Kategoriarkiv: Registerkort

Registerkort Nr O306

Engelska och tyska krigsgravar från båda världskrigen på Vedholmens gravplats

 Län                                            Bohuslän

Kommun (motsv)                Tanum

 Lägesbeskrivning
Kartbeskrivning:                     Längst ut i Fjällbacka skärgård
GPS-angivelse:

Inventerad
Namn:                                         Ej inventerad
Datum:

Historia
Engelska och tyska krigsgravar från båda världskrigen på öns gravplats.

Ägare
Namn:                                        Tanums kommun
Adress:                                       457 81 Tanumshede
Tfn:                                              0525-180 00
Mailadress:                               kommun@tanum.se

Vårdare
Namn:                                        Ägaren

Övrigt
Kyrkogården är inte helgad längre och de avlidna flyttade. Korset är borttaget och endast gravrösena och dl av kyrkogårdsmuren finns kvar.


Christian Braunstein
SvMM sekr

Projektet har finansierats av Försvarsmakten

Registerkort Nr M23

1943 Minnestavla över flottans insatser vid flykten över Öresund 

Län                                            Malmöhus (Skåne län)

Kommun (motsv)               Helsingborg

Lägesbeskrivning
Kartbeskrivning:                       Kungsgatan 1, 252 21 Helsingborg
GPS-angivelse:                          N56°2’45.15 E12°41’20.53″

Inventerad
Namn:                                            Anders Torelm
Datum:                                          2024-04-15

Historia
Natten mellan den 1 och 2 oktober 1943, genomför tyska Gestapo en razzia för att fängsla samtliga judar i Danmark. Men när Gestapo stövlar in i de judiska hemmen är de redan tomma. Under de kommande veckorna flyr 7 000 danska judar över Öresund till Sverige. Natten efter razzian anlände hundratals personer till svensk kust och under de kommande veckorna ytterligare tusentals, i fiskebåtar, på flottar, i kanoter och roddbåtar. I många fall möttes flyktingarna upp av svenska flottan när de korsat gränsen. Minsveparen M 20, idag museifartyg på Sjöhistoriska museet, var ett av fartygen som deltog i räddningsoperationerna. Kapten Lilienström och hans besättning tjänstgjorde i princip dygnet runt på M 20 från 1942 till 1945. På dagarna patrullerade M 20 och svepte minor. På nätterna sökte de efter flyktingar. M 20 mötte upp danska båtar vid sjögränsen för att ta över flyktingarna och föra dem till Sverige. I minsveparen M 20:s loggböcker, bevarade på krigsarkivet, framgår att över 100 danska flyktingar räddades ombord på M 20. Men insatserna var dramatiska och farliga. Tyska patrullbåtar och minor var ständiga faror. Höststormarna drog fram över Öresund. Flera flyktingbåtar blev beskjutna. Ett tjugotal flyktingar drunknade i Öresund. Men över 7 000 av Danmarks judar överlevde genom att ta sig över Öresund. M 20:s fartygschef, Emil Lilienström, ville efter kriget inte ha med havet att göra. Minnena från upplevelserna i Öresund plågade honom resten av livet och när han låg på sin dödsbädd pratade han om judarnas flykt. Flera anhöriga till besättningsmän berättar liknande historier. Skrämmande minnen och mardrömmar följde M 20:s besättning genom livet. De historiska händelserna 1943, flyktingarnas livsöden och de hjältemodiga insatserna från svenska sjömän uppmärksammas av detta minnesmärke. 

