Registerkort Nr X23

2022 Veteranminnesmärke vid Soldathemmet i Gävle 

Län                                            Gävleborg

Kommun (motsv)               Gävle

Lägesbeskrivning
Kartbeskrivning:                    Parken vid Soldathemmet, Västra Gränsgatan 2 Gävle.
GPS-beskrivning:                     N60° 40’13” E17°7’20”

Inventerad
Namn:                                            Tomas Bornestaf
Datum:                                          2023-06-10

Historia
För drygt sextio år sedan flögs den första svenska truppen till en fredsbevarande insats i en internationell konflikthärd utanför Europa. 1956 drog en bataljon på den blå FN-hjälmen och tog de första nervösa stegen ut i ett farligt och vanskligt uppdrag. De har under ett halvsekel följts av närmare 100 000 andra män och sedermera även kvinnor som deltagit i insatser i Gaza, Libanon, på Cypern, i Kongo, Liberia, före detta Jugoslavien och Afghanistan. För att minnas dessa insatser under världssamfundets flagga har under de senaste åren minnesstenar satts upp i ett antal städer runt om i Sverige. 

Ägare
Namn:                                            Fredsbaskrarna Gästrikland
Adress:                                           Genom Sveriges Veteranförbund
Tfnnr:                                             08-25 50 30
Mail-adress                                   kansliet@sverigesveteranforbund.se

Kostnader
Vård, skötsel/år:                         –
Renovering (vid behov):          –

Vårdare
Namn:                                             Ägaren

Övrigt
Minnesstenen invigdes på Veterandagen 29 maj 2022 i närvaro av landshövdingen Per Bill, chefen Gävleborgsgruppen övlt Lennart Erikson och ordföranden i Fredsbaskrarna Gästrikland Björn Hernblad. Hemvärnets Musikkår Gävleborg medverkade i ceremonin. Stenen är bekostad av Fredsbaskrarna Gästrikland (Sveriges Veteranförbund). Stiftelsen Sällskapet Hälsinge Regemente har upplåtit mark för minnesstenen.
Text: HEDRA DE VETERANER SOM GJORT EN INSATS FÖR FREDEN. MINNS DE STUPADE.
Informationsskylt: Nej

Tomas Bornestaf
Chef SvMM inventeringsgrupp

Projektet har finansierats av Försvarsmakten