Registerkort Nr R26

2020 Veteranminnesmärke i Örthagsparken i Lidköping 

Län                                            Skaraborg (Västra Götaland)

Kommun (motsv)           Lidköping

Lägesbeskrivning
Kartbeskrivning:                       I västra delen av Örthagsparken, Lidköping
GPS-angivelse:                          N58°29’59.60″ E13° 9’50.39″

Inventerad
Namn:                                            Nils-Erik Nilsson
Datum:                                          2023-09-09

Historia
För drygt sextio år sedan flögs den första svenska truppen till en fredsbevarande insats i en internationell konflikthärd utanför Europa. 1956 drog en bataljon på den blå FN-hjälmen och tog de första nervösa stegen ut i ett farligt och vanskligt uppdrag. De har under ett halvsekel följts av närmare 100 000 andra män och sedermera även kvinnor som deltagit i insatser i Gaza, Libanon, på Cypern, i Kongo, Liberia, före detta Jugoslavien och Afghanistan. För att minnas dessa insatser under världssamfundets flagga har under de senaste åren minnesstenar satts upp i ett antal städer runt om i Sverige.

Ägare
Namn:                                            Lidköpings kommun
Adress:                                           531 88 LIDKÖPING
Tfnnr:                                             0510 770000
Mail-adress                                  kommun@lidkoping.se

Vårdare
Namn:                                            Se ägaren

Övrigt
Minnesstenen i svart diabas har av Stenhuggeriet i Lidköping skapats och sedan satts upp vid dammen i Örthagsparken 2020.
Text: I FREDENS TJÄNST – HEDRA DE VETERANER SOM GJORT EN INSATS FÖR FREDEN – MINNS DE SOM STUPAT
Informationstavla: Nej 

Claes Grafström
Chef SvMM inventeringsgrupp

Projektet har finansierats av Försvarsmakten