Ägare

Namn:                                            Stadsbyggnadsförvaltningen
Adress:                                           251 89 HELSINGBORG
Tfnnr:
Mail-adress                                  kontaktcenter@helsingborg.se

Vårdare
Namn:                                            Ägaren

Övrigt
Minnesmärke i form av en aluminiumskylt. Rest 2023 av Sjöhistoriska museet och
Föreningen M 20.
Formgiven av: Hanna Dahlander och Anders Torelm
Text: ”FLYKTEN ÖVER ÖRESUND 1943. TILL MINNE AV SVENSKA FLOTTANS INSATSER FÖR ATT RÄDDA TUSENTALS DANSKA JUDAR PÅ FLYKT UNDAN NAZISTERNA FRÅN DANMARK ÖVER ÖRESUND TILL SVERIGE HÖSTEN 1943. MINNESTAVLAN REST AV SJÖHISTORISKA MUSEET OCH FÖRENINGEN M 20”.
Informationsskylt: Nej 

Anders Torelm
Chef SvMM inventeringsgrupp

Projektet har finansierats av Försvarsmakten

Registerkort Nr FI187

1947 Minnesmärke över Finska kavalleriet i Villmanstrand 

Land                                         Finland

Kommun (motsv)               Villmanstrand

Lägesbeskrivning
Kartbeskrivning:                       Kyrkoparken, Mannerheimsgatan
GPS-angivelse:                          N61° 3’34.90″ E28°10’48.40″

Inventerad
Namn:                                            Satu Luoto
Datum:                                          2024-05-07

Historia
Finländska ryttare deltog redan under medeltiden i strider vid det svenska rikets östgräns. Ursprungligen uppbådades rytteriet bland storbönder, som därigenom erhöll skattefrihet (frälse). Även sedan denna s.k. rusttjänst minskat i betydelse, rekryterades kavalleribefälet liksom allt annat befäl länge från frälset. Gustav Vasa gav ytterligare stadga åt systemet. Under hans söner var det svensk-finska rytteriet organiserat i fanor, som av Gustav II Adolf ersattes med kompanier. Sju ryttarkompanier från Finland (hakkapeliter) landsteg 1630 med armén i Pommern. Fyra av dem var från Nylands och Tavastehus län; av dessa fyra kom två i sin helhet från det forna Borgå län. De kämpade vid Breitenfeld och Lützen.
Kavalleriet från Finland samlades 1634 i tre regementen; vart och ett räknade 1 300 man. Likaså fanns det efter Karl XI:s omorganisering av armén tre kavalleriregementen á 1 000 man i Finland, nämligen Åbo och Björneborgs läns rytteri (sedermera Livdragonregementet), Nylands och Tavastehus läns rytteri (sedermera uppdelat på Nylands dragonregemente och Tavastlands jägarbataljon) och Viborgs och Nyslotts läns rytteri (sedermera Karelska dragonkåren). I östra Finland uppsattes på 1600-talet värvade dragonförband. Kavalleritrupperna ombildades 1721 till dragonregementen. Under ryska tiden fanns ett enda inhemskt kavalleriförband, Finska dragonregementet.
Det nya Finlands första kavalleritrupp var den polisstyrka på ca 200 man till häst som senaten i början av september 1917 uppsatte på Saksanniemi gård i Borgå. I kriget 1918 deltog flera beridna avdelningar på den vita sidan, främst bland dem det ur kåren på Saksanniemi utvecklade Nylands dragonregemente och det av jägarna uppsatta Karelska hästjägarregementet.
Efter kriget 1918 fanns i Finland tre kavalleriregementen, Nylands dragonregemente, Tavastlands ryttarregemente och Karelska hästjägarregementet. Det sistnämnda upplöstes 1921. Av de två återstående bildades samtidigt en kavalleribrigad med Villmanstrand som förläggningsort.
Kavalleribrigaden insattes under vinterkriget på Karelska näset, n. om Ladoga (mottistriderna) och vid Viborgska viken. I fortsättningskriget deltog den i intagningen av Suojärvi och avancerade till Onega. I januari 1943 drogs förbandet som överbefälhavarens reserv tillbaka till Karelska näset. I juli-augusti 1944 var brigaden med om grupp Raappanas omfattningsoperationer ö. om Ilomants och vann en betydande seger. Brigaden upplöstes efter kriget. Kavallerienheterna ombildades till jägarbataljoner (cykeltrupper), men fick behålla sina gamla traditionsrika namn, i finsk språkdräkt Hämeen ratsujääkäripataljoona (Lahtis) och Uudenmaan rakuunapataljoona (Villmanstrand).
Samtliga förband som är uppräknade under perioden 1617-1899 sattes upp under den svensk-finska perioden.

