SvMM inventeringsgrupp

Projektet har finansierats av Försvarsmakten

Registerkort Nr FI134

1808 Minnessten över fallna soldater ur Västerbottens regemente i Kannus

Land                                         Finland

Kommun (motsv)               Kannus

Lägesbeskrivning
Kartbeskrivning:                       NV hörnet av Kannus kyrka
GPS-angivelse:                          N63°54’7.87″ E23°54’50.77″

Inventerad
Namn:                                            Claes och Eva Grafström
Datum:                                          2023-06-09

Historia
I gryningen dagen före midsommaraftonen 1808, då Finska kriget närmade sig sin blodiga kulmen, stävade en transportflottilj om tjugotalet fartyg av varierande storlek och tonnage ut genom Umeälvens mynning och satte kurs sydostvart. Ombord befann sig en väpnad styrka om c:a 1100 man, därav hälften västerbottningar ur regementets II.bataljon. Beväpningen bestod i huvudsak av tämligen ålderstigna musköter, kaliber 20.04 m och uniformen grått kläde eller vadmal. I styrkan ingick även fyra 3-pundiga kanoner och ett 20-tal hästar.
Högste befälhavaren för den krigiska expeditionen var översten och chefen för Västerbottens regemente, Johan Bergenstråhle, som i bagaget medförde konungens hemliga order att landstiga i trakten av Vasa och i samverkan med den av ryssarna hårt ansatta Finska armen ingripa i fiendens flank och rygg. Låt oss med förbigående av detaljer konstatera att företaget fick en olycklig utgång. Efter hårda strider mot en överlägsen motståndare och med svåra förluster -däribland expeditionskårens chef som blev tillfångatagen – tvingades spillrorna av kåren återvända till fartygen. Anslutning till huvudstyrkan skedde några dagar senare i Nykarleby.
(Ur Vildmannen februari 1968)

Ägare
Namn:               Kannus församling
Adress:              Valtakatu 13, 691 00 Kannus
Tfnnr:                +358 44 5878630
Mail-adress     kannus@evl.fi

Vårdare
Namn:               Se ägaren

Övrigt
Den 30 september 1967 reste ett detachement ur Västerbottens regementes kamratförening via Vasa till Kannus. Under ledning av regementschefen, tillika kamratföreningens ordförande, överste Allan Månsson avtäcktes minnesstenen. Kannus församling hade tagit initiativet till minnesstenen.
Text: SVENSKE KRIGSMÄN 1808. VÄSTERBOTTENS REG.TES KAMRATFÖRENING RESTE VÅRDEN 1967
Informationsskylt: Nej

Claes Grafström
Chef SvMM inventeringsgrupp

Projektet har finansierats av Försvarsmakten

Registerkort Nr FI133

1808-09 Minnessten över stupade under Finska kriget i Temmes 

Land                                         Finland

Kommun (motsv)               Tyrnävä

Lägesbeskrivning
Kartbeskrivning:                       På västra sidan av Temmes kyrka
GPS-angivelse:                          N64°40’31.07″ E25°35’51.37″

Inventerad
Namn:                                            Claes och Eva Grafström
Datum:                                          2023-06-08

Historia
Under Finska kriget förekom inga strider i Temmes. I Temmes hade det funnits ett militärsjukhus för den svenska armén i kyrkbyn Pekkala. De större striderna utkämpades i byar omkring Temmes. Som till exempel i Pyhäjoki den 16 april 1808, i Siikajoki den 18 april 1808, i Aurora hade den 27 april 1808 och i Pulkkila den 2 maj 1808. Det sista slaget under finska kriget i Finland var i Kerälänkylä, Rantsila, den 21 november 1808. 

