Registerkort Nr FI160

1939-40 Minnessten och minnestavla över Svenska Frivilliga Flygflottiljen i Uleåborg 

Land                                         Finland

Kommun (motsv)               Uleåborg

Lägesbeskrivning
Minnesstenen
Kartbeskrivning:                       250 m NNV korsningen Poikkimaantie-Oritkarintie
GPS-angivelse:                          N64°59’01.3″ E25°27’06.8″

Minnestavlan
Kartbeskrivning:                       Kirkkokatu 54
GPS-angivelse:                          N65°0’16.85″ E25°27’34.06″

 Inventerad
Namn:                                            Claes och Eva Grafström
Datum:                                          2023-06-07

Historia
Vid Finska vinterkrigets utbrott var det finska flygvapnet illa rustat för krig. Som en liten förstärkning skänkte den svenska regeringen den 8 december 1939 tre jaktflygplan av typen Jaktfalkar J 6, tre spaningsflygplan av typen Fokker CV-E S 6 samt två Bristol Bulldog J 7. Flygplanen tillfördes det ordinarie finska flygvapnet som kraftsamlade luftförsvaret i södra Finland.

För att hjälpa Finland skedde inom den svenska flygstaben förberedelser för att sätta upp ett frivilligförband med en jaktflygdivision och en bombflygdivision i norra Finland. Regeringen gav 14 december 1939 sitt tillstånd till att ett frivilligt flygförband fick organiseras. Chef blev den dåvarande majoren Hugo Beckhammar, som redan några dagar före nyåret rekryterat cirka 240 frivilliga, som med tåg reste från Haparanda till Kemi i norra Finland för att förbereda basen i Veitsiluoto. Regeringen beslöt den 30 december att ställa fem B 4 Hawker Hart, och tolv J 8 Gloster Gladiator till flottiljens förfogande. Vid den tidpunkten motsvarade det en tredjedel av Flygvapnets jaktflyg.

Förbandet organiserades med en flottiljstab, jaktdivision, lätt bombgrupp, transportgrupp samt ett stationskompani, totalt 250 man och två lottor. Den 8 januari kom man överens med de finska myndigheterna att anta namnet ”19. flygflottiljen (F 19)” samt i Finland namnet ”Flygregemente 5”. Den 10 januari anlände flygplanen från Sverige och redan samma dag undsatte man en hårt ansatt finsk armégrupp som höll stånd vid Joutsijärvi trots upprepade ryska anfall. Efter några dagar visade det sig att Veitsiluoto låg för långt från fronten, flygplanens räckvidd medförde att de i bästa fall kunde ta sig till operationsområdet och åter, men knappast genomföra några uppdrag där. Under januari månad byggdes därför fem framskjutna baser. Flottiljens arbetsuppgift var att bedriva spaning och anfall mot ryska flygbaser samt anfall mot ryska marktrupper och i mån av resurser förse städerna Uleåborg, Kemi och Torneå med jaktförsvar. Flottiljchefen major Hugo Beckhammar ledde själv ett sammansatt jakt- och bombflygförband i en överraskande insats 12 januari 1940 då fänriken Ian Iacobi stod för den första luftsegern genom att skjuta ned ett ryskt jaktflygplan av typen I-15. Förberedelser gjordes att överföra en flyggrupp B 3 till F 19. På huvudbasen i Finland plogades en rullbana upp för att ta emot de tunga bombplanen, men innan flygplanen hann överföras var kriget över.

Då vapenstilleståndet inträdde 13 mars 1940, hade F 19 opererat i 62 dagar, resultatet var tolv förstörda ryska flygplan och sex egna flygplansförluster, samt tre stupade svenska piloter. Nio J 8 och två B 4 återvände till Sverige i slutet av mars 1940 och placerades på svenska flottiljer. Förbandets väsentligaste bidrag till Finlands kamp var att helt ansvara för luftförsvaret i norra Finland så att landets egna flygstridskrafter kunde koncentreras till fronterna längre söderut.

Vid F 19 användes även tre civila flygplan som sambandsflygplan: En Junkers F 13 OH-SUO som Centrala Finlandshjälpen köpte av Albin Ahrenberg, en Waco ZQC-6 OH-SLA som Svensk-Finska Föreningen köpte av Björkvallsflyg, flygplanet överfördes 1 juli 1940 till Flygvapnet som Tp 8, samt Lennart Hemmingers Raab-Katzenstein RK-26 SE-ADK.

Ägare
Minnesstenen
Namn:               Uleåborgs stad
Adress:              Torikatu 10, 901 00 Uleåborg
Tfnnr:                +358 8 55855800
Mail-adress     kirjaamo@ouka.fi
Minnesplattan
Namn:               De Gamlas Hem
Adress:              Kirkkokatu 54, 90120 Oulu, Finland
Tfnnr:                +358 75 3257600
Mail-adress     info@degamlashotel.fi

Vårdare
Namn:               Se ovan

Övrigt
Stenen avtäcktes 2010. Minnestavlan sattes upp 1990 på utsidan av De gamlas hem och flyttades 2019 in i ett minnesrum för F 19. Bertil Östbo tog initiativet till och skänkte minnestavlan. Motsvarande minnestavla finns på ytterligare fem platser i Finland.
Text på stenen: TÄLLÄ PAIKKALA PÄIVYSTI RUOTSALAINEN VAPAAEHTOINEN LENTORYKMENTI F 19 KEVÄTTALVELLA 1940 SUOJATESSAN OULUA.
PÅ DENNA PLATS VAR DEN FRIVILLIGA FLYGFLOTTILJEN F 19 STATIONERAD DÅ DEN SKYDDADE ULEÅBORG UNDER VÅRVINTERN 1940.
LAPIN LENNOSTON KILLAN OULUN OSASTO 2010
LAPPLANDS FLYGFLOTTILJS KAMRATFÖRENING I ULEÅBORG 2010
Text på minnestavlan:
DEN SVENSKA FRIVILLIGA FLYGFLOTTILJEN F 19 LUFTFÖRSVARADE NORRA FINLAND UNDER VINTERKRIGET.
Texten finns också på finska.
Informationsskylt: Nej

Claes Grafström
Chef SvMM inventeringsgrupp

Projektet har finansierats av Försvarsmakten