Ägare
Namn:               Villmanstrands kommun
Adress:              PL11: 531 01 Lappeenranta
Tfnnr:                + 358 (0) 56161
Mail-adress     kirjaamo@lappenraanta.fi

Vårdare
Namn:               Ägaren

Övrigt
Minnesstenen är ritad av Wäinö Altonen och avtäcktes 1963.
På östra sidan finns en relief av ryttare under trettioåriga kriget.
Text på östra sidan: SUOMALAISEN SOTURIN JOHTOTÄHTINÄ OVAT KAUTTA MIESPOLVINEN OLLEET USKO, VAPAUS, KUNNIA JA ISÄNMAA – NIIN ON OLEVA AJASTA AIKKAN (GENOM DE MANLIGA GENERATIONERNA HAR DEN FINSKA KRIGARENS LEDSTJÄRNA VARIT TRON, FRIHETEN, HEDERN OCH FOSTERLANDET)
Text på västra sidan: SUOMEN RATSUVÄKI 1617-1947 (FINSKA KAVALLERIET 1617-1947)
1617-1899 OTTO YXKULLIN RYKMENTTI, ÅKE TOTTIN RYKMENTTI, KUSTAA HORNINN RYKMENTTI, HÄMEEN LIPUSTO, UUDENMAAN LIPUSTO, KARJALAN LIPUSTO, SUOMEN LIPUSTO, VIIPURIN JA SAVON RATSUVÄKIRYKMENTTI, UUDENMAAN JA HÄMEENLÄÄNIN RATSUVÄKIRYKMENTTI, TURUN JA PORIN RATSUVÄKIRYKMENTTI, TURUNLÄÄNIN RATSUVÄKIRYKMENTTI, VIIPURIN RAKUUNARYKMENTI, SUOMEN MAARAKUUNAT, BURHGHAUSENIN RAKUUNARYKMENTTI, AATELISLIPUSTO, KARJALAN RATSUVÄKIRYKMENTTI, UUDENMAAN JA HÄMEEN RATSURYKMENTTI, TURUN JA PORIN RATSURYKMENTTI, KARJALAN RAKUUNARYKMENTTI, UUDENMAAN RAKUUNARYKMENTTI, HENKIRAKUUNARYKMENTTI, SUOMEN KEVYET RAKUUNAT, KARJALAN KEVYET RAKUUNAT, UUDENMAAN KEVYET RAKUUNAT, UUDENMAAN RAKUUNAJOUKKO
1889–1901 SUOMEN RAKUUNARYKMENNTI
1917–1939 RATSUJÄÄKÄRIOSASTO/JÄÄKÄRIPATALIOONA 27, SAKSANIEMEN JÄRJESTYSLIPUSTO, UUDENMAAN RAKUUNARYKMENTI, KARJALAN RATSUJÄÄKÄRIRYKMENTI, SUOMEN RAKUUNARYKMENTTI, KARJALAN RATSURYKMENTTI, HÄMEEN RATSURYKMENTTI
1939–1940 UUDENMAAN RAKUUNARYKMENTI, HÄMEEN RATSURYKMENTTI, ESKADROONAT KEVYTSÄÄ OSASTOISSA 4-5-6-8-9-10-11-12-13
1941–1947 HÄMEEN RATSURYKMENTTI -1944, UUDENMAAN RAKUUNARYKMENTI -1947
1921–1944 RATSUVÄKIPRIKAATI
Text på norra sidan: LAPPEENRANNAN KAUPUNKI RATSUVÄEN RIVEISSÄ PALVELLEET JA TAISTELLEET SEKÄ HEIDÄN YSTÄVÄNSÄ PYSTYTTIVÄT TÄMÄN MUISTOMERKIN VUONNA 1963 (STADEN VILLMANSTRAND, DE SOM TJÄNSTGJORDE OCH KÄMPADE I KAVALLERIETS LED OCH DERAS VÄNNER RESTE DETTA MINNESMÄRKE 1963)
Text på liggande stenar:
SUOMEN RATSUVÄKI ON VUOSIRATAIN VIERIESSÄ TAISTELLUT KATOAMATTOMALLA KUNNIALLA 23:SSA SODASSA KAIKKIAAN 263:SSA TAISTELUSSA ??
NIMET ON UURRETTU TÄMÄN MUISTOMERKIN KUNNIAPASIIN
WALLHOF 1626, BREITENFELD 1631, LECH 1632, ALTE FESTE 1632, LÜTZEN 1632, OLDENDORF 1633, NÖRDLINGEN 1634, WITTSTOCK 1636, LEIPZIG 1642, WARSOWA 1656, FREDRIKSODDE 1657, ISO-BELTTI 1658, KÖÖPENHAMINA 1659, LUND 1676, NARVA 1700, VÄINÄJOKI 1701, JAKOBSTADT 1704, GEMÄUERTHOF 1705, FRAUSTADT 1706, HOLOWCZYN 1708, MALATYCZE 1708, POLTAVA 1709, NAPUE 1714, TRONDHEIM-TYDALEN 1718, SIIKAJOKI 1808, ALAVUS 1808
POHJANMAAN VAPAUTUS 1918, LÄNKIPOHJA 1918, VESILAHTI 1918, RAUTU 1918, KARJALAN KANNAS 1939, LEMETTI 1940, VILAJOKI 1940, ILOMANTSI-ÄÄNISNIEMI 1941, PIGMATKA 1941, LEMPALA 1943, VAMMELSUU 1944, UURAS-VIPORINLAHTI 1944, ILOMANTSI 1944
Informationsskylt: Nej