Ägare
Namn:               Tyrnävä församling
Adress:              Mankilantie 1, 981 00 TYRNÄVÄ
Tfnnr:                +358 44 7372510
Mail-adress     tyrnava@evl.fi

Vårdare
Namn:               Se ägaren

Övrigt
En minnessten för de svenska soldater som dog på sjukhuset restes på Temmes kyrkogård 1963. Den skapades den av Urho Merenheimo, som arbetade som lärare och rektor på Tyrnävä samskola.
Text: TEMMIKSELLÄ KUOLLET JA HAUDATUT SOTILAN
(SOLDATER SOM DOG OCH BEGRAVDES I TEMMES)
Under den texten namnen på de avlidna år 1808 respektive år 1809
Informationsskylt: Nej

Claes Grafström
Chef SvMM inventeringsgrupp

Projektet har finansierats av Försvarsmakten

Registerkort Nr R39

2020 Veteranminnesmärke i Örthagsparken i Lidköping 

Län                                            Skaraborg (Västra Götaland)

Kommun (motsv)           Lidköping

Lägesbeskrivning
Kartbeskrivning:                       I västra delen av Örthagsparken, Lidköping
GPS-angivelse:                          N58°29’59.60″ E13° 9’50.39″

Inventerad
Namn:                                            Nils-Erik Nilsson
Datum:                                          2023-09-09

Historia
För drygt sextio år sedan flögs den första svenska truppen till en fredsbevarande insats i en internationell konflikthärd utanför Europa. 1956 drog en bataljon på den blå FN-hjälmen och tog de första nervösa stegen ut i ett farligt och vanskligt uppdrag. De har under ett halvsekel följts av närmare 100 000 andra män och sedermera även kvinnor som deltagit i insatser i Gaza, Libanon, på Cypern, i Kongo, Liberia, före detta Jugoslavien och Afghanistan. För att minnas dessa insatser under världssamfundets flagga har under de senaste åren minnesstenar satts upp i ett antal städer runt om i Sverige.

Ägare
Namn:                                            Lidköpings kommun
Adress:                                           531 88 LIDKÖPING
Tfnnr:                                             0510 770000
Mail-adress                                  kommun@lidkoping.se

Vårdare
Namn:                                            Se ägaren

Övrigt
Minnesstenen i svart diabas har av Stenhuggeriet i Lidköping skapats och sedan satts upp vid dammen i Örthagsparken 2020.
Text: I FREDENS TJÄNST – HEDRA DE VETERANER SOM GJORT EN INSATS FÖR FREDEN – MINNS DE SOM STUPAT
Informationstavla: Nej 

Claes Grafström
Chef SvMM inventeringsgrupp

Projektet har finansierats av Försvarsmakten

Registerkort Nr R38

2020 Veteranminnesmärke i Garpaparken i Skövde 

Län                                            Skaraborg (Västra Götaland)

Kommun (motsv)            Skövde

Lägesbeskrivning
Kartbeskrivning:                       I Garpaparken, Skövde
GPS-angivelse:                          N58°23’31.79″ E13°50’45.27″

Inventerad
Namn:                                            Nils-Erik Nilsson
Datum:                                          2022-10-27

Historia
För drygt sextio år sedan flögs den första svenska truppen till en fredsbevarande insats i en internationell konflikthärd utanför Europa. 1956 drog en bataljon på den blå FN-hjälmen och tog de första nervösa stegen ut i ett farligt och vanskligt uppdrag. De har under ett halvsekel följts av närmare 100 000 andra män och sedermera även kvinnor som deltagit i insatser i Gaza, Libanon, på Cypern, i Kongo, Liberia, före detta Jugoslavien och Afghanistan. För att minnas dessa insatser under världssamfundets flagga har under de senaste åren minnesstenar satts upp i ett antal städer runt om i Sverige.

Ägare
Namn:                                            Skövde kommun
Adress:                                           Fredsgatan 4, 541 83 SKÖVDE
Tfnnr:                                             0500-498000
Mail-adress                                  skovdekommun@skovde.se

Vårdare
Namn:                                            Se ägaren

Övrigt
Monumentet har kommit på plats efter ett initiativ av Claes Beckman som lade förslaget som kommunfullmäktige sedan beslutade om. Därefter fick Fredsbaskrarna tillsammans med Skövdes stadsträdgårdsmästare uppdraget att ta fram stenen och platsen. Nu står alltså veteranmonumentet på plats i Garpaparken, omgiven av grönska och blommor. Det invigdes den 2 september 2020.
Text: I FREDENS TJÄNST – HEDRA DEM SOM GJORT EN INSATS FÖR FREDEN – HEDRA DEM SOM STUPAT
Informationstavla: Nej 

