Kategoriarkiv: Registerkort

Registerkort Nr W91

Vasamonumentet i Rättvik

 Län                                            Dalarna

Kommun (motsv)               Rättvik

Lägesbeskrivning
Kartbeskrivning:                   Vid stranden längst söderut på Rättviks kyrkogård,
GPS-angivelse:                      N60°53’21.51″ E15° 5’53.50″

Inventerad
Namn:                                       Christian Braunstein, Ronny Schultz och Daniel Banck
Datum:                                      2022-08-09

Historia
Gustav landsteg i Kalmar efter fångenskapen i Danmark, och försökte där övertala stadens borgare och tyska soldater att de skulle fortsätta slåss mot kung Kristians arme. Men Gustav blev inte populär och han fortsatte sin resa genom SmålandÖstergötland och Södermanland. I september besökte han sin släkting, Joakim Brahe, Han begav sig vidare mot gården Rävsnäs som ägdes av hans far. i mitten av november kom plötsligt nyheten om Stockholms blodbad: Hans far, två av hans morbröder och flera andra släktingar är avrättade. Alla gods och gårdar hade dragits in. Danskarna sökte honom i hela landet.
Han valde därför att bege sig till Dalarna. I Dalarna hade nästan alla vapen, där hade man lärt sig att uppror lönar sig. Han tar sig dock inte direkt till Mora, utan vandrar runt i trakten kring Falun. Här bor många rika, inflytelserika och mäktiga bergsmän. Deras inställning till kungen är mycket viktig. Den 16 december kommer han till Rättviks kyrka och prästen uppmanar honom att tala till folket. Men han har ingen större framgång. Man är osäker och vet inget om denne Gustav Eriksson. Gustav har besviken lämnat Rättvik för att bege sig till Mora.

 Ägare
Namn:                                        Svenska kyrkan, Rättviks pastorat
Adress:                                      Järnvägsgatan 10, 795 30 Rättvik
Tfnnr:                                         0248-736 50
Mail-adress                              rattviks.kyrkogardsforvaltning@svenskakyrkan.se

Kostnader
Vård, skötsel/år:                     –
Renovering (vid behov):      –

Vårdare
Namn:                                        Ägaren

Övrigt
Vasamonumentet vid Siljans strand invigdes år1893. Stenen restes till minne över Gustav Vasa som här vid Rättviks kyrka första gången manade dalkarlarna till kamp mot danskarna. Året var 1520. På 12 mindre stenar finns namnen på några av de personer som hjälpte Gustav Vasa. Monumentet återinvigdes den 20 dec 2020 av landshövding Ylva Thörn
Text under vasakärven i guld och omgiven av runslingor: SVERIGES KONUNG OCH FOLK RESTE  GÄRNINGDETTA MINNESMÄRKE 1893
Text i runslingan: VID RÄTTVIKS KYRKA UPPTRÄDDE GUSTAF ERIKSSON WASA I DECEMBER 1520 FÖR FÖRSTA GÅNGEN OFFENTLIGT, MANADE DALAMÄNNEN ATT RÄDDA FÄDERNESLANDET FRÅN UTLÄNDSKT VÄLDE OCH FÖRTRYCK * HÄR BEKÄMPADES I JANUARI 1521 SEGERRIKT CHRISTIANS KRIGSFOLK * DENNA BRAGD, BÖRJAN TILL BEFRIELSEKRIGET, UTFÖRDES AF ENSAMT RÄTTVIKSMÄNNEN, HVILKA OCK UNDER ALLA FÖRVECKLINGAR BLEFVO GUSTAF TROGNE * GRUND LADES HÄRIGENOM TILL GUSTAF I:S GÄRNING FÖR SVERIGES SJÄLVSTÄNDIGHET OCH UTVECKLING
På de 12 mindre stenarna står namnen:. BARBRO STIGSDOTTER, JAKOB JAKOBSSON, SVEN ELFSSON, SVEN ELFSSONS HUSTRU, MATS OCH PER OLSSON, INGEL HANSSON, TOMT MATS LARSSON, TOMT MARGIT, STORE GULBRAND, LARS & ENGELBREKT FRÅN KETTILBO, LARS OLOFSSON och INGE MICKELSSON
Informationsskylt: Ja med översättning till engelska och tyska


Christian Braunstein
Chef SvMM inventeringsgrupp

Projektet har finansierats av Försvarsmakten

Registerkort Nr W33

Dalregementets gravkvarter på kyrkogården i Norslund, Falun

 Län                                            Dalarna

Kommun (motsv)               Falun

Lägesbeskrivning
Kartbeskrivning:                  Nedre Norslund, Falun
GPS-angivelse:                     N60°36’6.80″ E15°39’2.16″

Inventerad
Namn:                                        Christian Braunstein, Ronny Schultz och Daniel Banck
Datum:                                      2022-08-08

Historia
Kyrkogården i Norslund hette tidigare Kungsarvets kyrkogård och togs i bruk 1884. Regementets gravplats från 1910 ligger strax innanför infarten.