Claes Grafström
Chef SvMM inventeringsgrupp

Projektet har finansierats av Försvarsmakten

Registerkort Nr M310

1944 Minnessten över ett tyskt flygplan och en svensk som dödades vid ett haveri i Sövde

 Län                                           Malmöhus

Kommun (motsv)              Sjöbo

 Lägesbeskrivning
Kartbeskrivning:                 Klockarevägen i Sövde
GPS-angivelse:                    N55°35’19.63″ E13°40’12.35″

Inventerad
Namn:                                       Ej inventerad
Datum:

Historia
Den 11 april 1944 skedde ett haveri med en tysk Messerschmitt 410, där de två i besättningen omkom och även en svensk soldat som befann sig på nedslagsplatsen avled.

Ägare
Namn:                                        Sövde byalag
Adress:                                       Absalons väg 15, 275 96 Sövde
Tfn:
Mailadress:                               info@sovde.se

Vårdare
Namn:                                        Ägaren

Övrigt
Sövde Byalag invigde den 14 april 2024 en minnessten över ett haveri den 11 april 1944 då en tysk Messerschmitt 410, där de två i besättningen omkom och även en svensk soldat som befann sig på nedslagsplatsen.
Text under ett flygplan: HÄR PÅ DENNA PLATS STÖRTADE EN TYSK MESSERSCHMITT 410 DEN 11 APRIL 1944 KL. 11.57. PLANET FLÖGS AV FELDWEBEL JOSEF KAULARTZ (F.1920) OCH MAX SCHULTZ (F.1919). DOG GJORDE ÄVEN MENIG NILS-EINAR HOLMBERG FRÅN MALMÖ SOM BEFANN SIG PÅ SIN CYKEL EXAKT DÄR PLANET STÖRTADE

Christian Braunstein
SvMM sekr

Projektet har finansierats av Försvarsmakten

Registerkort Nr M308

1944 Minnesmärke till minne av en Lancaster Mk.I från RAF 75 Sqn i Svensköp

 Län                                        Malmöhus

Kommun (motsv)             Hörby

 Lägesbeskrivning
Kartbeskrivning:                Svensköp Ö Hörby
GPS-angivelse:                  N55°53’13.12″ E13°51’55.04″

