Alla inlägg av Claes Grafström

Registerkort Nr FI108

1808 Minnesmärke över sjöstriden vid Palva 

Land                                         Finland

Kommun (motsv)               Nådendal

Lägesbeskrivning
Kartbeskrivning:                       30 m NV korsningen Veteraantie och Kirkkotie
GPS-angivelse:                          N60°27’55.73″ E21°40’6.71″

Inventerad
Namn:
Datum:                                          ej inventerad

Historia
Den 15 september 1808 kom en avdelning av den svenska skärgårdsflottan under befäl av viceamiral Salomon von Rajalin till Palva sund och mötte där en rysk flottstyrka. Ryssarna drog sig först tillbaka utan strid. På morgonen den 18 september i mörker och dimma vände ryssarna åter och striden vid Palva utkämpades med kanoner. De svenska fartygen var 50 och de ryska var 40 kanonfartyg. Svenskarna slog tillbaka ryssarna men blev sedan omringade och flydde platsen. Ryssarna förlorade 3–4 fartyg. Svenskarna förlorade 50 man och ryssarna ca 200. Ryssarna stannade kvar efter drabbningen och plundrade och misshandlade lokalbefolkningen. Även St Henriks kyrka plundrades. 

Ägare
Namn:                                            Nådendal kommun
Adress:                                           PB 43, 211 01 Nådendal
Tfnnr:                                             +358 2 4345111
Mail-adress                                  kirjaamo@naantali.fi

Kostnader
Vård, skötsel/år:
Renovering (vid behov):

Vårdare
Namn:                                            se ägaren

Övrigt
Minnesmärke över sjöstriden vid Palva uppsatt år 2008 av dåvarande Velkua kommun
Konstnärer Eero Avinen och Antti Vaalikivi
Text: SUOMEN SOTA 1808-1809 MERELLÄ. PALVAN TAISTELU 18.9.1808. VELKUAN KUNTA, VELKUAN SAARISTOLAISYHDISTYS 2008
(FINSKA KRIGET TILL SJÖSS 1808-1809. STRIDERNA VID PALVA 18.8.1808. VELKUAS SKÄRGÅRDSFÖRENING 2008)
Informationsskylt: Nej

Claes Grafström
Chef SvMM inventeringsgrupp

Projektet har finansierats av Försvarsmakten

Registerkort Nr Y11

Minnessten över Landstormen öster Mjällom, Norrfällsviken 

Län                                            Västernorrland

Kommun (motsv)               Kramfors

Lägesbeskrivning
Kartbeskrivning:                       4,9 km ONO Mjällom, Storsand
GPS-angivelse:                          N62°59’17.88″ E18°31’40.68″

Inventerad
Namn:                                            Anders Kihl
Datum:                                          2022-05-29

Historia
 

Ägare
Namn:
Adress:
Tfnnr:
Mail-adress

Vårdare
Namn:                                            se ägaren

Övrigt
Minnesmärke, ljusröd granit, 1,75 m h, 0,4-0,7 m br (VNV-ÖSÖ) och 0,15-0,22 m tj.
Murat postament, 1,45×1,45 m st (VNV-ÖSÖ) och 0,4 m h.
Stenen restes av landstormen 1942 eller 1943, då landstormsmannar var förlagda här.
Text: Ingen
Informationsskylt Nej 

Anders Kihl
Chef SvMM inventeringsgrupp

Projektet har finansierats av Försvarsmakten

Registerkort Nr Y06

1893 Minnesplatta över Norrlands artilleriregementes 1.batteri i Härnösand 

Län                                            Västernorrland

Kommun (motsv)              Härnösand

Lägesbeskrivning
Kartbeskrivning:                       Östanbäcksgatan 8, Härnösand
GPS-angivelse:                          N62°37’48.22″ E17°56’25.17″

Inventerad
Namn:                                            Sten Bredberg
Datum:                                          2017-09-20

Historia.
Norrlands artilleriregemente bildades den 1 mars 1893 genom att regementet successivt tillfördes enheter från Första Svea artilleriregemente, Första Göta artilleriregemente och Wendes artilleriregemente. Den 3 mars 1893 utsågs överste Ernst Boheman som regementets första chef.