 Ägare
Namn:                                        Falu pastorat???
Adress:
Tfnnr:
Mail-adress

Kostnader
Vård, skötsel/år:                     –
Renovering (vid behov):      –

Vårdare
Namn:                                        Ägaren

Övrigt
Minnesmärke av granit rest år 1910 av regementet
Text under dalpilar: MINNESLISTA ÖVER I TJÄNST VID REGEMENTET AVLIDET MANSKAP ÅREN 1909 – 1935 jämte 47 namn
Text på frånsidan: KUNGLIGA DALREGEMENTETS GRAVPLATS jämte tre namn 1930 – 1943
Informationsskylt- Nej


Christian Braunstein
Chef SvMM inventeringsgrupp

Projektet har finansierats av Försvarsmakten

Registerkort Nr W32

Minnesskylt över trossbod tillhörande Västerdalkompaniet i Äppelbo

 Län                                            Dalarna

Kommun (motsv)               Malung-Sälen

Lägesbeskrivning
Kartbeskrivning:                  Masspellesgården 200 m S kyrkan i Äppelbo
GPS-angivelse:                     N60°28’36.91″ E14° 3’21.84″

Inventerad
Namn:                                       Christian Braunstein, Ronny Schultz och Daniel Banck
Datum:                                      2022-08-09

Historia
Äppelbo Hembygdsförening bildades vid ett sammanträde den 21 december 1924 och verkar för att bevara och föra kunskap om bygden vidare till kommande generationer.
I oktober 1926 förvärvades Masspellesgården på Näset som kom att tjäna som hembygdsgård. Den representerar en övergångstid från den äldre bebyggelsen och ger en bra bild av hur en gård kunde se ut vid sekelskiftet 1900. Till skillnad från många andra hembygdsgårdar är Masspellesgården en genuin gård med de flesta byggnader kvar på sina ursprungliga platser. Gården fortsatte även att vara levande en tid trots att föreningen ägde den, då säljaren med sin familj fick bo kvar på gården till början av 1940-talet. Efter en restaurering och uppordning av samlingarna invigdes hembygdsgården 1952.
Trossbod – för Västerdals kompani, Tältboden. Uppförd 1776 och har ursprungligen stått vid Stensbo kaptensboställe. Flyttades därifrån på 1880-talet till Opsaheden som handelsmagasin. Hitflyttad 1965.

 Ägare
Namn:                                        Äppelbo hembygdsförening
Adress:                                       780 54 Äppelbo
Tfnnr:
Mail-adress                               hembygdsforeningen@appelbo.net

Kostnader
Vård, skötsel/år:                     –
Renovering (vid behov):      –

Vårdare
Namn:                                        Ägaren

Övrigt
Hembygdsgården invigdes 1952 av landsantikvarien Ingemar Tunander och trossboden flyttades hit 1965
Text:
DALREGEMENTET OCH VÄSTERDALS KOMPANI
Informationsskylt: Ja


Christian Braunstein
Chef SvMM inventeringsgrupp

Projektet har finansierats av Försvarsmakten

Registerkort Nr W31

Kompanigrav över Västerdalkompaniet i kyrkan i Äppelbo

 Län                                            Dalarna

Kommun (motsv)               Malung-Sälen

Lägesbeskrivning
Kartbeskrivning:                   I norra delen av Äppelbo
GPS-angivelse:                      N60°29’22.09″ E14° 0’16.52″

Inventerad
Namn:                                       Christian Braunstein, Ronny Schultz och Daniel Banck
Datum:                                      2022-08-09

Historia
Otto Wilhelm von Knorring var karolin och deltog i flera drabbningar innan han blev sårad och tillfångatagen 1709 vid Poltava. Efter många års fångenskap återkom han 1722 till Sverige där han blev chef för Västerdals kompani. Han avled 1761 som överstelöjtnant på Säters kungsgård. Enligt traditionen ska hans stoft återförts till Äppelbo och där begravts imtill en liten dotter under altaret i kyrkan.
När Äppelbo kyrka restaurerades 1930 beslöt kyrkorådet att hos länsantikvarieämbetet hemställa om undersökning i vad mån uppgifterna angående kompanichefsgraven i kyrkan stämde. Detta beviljades och under norra väggen i koret hittades åtminstone tre kistor. Det är alltså möjligt att O W von Knorring jämte dotter faktiskt är begravda där. Möjligen är det Adam Wilhelm Fahnehielm död 1791 genom vådaskott under jakt, som också fått sitt sista vilorum här. Församlingens åtgärd blev att ge kompanichefsgraven ett minnesmärke. Detta skedde genom infällning av en häll utformad som ett sarkofaglock i kyrkogolvet ovanför graven.