Inventerad
Namn:                                        Ej inventerad
Datum:

Historia
Minnesmärke i form av replik av en Lancaster-propeller till minne av en Lancaster Mk.I, HK594 från RAF 75 Sqn som havererade natten mellan 29 och 30 augusti 1944. En akterskytt dödades av tysk nattjakt, men övriga i besättningen hoppade. Endast piloten som hamnade på land överlevde, övriga hamnade i havet och drunknade.
Planet hade sju besättningsmän varav en överlevde, tre återfanns drunknade och tre försvann. De drunknade begravdes på Pålsjö kyrkogård i Helsingborg
Senare konstaterades det att planet skjutits ner av svenskt luftvärn.

Ägare
Namn:                                        Hörby kommun
Adress:                                       Kommunhuset, Ringsjövägen 4, Hörby
Tfn:                                             0415-37 80 00
Mailadress:                              kommunen@horby.se

Vårdare
Namn:                                        Ägaren

Övrigt
Minnesmärket invigdes den 27 augusti 2007. Det är en exakt kopia av ett av flygplanets propellerblad
Konstnär: Kjell-Åke Espersson
Informationstavla: Ja

Christian Braunstein
SvMM sekr

Projektet har finansierats av Försvarsmakten

Registerkort Nr M307

1944 Minnestavla och propeller över en amerikansk B-17G som störtade i havet vid Skillinge

 Län                                          Malmöhus

Kommun (motsv)             Simrishamn

 Lägesbeskrivning
Kartbeskrivning:                 Tångvägen, Örnahusen
GPS-angivelse:                    N55°26’55.30″ E14°15’40.99″

Inventerad
Namn:                                      Ej inventerad
Datum:

Historia
Den 24 maj 1944 anfölls Berlin av 464 amerikanska bombplan som fällde över 1000 bomber. Efter raiden saknades inte mindre än 33 plan. Lt. Nee i en B-17G Flying Fortress, 42-107178, befann sig på återflygning nordost om Berlin när fyra tyska jaktplan anföll. Troligen började några kablar brinna till följd av kortslutning och befälhavaren Nee gav order om uthopp. Denna order uppfattades inte av hela besättningen, utan piloten Lt. Nee, co-pilot och skytten i ryggtornet hoppade ut genom de öppna bombluckorna. De togs efter fallskärmslandningen till fånga och kunde oskadda återvända till USA först efter krigsslutet i maj 1945. Navigatören Lt. Neel tog snabbt över kontrollen och lyckades hjälpligt släcka elden bakom förarplatsen. Akterskytten T/Sgt. Spaulding fick order att inta andrepilotens plats och flygningen gick nu norrut mot svenska kusten. Med den nu sex man starka besättningen flög man till trakten av Skillinge, söder om Simrishamn, där fem man hoppade. Lt. Neel han aldrig ur planet innan det brinnande slog i vattnet. Tre man kunde räddas av tillskyndande båtar medan två man drunknade. De tre räddade internerades i Loka fram till oktober 1944 och en av dem fick stanna i Sverige fram till februari 1945.

Ägare
Namn:                                 Simrishamns kommun
Adress:                                Stadshuset, Stortorget, Simrishamn
Tfn:                                       0414-81 90 00
Mailadress:                        kontakt@simrishamn.se

Vårdare
Namn:                                  Ägaren

Övrigt
Minnesmärket består av en propeller vid en bänk och en minnestavla-
Delar av det havererade planet har under årens lopp bärgats.

Christian Braunstein
SvMM sekr

Projektet har finansierats av Försvarsmakten

Registerkort Nr M304

1940 Lt Günther Mehrens krigsgrav på kyrkogården i Viken

 Län                                            Malmöhus

Kommun (motsv)                Höganäs

 Lägesbeskrivning
Kartbeskrivning:                    På Vikens nya kyrkogård
GPS-angivelse:                       N56° 8’37.73″ E12°34’17.72″

Inventerad
Namn:                                        Ej inventerad
Datum:

Historia
Den tyske sjöofficeren Günter Mehrens blev blott 23 år. En sommardag 1940 spolades han i land i Viken efter att troligen skjutits ned av brittiska sjöstridskrafter. Günter Mehrens var, trots sin ungdom redan en krigshjälte. Några månader före sin död hade han med sitt sjöflygplan bombat en redan skadad brittisk ubåt som fanns i ytläge utanför Jylland. Mehrens tog den brittiske ubåtskaptenen till fånga och tvingade besättningen att styra till tyskockuperade Danmark. För detta mottogs han som en hjälte hemma i Tyskland och fick järnkorset för sin insats.