Den 4 december 1849 detacherades 9. batteriet ur Första Svea artilleriregementet till Härnösand. Detachementet förlades till Östanbäcksgatan 8, från 1870 till Tullportsgatan 2. Den 28 september 1893 överfördes batteriet till Norrlands artilleriregemente och blev regementets 1. batteri (Frösö kompani). 

Ägare
Namn:
Adress:
Tfnnr:
Mail-adress

Vårdare
Namn:                                            se ägaren

Övrigt
Minnesplattan uppsattes 2003.
Text: KUNGL. NORRLANDS ARTILLERIREGEMENTES 1. BATTERI UPPSATT AV A1 VAR FÖRLAGT TILL HÄRNÖSAND 1849-1893
Informationsskylt: Nej

Claes Grafström
Chef SvMM inventeringsgrupp

Projektet har finansierats av Försvarsmakten

Registerkort Nr R72

Minnessten över framgångsrika hästar vid T 2, Skövde 

Län                                            Skaraborg (Västra Götaland)

Kommun (motsv)              Skövde

Lägesbeskrivning
Kartbeskrivning:               Omedelbart väster om huvudentrén till T 2 kasernområde
GPS-angivelse:                  N58°22’60.00″ E13°50’54.84″

Inventerad
Namn:                                            Nils-Erik Nilsson
Datum:                                          2023-09-02

Historia

Kapten Janne Lundblad vann guld i dressyr på hästen Uno vid olympiska spelen 1920 i Antwerpen.

Kapten John Anders Erik Swartling var en av de som hade stora framgångar på hästen Stella.

Ägare
Namn:                                            Försvarsmakten (T 2)
Adress:                                           Kasernvägen, 541 52 SKÖVDE
Tfnnr:                                             0500-465000
Mail-adress                                  exp-t2@mil.se

Vårdare
Namn:                                            Se ägaren

Övrigt
Minnesstenen stod först i Manskapsparken vid fd T2 kasernområde. Stenen flyttades till nuvarande plats samtidigt som T 2 flyttade in i husarkasernen 1984.
Text: UNO 1907-1926 OLYMPISK SEGRARE 1920. STELLA 1906-1921
Informationstavla: Nej 

Claes Grafström
Chef SvMM inventeringsgrupp

Projektet har finansierats av Försvarsmakten

Registerkort Nr R71

Minnesstenar över framgångsrika hästar vid K 3, Skövde 

Län                                            Skaraborg (Västra Götaland)

Kommun (motsv)           Skövde

Lägesbeskrivning
Kartbeskrivning:               Strax söder om sydöstra hörnet på T 2 kasern
GPS-angivelse:                  N58°22’57.7″ E13°51’04.8″

Inventerad
Namn:                                            Nils-Erik Nilsson
Datum:                                          2023-09-01

Historia
Hästsport var en mycket viktig del för befälet vid Livregementets Husarer liksom vid många andra regementen.

Ägare
Namn:                                            Försvarsmakten (K 3)
Adress:                                           Karlsborgs fästning, 546 81 Karlsborg
Tfnnr:                                             0505-45 10 00
Mail-adress                                  exp-k3@mil.se

Vårdare
Namn:                                            Se ägaren

Övrigt
Minnesstenarna stod tidigare vid Husartorpet i den s.k. Gärdhems trädgård väster om Livhusarernas kasern i Skövde (nuvarande T 2), men när man byggde elevbostäder där flyttades stenarna till den nuvarande platsen i den lilla parken vid sydöstra hörnet av kasernen.
Text: Se tavlan
Informationstavla: Ja 

Claes Grafström
Chef SvMM inventeringsgrupp

Projektet har finansierats av Försvarsmakten

Registerkort Nr R35

Minnessten över generallöjtnant Harald Stake i Österplana

Län                                              Skaraborg (Västra Götaland)

Kommun                                  Götene

Lägesbeskrivning
Kartbeskrivning:                       Österplana gamla kyrkogård
GPS-angivelse:                          58°34’30″N 13°25’20″E

