Registerkort Nr X22

2021 Veteranminnesmärke vid Kyrksjön i Ljusdal 

Län                                          Gävleborg

Kommun (motsv)           Ljusdal

Lägesbeskrivning

Kartbeskrivning:                     Vid Kyrksjöns N strand, Löjtnantsgatan 9-14
GPS-angivelse:                         N61°49’32.72″ E16° 5’18.15″

Inventerad
Namn:                                            Tomas Bornestaf
Datum:                                          2023-07-22

Historia
För drygt sextio år sedan flögs den första svenska truppen till en fredsbevarande insats i en internationell konflikthärd utanför Europa. 1956 drog en bataljon på den blå FN-hjälmen och tog de första nervösa stegen ut i ett farligt och vanskligt uppdrag. De har under ett halvsekel följts av närmare 100 000 andra män och sedermera även kvinnor som deltagit i insatser i Gaza, Libanon, på Cypern, i Kongo, Liberia, före detta Jugoslavien och Afghanistan. För att minnas dessa insatser under världssamfundets flagga har under de senaste åren minnesstenar satts upp i ett antal städer runt om i Sverige.

Ägare
Namn:                                            Ljusdals kommun
Adress:                                           Norra Järnvägsgatan 21, 827 31 Ljusdal
Tfnnr:                                             0651-180 00
Mail-adress                                  kommun@ljusdal.se

Vårdare
Namn:                                            Se ägaren
Adress:
Telefon:
Mail-adress:

Övrigt
Efter ett medborgarförslag beslöt Ljusdals kommun att ett veteranminnesmärke skulle uppställas i Ljusdal. Slottegymnasiet industritekniska program fick uppdraget att utforma märket.
Märket avtäcktes på FN-dagen den 24 oktober 2021 av kommunstyrelsens ordförande Marit Holmstrand i närvaro av många veteraner från Ljusdal. Minnesmärket är av naturligt rostig cortenplåt med utskuren text, FN:s ornament och invändig belysning. Konstnären är läraren vid Slotteskolan Jonte Färnlund som tillsammans med tre elever och industriföretaget Peges har utformat minnesmärket.
Text: HEDRA DE VETERANER SOM GJORT EN INSATS FÖR FREDEN OCH DEMOKRATIN –
I FREDENS OCH DEMOKRATINS TJÄNST – MINNS DE SOM STUPAT
Informationstavla: Nej 

Tomas Bornestaf
Chef SvMM inventeringsgrupp

Projektet har finansierats av Försvarsmakten