Ägare
Namn:                                        Svenska kyrkan

Vårdare
Namn:                                        Vikens församling, Kulla pastorat
Adress:                                       S:t Andreas väg 40, 26357 HÖGANÄS
Tfn:                                              042-36 06 50
Mailadress:                               kulla.pastorat@svenskakyrkan.se

Övrigt
Tysken begravdes senare under militära hedersbetygelser på Nya kyrkogården där kistan var insvept i den tyska flaggan med hakkorset. Än i dag är begravningen av Günter Mehrens en av Vikens största jordfästningar. Han följdes till sista vilan av en hedersvakt från svenska flygvapnet och armén samt representanter från tyska konsulatet i Helsingborg och en musikkår. Vid kistan lades en stor blomsterkrans som skickats från flygvapenchefen Hermann Göring, säger Stig Ewaldson.
Text: GÜNTHER MEHRENS LEUTNANT ZUR SEE GEBOREN 1917 GEFALLEN 1940 FÜR SEIN DEUTSCHES VATERLAND

Christian Braunstein
SvMM sekr

Projektet har finansierats av Försvarsmakten

Registerkort Nr M305

1926 Invalidmonumentet och nio tyska krigsgravar på Norra kyrkogården i Trelleborg


Kommun (motsv)            Trelleborg

 Lägesbeskrivning
Kartbeskrivning:                  Norra kapellet väster Rosengatan-Linnégatan
GPS-angivelse:                  N55°22’57.13″ E13° 9’25.67″

Inventerad
Namn:                                        Ej inventerad
Datum:

Historia
Under första världskriget kom via hamnen i Trelleborg 63 463 krigsfångar att utväxlas, från den 12 augusti 1915 fram till krigsslutet tre år senare. Många av krigsfångarna var svårt skadade och somliga avled och begravdes i Trelleborg. Invalidmonumentet minner om dessa och krigsfångeutväxlingarna i Trelleborg.
De tyska krigsgravarna är från andra världskriget.

Ägare
Namn:                                        Svenska kyrkan + The Commonwealth War Graves Commission

Vårdare
Namn:                                        Trelleborgs församling
Adress:                                       Valldammsgatan 5, 23143 TRELLEBORG
Tfn:                                              0410-597 00
Mailadress:                                trelleborgs.forsamling@svenskakyrkan,se

Övrigt
Monumentet består av en hög stenpelare på en gravkulle. Vid foten ligger en fallen bronsörn och på toppen ses en örn som uttrycker sorg i form av ett stumt skri. Monumentet finansierades genom en insamling och invigdes den 30 okt 1926.
Text på ena sidan av monumentet: LÄNGTAN BLEV DERAS ARVEDEL
Text på andra sidan av monumentet: ÅT MINNET AV DE KRIGSMÄN SOM PÅ HEMVÄG UR FÅNGENSKAP HÄR FUNNO SIN GRAV 1915 – 1918
Text på gravstenarna: OFW MARTIN SPEIGL 1941-07-14, LT ANTON LANG 1943-03-14, UFFZ ERICH GLUCH 1943-09-19, GFR BERNHARD VIETH 1944.01-22, UFFZ HANS-JÜRGEN WERING 1944-02-26, FW JOSEF KAULARTZ 1944-04-11, FW WERNER SCHULTZ 1944-04-11, OGFR KARL TUGEND 1944-08-30, GFR GERHARD WARTENBERGER 1944.08-30

