Registerkort Nr R25

2020 Veteranminnesmärke i Garpaparken i Skövde 

Län                                            Skaraborg (Västra Götaland)

Kommun (motsv)            Skövde

Lägesbeskrivning
Kartbeskrivning:                       I Garpaparken, Skövde
GPS-angivelse:                          N58°23’31.79″ E13°50’45.27″

Inventerad
Namn:                                            Nils-Erik Nilsson
Datum:                                          2022-10-27

Historia
För drygt sextio år sedan flögs den första svenska truppen till en fredsbevarande insats i en internationell konflikthärd utanför Europa. 1956 drog en bataljon på den blå FN-hjälmen och tog de första nervösa stegen ut i ett farligt och vanskligt uppdrag. De har under ett halvsekel följts av närmare 100 000 andra män och sedermera även kvinnor som deltagit i insatser i Gaza, Libanon, på Cypern, i Kongo, Liberia, före detta Jugoslavien och Afghanistan. För att minnas dessa insatser under världssamfundets flagga har under de senaste åren minnesstenar satts upp i ett antal städer runt om i Sverige.

Ägare
Namn:                                            Skövde kommun
Adress:                                           Fredsgatan 4, 541 83 SKÖVDE
Tfnnr:                                             0500-498000
Mail-adress                                  skovdekommun@skovde.se

Vårdare
Namn:                                            Se ägaren

Övrigt
Monumentet har kommit på plats efter ett initiativ av Claes Beckman som lade förslaget som kommunfullmäktige sedan beslutade om. Därefter fick Fredsbaskrarna tillsammans med Skövdes stadsträdgårdsmästare uppdraget att ta fram stenen och platsen. Nu står alltså veteranmonumentet på plats i Garpaparken, omgiven av grönska och blommor. Det invigdes den 2 september 2020.
Text: I FREDENS TJÄNST – HEDRA DEM SOM GJORT EN INSATS FÖR FREDEN – HEDRA DEM SOM STUPAT
Informationstavla: Nej 

Claes Grafström
Chef SvMM inventeringsgrupp

Projektet har finansierats av Försvarsmakten