Registerkort Nr B03

1809 Minnesmärke över ismarschen från Åland till Grisslehamn 

Län                                            Stockholms

SONY DSC

Kommun (motsv)               Norrtälje

Lägesbeskrivning
Kartbeskrivning:                       SO korsningen Skatuddsvägen-Fiskehamnsvägen
GPS-angivelse:                          N60° 5’59.95″ E18°48’37.22″

Inventerad
Namn:                                            Thomas Eckered
Datum:                                          2023-08-23

Historia
I februari 1809 anlände general von Döbeln till Åland och tog befälet över Ålandsfördelningen. Hans uppgift var hopplös. Tsar Alexander umgicks då med planer på en framstöt mot Stockholm med Åland som bas. En överlägsen rysk styrka på omkring 15 000 man under ledning av Bagration förberedde ett anfall på von Döbelns trupp. Under dessa tider var det is på Ålands hav i mars.
von Döbeln beordrade sina mannar att marschera över isen till Grisslehamn. Av de ca 4 000 man som inledde färden försvann 1 750. De drunknade, frös ihjäl, höggs ner eller togs till fånga av förföljande kosacker.
von Döbeln och resterna av hans armé kom till Grisslehamn. De drog sig tillbaka till Älmstatrakten för att slicka såren och om möjligt återuppstå som stridande förband. 

Ägare
Namn:                                            Roslagens Sjöfartsminnesförening
Adress:                                           Kaplansbacken Älmsta, 760 40 Väddö
Tfnnr:                                             0176-50259
Mail-adress                                  info@sjofartsmuseet.se

Vårdare
Namn:                                            se ägaren

Övrigt
Fredagen den 20 mars kastade korvetten HMS Sundsvall loss från Berga och passerade i strax efter klockan 06.00 Dalarö på sin väg mot Grisslehamn. Man gick via Ornö strömmar, Jungfrufjärden, Nämndöfjärden, Kanholmsfjärden och sedan Kudoxaleden upp mot Väddö och slutmålet i Grisslehamn. Man förtöjde kl 10.00 då förberedelser för deltagandet i avtäckningen och efterföljande mottagning ombord påbörjades.
Minnesmärket benämnt Lidströms kummel avtäcktes med anledning av 200-årsdagen av när Sverige skiljdes från Finland i samband med den stora ismarschen över Ålands hav och försvaret av Grisslehamn i mars 1809.
Med vid avtäckningen var bland andra chefen för insatsstaben generallöjtnant Anders Lindström, marininspektören konteramiral Anders Grenstad, landshövding Anders Björck, ordförande i Kulturfonden för Sverige och Finland; ärkebiskop Anders Wejryd samt Ålands landshövding Peter Lindbäck.
Hela ceremonin arrangerades av Roslagens Sjöfartsminnesförening, med närvaro en fanvakt från ledningsregementet i Enköping samt deltagare ur HMS Sundsvalls besättning. Efter avtäckningen höll Roslagens Sjöfartsminnesförening mottagning ombord HMS Sundsvall.
Text: På en mässingsplatta:
HÄR FÖR OSS DET VAR

TILL MINNE AV DEN STORA ISMARSCHEN ÖVER ÅLANDS HAV OCH DE CA 1 750 SVENSKA SOLDATER SOM DÄRVID STUPADE ELLER TOGS TILL FÅNGA SAMT FÖRSVARET AV GRISSLEHAMN DEN 19 MARS 1809 OCH ALLA CIVILA UMBÄRANDE UPPFÖRDES DETTA MINNESMÄRKE –

LIDSTRÖMMS KUMMEL

– PÅ INITIATIV AV ROSLAGENS SJÖFARTSMINNESFÖRENING DEN 20 MARS 2009.

TOPPTECKNET ÄR INSPIRERAT AV UPPLANDS REGEMENTES UNIFORMSHATT UNDER FINSKA KRIGET OCH UTFÖRT AV KONSTSMEDEN JAN MATTSSON.

MINNESMÄRKET UPPFÖRT MED STÖD AV KULTURFONDEN FÖR SVERIGE OCH FINLAND.
Informationsskylt: Nej

Claes Grafström
Chef SvMM inventeringsgrupp

Projektet har finansierats av Försvarsmakten