Claes Grafström
Chef SvMM inventeringsgrupp

Projektet har finansierats av Försvarsmakten

Registerkort Nr B03

1809 Minnesmärke över ismarschen från Åland till Grisslehamn 

Län                                            Stockholms

SONY DSC

Kommun (motsv)               Norrtälje

Lägesbeskrivning
Kartbeskrivning:                       SO korsningen Skatuddsvägen-Fiskehamnsvägen
GPS-angivelse:                          N60° 5’59.95″ E18°48’37.22″

Inventerad
Namn:                                            Thomas Eckered
Datum:                                          2023-08-23

Historia
I februari 1809 anlände general von Döbeln till Åland och tog befälet över Ålandsfördelningen. Hans uppgift var hopplös. Tsar Alexander umgicks då med planer på en framstöt mot Stockholm med Åland som bas. En överlägsen rysk styrka på omkring 15 000 man under ledning av Bagration förberedde ett anfall på von Döbelns trupp. Under dessa tider var det is på Ålands hav i mars.
von Döbeln beordrade sina mannar att marschera över isen till Grisslehamn. Av de ca 4 000 man som inledde färden försvann 1 750. De drunknade, frös ihjäl, höggs ner eller togs till fånga av förföljande kosacker.
von Döbeln och resterna av hans armé kom till Grisslehamn. De drog sig tillbaka till Älmstatrakten för att slicka såren och om möjligt återuppstå som stridande förband. 

Ägare
Namn:                                            Roslagens Sjöfartsminnesförening
Adress:                                           Kaplansbacken Älmsta, 760 40 Väddö
Tfnnr:                                             0176-50259
Mail-adress                                  info@sjofartsmuseet.se

Vårdare
Namn:                                            se ägaren

Övrigt
Fredagen den 20 mars kastade korvetten HMS Sundsvall loss från Berga och passerade i strax efter klockan 06.00 Dalarö på sin väg mot Grisslehamn. Man gick via Ornö strömmar, Jungfrufjärden, Nämndöfjärden, Kanholmsfjärden och sedan Kudoxaleden upp mot Väddö och slutmålet i Grisslehamn. Man förtöjde kl 10.00 då förberedelser för deltagandet i avtäckningen och efterföljande mottagning ombord påbörjades.
Minnesmärket benämnt Lidströms kummel avtäcktes med anledning av 200-årsdagen av när Sverige skiljdes från Finland i samband med den stora ismarschen över Ålands hav och försvaret av Grisslehamn i mars 1809.
Med vid avtäckningen var bland andra chefen för insatsstaben generallöjtnant Anders Lindström, marininspektören konteramiral Anders Grenstad, landshövding Anders Björck, ordförande i Kulturfonden för Sverige och Finland; ärkebiskop Anders Wejryd samt Ålands landshövding Peter Lindbäck.
Hela ceremonin arrangerades av Roslagens Sjöfartsminnesförening, med närvaro en fanvakt från ledningsregementet i Enköping samt deltagare ur HMS Sundsvalls besättning. Efter avtäckningen höll Roslagens Sjöfartsminnesförening mottagning ombord HMS Sundsvall.
Text: På en mässingsplatta:
HÄR FÖR OSS DET VAR

TILL MINNE AV DEN STORA ISMARSCHEN ÖVER ÅLANDS HAV OCH DE CA 1 750 SVENSKA SOLDATER SOM DÄRVID STUPADE ELLER TOGS TILL FÅNGA SAMT FÖRSVARET AV GRISSLEHAMN DEN 19 MARS 1809 OCH ALLA CIVILA UMBÄRANDE UPPFÖRDES DETTA MINNESMÄRKE –

LIDSTRÖMMS KUMMEL

– PÅ INITIATIV AV ROSLAGENS SJÖFARTSMINNESFÖRENING DEN 20 MARS 2009.

TOPPTECKNET ÄR INSPIRERAT AV UPPLANDS REGEMENTES UNIFORMSHATT UNDER FINSKA KRIGET OCH UTFÖRT AV KONSTSMEDEN JAN MATTSSON.

MINNESMÄRKET UPPFÖRT MED STÖD AV KULTURFONDEN FÖR SVERIGE OCH FINLAND.
Informationsskylt: Nej

Claes Grafström
Chef SvMM inventeringsgrupp

Projektet har finansierats av Försvarsmakten