Inventerad
Namn:                                            NE Nilsson
Datum:                                          2019-08-03

Historia
Ingen västgöte kan uppvisa en meritförteckning liknande Harald Stakes. I slaget vid Fleurus i Belgien 1622 räddade han hertigen av Braunschweig ur spanjorernas händer. I slaget vid Burgstall 1631 nedkämpade han den kejserlige översten Vladislav Bernstein och han deltog även i slagen vid Breitenfeld, Lech, Alte Feste, Lützen, Oldendorf, Nördlingen och Wittstock. Han försvarade Göteborg i krigen mot Danmark 1643-1645 samt 1657-1660. Stake blev den förste landshövdingen över Göteborgs och Bohus län 1658, med residens på Bohus, och fick ansvaret för försvaret mot Norge ”på all vidare ofrederlig händelse”. Under kriget 1659-1660 inneslöt han och belägrade Halden i Norge tre gånger och stred med framgång mot danskarna i Bohuslän och Västergötland. Harald Stakes sista stora strid, 78 år gammal, var då den danske ståthållaren i Norge, general Ulrik Fredrik Gyldenlöwe i september 1676 belägrade Bohus fästning. Han avgick som landshövding 1677 och drog sig tillbaka till sitt nyuppförda slott på Hönsäter på Kinnekulle där han avled samma år.

Ägare
Namn:                                            Kinnekulle hembygdsförening
Adress:                                           SKAGEN SMEDJEBACKEN, 533 94 Hällekis
Tfnnr:                                             –
Mail-adress                                  –

Vårdare
Namn:                                            Ägaren

Övrigt
Minnesmärke av Kinnekullekalksten rest 1971.
Text:
GENERALLÖJTNANTEN FRIHERRE
HARALD STAKE
∗ 1598    † 1677
FÄLTHERRE LANDSHÖVDING, GUVERNÖR, HERRE TILL HÖNSÄTER
CHEF FÖR VÄSTGÖTA KAVALLERIREGEMENTE 1638 – 1648
I EN ÖDESDIGER TID VÄSTSVERIGES FÖRSVARARE
KINNEKULLEBYGDENS HEMBYGDSFÖRENING OCH
SENTIDA REGEMENTSKAMRATER
RESTE VÅRDEN ÅR 1971
Informationsskylt:                    Nej

Claes Grafström
Chef SvMM inventeringsgrupp

Projektet har finansierats av Försvarsmakten

Registerkort Nr S29

1940 Minnessten över en militär förläggningsplats i Karlanda

 Län                                            Värmland

Kommun (motsv)               Årjäng

Lägesbeskrivning
Kartbeskrivning:                       150 m SSV Karlanda kyrka
GPS-angivelse:                           N59°31’30.54″ E12° 3’56.18″

Inventerad
Namn:                                            Thomas Lövgren
Datum:                                          2021

Historia
Då Tyskland anföll Danmark och Norge 9 april 1940, organiserades Värmlands Regemente omedelbart för försvar av riksgränsen mot Norge. Regementets 3. gevärskompani i fältregementets I skyttebataljon under ledning av löjtnant Gösta Nordanskog, anlände kl 0700 den 14 april 1940 till tullstationen vid Hån och påbörjade där omedelbart försvars-förberedelserna.

Regementsstaben, under ledning av överste Grevillius, anlände till Karlanda den 15 april och där togs prästgården (öster Karlanda kyrka) i anspråk som stabsplats.

Fältregementets tre olika bataljoner grupperades efterhand som de anlände till gränsen enligt följande med sina totalt 3.600 man:
I bataljonen i trakten av Charlottenberg
II bataljonen vid och väster Koppom
III bataljonen vid Töcksfors

Den 20 april underställdes Värmlands Regemente I 2 och Landstormsregementet L 2, den då tillförda II arméfördelningen i grupperad terräng.
I och runt Karlanda kom då följande förband i mitten av 1940 att finnas grupperade:
I 2 regementsstab med betjäningsförband
13. och 14. gevärskompanierna.