Christian Braunstein
SvMM sekr

Projektet har finansierats av Försvarsmakten

Registerkort Nr I303

1943 Minnesplatta över Sqn Leader Todd-White vid Sproge kyrka

 Län                                            Gotland

Kommun (motsv)                Gotland

 Lägesbeskrivning
Kartbeskrivning:                    På kyrkogården i Sproge
GPS-angivelse:                     N57°15’13.34″ E18°12’38.77″

Inventerad
Namn:                                         Ej inventerad
Datum:

Historia
Richard ”Dick” Todd-White tjänstgjorde som pilot på ett Avro Lancaster bombplan med registreringsnumret ED805. Tyvärr blev hans flygplan nedskjutet och han miste livet den 17 augusti 1943 vid en bombräd mot den tyska raketanläggningen i Peenemünde.

Ägare
Namn:                                        Svenska kyrkan + The Commonwealth War Graves Commission

Vårdare
Namn:                                        Sproge församling i Klinte pastorat
Adress:                                       Församlingshemmet, Klinte, 623 76 Klintehamn
Tfn:                                              0498-24 00 05
Mailadress:                               klinte.pastorat@svenskakyrkan.se

Övrigt
Kroppen begravdes inledningsvis på Sproge kyrkogård men flyttades i början av 60-talet till Kvibergs kyrkogård i Göteborg.
Text i Sproge: IN MEMORY OF SQUADRON LEADER R.N.TODD-WHITE WHO DIED IN ACTION 18TH AUGUST 1943 AND WAS RECOVERED FROM THE SEA AND ORIGINALLY BURIED IN THE CHURCHYARD HERE BY THE GOOD PEOPLE OF SPROGE. BELOVED HUSBAND OF ”PIXIE” AND FATHER OF WENDY ”JAG ÄR EN GÄST OCH FRÄMLING”
Text i Göteborg: SQUADRON LEADER R.N.TODD-WHITE, PILOT ROYAL AIR FORCE 18TH AUGUST 1943 AGE 27 IN LOVING MEMORY OF DICK BELOVED HUSBAND OF PIXIE AND FATHER OF WENDY

Christian Braunstein
SvMM sekr

Projektet har finansierats av Försvarsmakten

Registerkort Nr O305

1939-45 Allierade och tyska krigsgravar på Öckerö kyrkogård

 Län                                        Bohuslän

Kommun (motsv)            Öckerö

 Lägesbeskrivning
Kartbeskrivning:                På Öckerö kyrkogård
GPS-angivelse:                  N57°42’25.54″ E11°38’34.60″

Inventerad
Namn:                                    Ej inventerad
Datum:

Historia
Engelska och tyska krigsgravar från båda världskrigen.

Ägare
Namn:                                        Svenska kyrkan

Vårdare
Namn:                                        Öckerö församling
Adress:                                       Kyrkbacken 7, 475 32 Öckerö
Tfn:                                             031-764 31 00
Mailadress:                              ockero.forsamling@svenskakyrkan,se

Övrigt
Tex Coll gravet: PILOT OFFICER ROBERT PERRIN MCLAREN (18 aug 1942), SGT ROBERT LESLIE SINCLAIR RITCHIE (18 aug 1942), SGR JOHN ANTHONY SHARP (18 aug 1942), SGT JOHN CHARLES WILLIAMS (18 aug 1942), 2 UNIDENTIFIED BRITISH AIRMEN, 2 UNIDENTIFIED BRITISH SAILORS
Text: Kameradengrab: JOHANN WILHELM STEPHAN LENGER (1 juni 1916), ALBERT ANTON PALITZKI (1 juni 1916), JÖRGEN FRIEDRICH PAULSEN (31 maj 1916), WILLY POSCHKE (19 jan 1918), FRANZ WILHELM RUDERT (1 juni 1916), FRIEDRICH SPIEKERMANN (31 maj 1916)
Text okända; 2 VICTIMS OF THE GREAT WAR 1914-1918

Christian Braunstein
SvMM sekr

Projektet har finansierats av Försvarsmakten