Minnesstenen minner över dessa soldater och förband som 1940 var grupperade i Karlanda. Varför finns inga förbandsangivelser angivna över de som reste stenen? Sannolikt för att sekretessen vid denna tidpunkt var mycket hög. Regementsstaben skulle vid denna tidpunkt vara ett eftertraktat bekämpningsmål för tyskt flyg om tyskarna hade anfallit Sverige. 

Ägare
Namn:                                            Markägare Jan Norlin
Adress:                                           Apollogatan 21, 661 33 Säffle
Tfnnr:                                             070-661 63 66
Mail-adress                                  –

Vårdare
Namn:                                            oklart

Övrigt
Stenen med inskrift är utformad som en runsten.
Text: MINNE AV MILITÄRFÖRLÄGGNING I KARLANDA 1940
Informationsskylt: Nej 

Thomas Lövgren
Chef SvMM inventeringsgrupp

Projektet har finansierats av Försvarsmakten

Registerkort Nr T05

1907 Minnessten över Känäs Fellingsbro rusthåll, K 3 i Känäsby

 Län                                            Örebro

Kommun (motsv)               Lindesberg

Lägesbeskrivning
Kartbeskrivning:                       6,2 km NV Fellingsbro kyrka
GPS-angivelse:                          N59°29’34.04″ E15°29’28.31″

Inventerad
Namn:                                            Gunnel Godulf (foto)
Datum:                                          2019

Historia
År 1791 omorganiserades Livregementet till häst till en brigad bestående av Livregementsbrigadens kyrassiärkår, som bestod av kompanierna som låg närmast huvudstaden, och som utgjorde tungt kavalleri. Livregementsbrigadens lätta dragonkår bestod av Örebro, Fellingsbro, Östra Närkes och Vadsbo kompanier. Livregementsbrigadens lätta infanteribataljon bestod av kompanierna i Västmanland, och från 1804 även Södermanlands kompani. År 1815 blev Livregementsbrigadens lätta dragonkår självständig och fick namnet Livregementets husarkår. Kåren var indelt främst i Närke och norra Västergötland. År 1816 fick samtliga svenska regementen ett ordningsnummer, där Livregementets husarer tilldelades № 3. År 1893 ändrades namnet till Livregementets husarer. År 1914 justerades samtliga ordningsnummer inom armén. För Livregementets husarer innebar det att regementet blev tilldelad beteckningen K 3. 

Ägare
Namn:                                            Fellingsbro Hembygds- och Fornminnesförening
Adress:                                           Bergsvägen 45, 732 71 FELLINGSBRO
Tfnnr:                                             –
Mail-adress                                  hembygd.olofsborg@telia.com

Vårdare
Namn:                                            se ägaren

Övrigt
Minnessten av granit. På den mot VSV vända sidan finns överst en cirkelrundfördjupning med reliefbilden av en husar till häst uthuggen i stenen. Under den en infattad metallplatta med nedanstående text. Under plattan står det 1956, det år då minnesstenen avtäcktes.
Text: FÖR RUSHÅLLET KÄNÄS HAR NEDANSTÅENDE RYTTARE GJORT RUSTTJÄNST I ÖVER 200 ÅR. DELS VIDFELLINGSBRO KOMP AV KUNGL. LIVREG. TILL HÄST, SEDERMERA LIVSKV.AV KUNGL. LIVREG. HUSARER. HÄR HADE DE SITT TORP.
ERIK RIJ 1691-1692 LARS LARSSON 1692-1694 ERIK FRIBERG 1695-1709
ANDERS KJENSTRÖM 1735-1777 OLAV KJENSTRÖM 1777-1789
ANDERS KJENSTRÖM 1790-1807 ERIK HOLMQVIST 1807-1829
JOHAN KÄCK 1829-1871 GUSTAV KÄLL 1871-1873 LUDVIG KJELLMAN 1873-1886
ALRICK ERIKSSON 1886-1892 AXEL FORSBERG 1893-1899 IVAR KÄLL 1899-1907
Informationsskylt: Nej

Claes Grafström
Chef SvMM inventeringsgrupp

Projektet har finansierats av Försvarsmakten

Registerkort Nr FI117

1809 Minnessten över J Z Duncker i Kristina 

Land                                         Finland

Kommun (motsv)               St Michel

Lägesbeskrivning
Kartbeskrivning:                       Braheslotts ruin i Kristina
GPS-angivelse:                          N61°29’48.64″ E27°16’17.45″

Inventerad
Namn:                                            Claes och Eva Grafström
Datum:                                          2015-07-05

Historia
Joachim Zachris Duncker, född i Kristina socken i Savolax 12 november 1774, död 5 juli 1809, var en officer i svenska armén, farfar till Daniel Joachim Edvard Duncker.

Duncker tillhörde en gammal tysk krigarsläkt, som redan under 1600-talet omtalas i Finland. Han blev 1789 fänrik vid Savolaxbrigaden och deltog i Ryska kriget 1788-90. Han blev 1804 kapten vid brigadens jägarregemente, Savolax fotjägarregemente. Under kriget 1808-09 utmärkte sig Duncker bland annat i slaget vid Pulkkila den 2 maj och i slaget vid Virta bro den 27 oktober 1808.

Duncker tjänstgjorde vid fjärde savolakska jägarbataljonen och utnämndes till major 1808. Vid Finlands utrymmande efter konventionen i Olkijoki följde han Cronstedts fördelning till Västerbotten och utnämndes till överstelöjtnant i armén 1809. Duncker stupade i slaget vid Hörnefors och begravdes tillsammans med den ryska kavalleriöversten Aerekof vid Umeå stads kyrka av den ryske generalen Nikolaj Kamenskij.

Ägare
Namn:
Adress:
Tfnnr:
Mail-adress

Vårdare
Namn:               Se ägaren

Övrigt
Text: EVERSTILUUTNANTTI J Z DUNCKERIN MUISTOKSI. SYNT 12 11 1774 RISTIINAN KOSONIEMESSÄ. KAAT 5 7 1809 HÖRNEFORSIN TAISTELUSSA. ”EI KUOLEMASSA KUOLE HÄN”. PYSTYTTI 5 7 1959 RISTIINA SEURA
(TILL MINNE AV ÖVERSTELÖJTNANT J Z DUNCKER. FÖDD 12 11 1774 KRISTINA KOSONIEMI GÅRD. DÖD 5 7 1809 I SLAGET VID HÖRNEFORS. ”INTE I DÖDEN HAN DÖR” REST 5 7 1959 KRISTINA KOMMUN)
Informationsskylt: Ja

Claes Grafström
Chef SvMM inventeringsgrupp

Projektet har finansierats av Svenska Finlandsfrivilligas Minnesförening och SvMM.

Registerkort Nr D22

Gravkvarter för Södermanlands regemente på Gamla kyrkogården i Strängnäs

Län                                            Södermanland

Kommun                                  Strängnäs

Lägesbeskrivning
Kartbeskrivning:                       Gamla kyrkogården
GPS-angivelse:                          N59°22’13.51″ E17°1’57.89″

Inventerad
Namn:                                           Hans Norlén, Claes och Eva Grafström
Datum:                                         2022-06-23

Historia
Regementets kasernområde uppfördes åren 1916–1921, och inflyttningen från Malma hed skedde den 3 juli 1921, men det stod helt färdigt först sommaren 1923.

Ägare
Namn:                                            Strängnäs domkyrkoförsamling
Adress:                                           Biskopsgränd 2, 64530 Strängnäs
Tfnnr:                                             0152 24500
Mail-adress                                  strangnas.domkyrkoforsamling@svenskakyrkan.se

Kostnader
Vård, skötsel/år:                     –
Renovering (vid behov):       –

Vårdare
Namn:                                            Ägaren

Övrigt
Text:
Under regementets vapen: KUNGL SÖDERMANLANDS REGEMENTES GRAVPLATSNågra enskilda gravar omger den stora stenen.
Informationsskylt: Nej

Claes Grafström
Chef SvMM inventeringsgrupp

Projektet har finansierats av Försvarsmakten