Ägare
Namn:                                       Svenska kyrkan i Järna, Nås, Vansbro och Äppelbo
Adress:                                      Strandvägen1, 786 92 Dala-Järna
Tfnnr:                                        0281-204 58
Mail-adress                              jarna.forsamling@svenskakyrkan.se

Kostnader
Vård, skötsel/år:                     –
Renovering (vid behov):      –

Vårdare
Namn:                                        Ägaren

Övrigt
Minnesmärke av svart metall med en lyftring i varje hörn ditlagd år 1930 av församlingen
Konstnär: Magnus Dahlander
Text över en stjärna och ett svärd korsat med en palmgren: VÄSTERDALS KOMPANI
Informationsskylt: Nej


Christian Braunstein
Chef SvMM inventeringsgrupp

Projektet har finansierats av Försvarsmakten

Registerkort Nr W30

Järnvägsvagn i Lima skansar

 Län                                            Dalarna

Kommun (motsv)               Malung-Sälen

Lägesbeskrivning
Kartbeskrivning:                    I Torgås 6 km N Lima kyrka vid väg 66
GPS-angivelse:                      N60°59’4.79″ E13°20’11.56″

Inventerad
Namn:                                        Christian Braunstein, Ronny Schultz och Daniel Banck
Datum:                                       2022-08-09

Historia
Vid Lima (mellan Sälen och Malung) finns en gammal försvarsanläggning med stridsvagnshinder ( s k draktänder) i form av pyramidformade stenblock i anslutning till riksväg och banvall. Även ett utrullningsbart hinder i form av en uråldrig NN-vagn med samma sorts block på flaket. Vagnen kunde alltså rullas ut över den nu sedan 1975 upprivna järnvägen. Rälsbiten finns kvar som skulle kunna läggas ut över rälsen.
Hela anläggningen är utmärkt med sevärdhetskringla som ”Lima skansar”. Även skyddstaket för vagnen har en sevärdhetskringla. Den enda ännu läsbara målade märkningen på vagnen var SSJ, ramstansen visar dock tydligt ”SSJ 190”
Stenarna bröts i berget och fraktades med släde för att läggas ut som en lång linje tvärs över dalen för att stoppa eventuella pansarfordon.

 Ägare
Namn:                                       Malung-Sälens kommun
Adress:                                      Lisagatan 34, Malung
Tfnnr:                                        0280-181 00
Mail-adress                              kommun@malung-salen.se

Kostnader
Vård, skötsel/år:                     –
Renovering (vid behov):      Rensning av ogräs runt vagnen

Vårdare
Namn:                                        Lima hembygdsförening
Adress:                                       c/o Lisbeth Modig, Gråheden 114, 780 64 Lima
Tfn:                                              070-306 88 48
Mail-adress:

Övrigt
Minnesmärke i form av en järnvägsflakvagn lastad med ”Draktänder”
Informationsskylt: Nej


Christian Braunstein
Chef SvMM inventeringsgrupp

Projektet har finansierats av Försvarsmakten

Registerkort Nr W25

Minnesmärke över omkomna i flyghaveri 1943 på Kutåsen Skördrisberget SV Malung

 Län                                            Dalarna

Kommun (motsv)               Malung-Sälen

Lägesbeskrivning
Kartbeskrivning:                   20 kilometer väster om Malung, strax efter Lisskogsåsen. Vägvisning till ”Fornminne” (5 km) vid riksvägen.
GPS-angivelse:                       N60.551469 E13.474950

Inventerad
Namn:                                        Christian Braunstein, Ronny Schultz och Daniel Banck
Datum:                                       2022-08-09

Historia
Den 25 februari 1943 lyfte tolv flygplan av Flygvapnets modell B-17, tillverkade av Saab, från Skaraborgs Flygflottilj vid Såtenäs, intill Vänern. Målet för flygningen var Östersund. Därifrån skulle de vidare till Gällivare för att delta i en tre veckor lång vinterutbildning. Men så blev det inte för alla i besättningen. Någonstans över Värmland hamnade planen bland låga moln med snöyra och ett av dem försvann.
Hemvärnet och många frivilliga engagerades i sökandet och även Flygvapnet deltog i spaningarna, i början med 25 flygplan och senare med ett mindre antal. Fram till den 8 mars flögs det över området, utan att något plan hittades. Ej heller skallgångskedjorna, som bedrevs i djup snö och i avsaknad av skogsbilvägar och snöskotrar, gav några resultat. Det hela framstod som en gåta – hur kan ett störtat plan bara försvinn. Inte förrän den 17 april samma år fann man svaret på gåtan då skogsarbetaren Albert Matsson från Lisskogsåsen råkade helt enkelt gå förbi planet vid Kutåsen, en dag när han var på väg hem från skogen.
Landsfiskalen blev den som drev frågan om att upprätta ett minnesmärke vid olycksplatsen och han ledde även insamlingen för att täcka kostnaderna för detta. 1800 kronor lyckades han få ihop. 1000 kronor gick till själva upprättandet och 800 kronor överlämnades till hembygdsföreningen för att de skulle sörja för bevarandet av platsen.
På grund av flyghaveriet utanför Malung i början av 1943 tillsatte regeringen en utredning om att bilda en egen vädertjänst för Försvaret och därmed blev inträdet i Försvarsmakten, av meteorologerna som yrkesgrupp, ett faktum.

Ägare
Namn:                                       Malung-Sälens kommun
Adress:                                      Lisagatan 34, Malung
Tfnnr:                                        0280-181 00
Mail-adress                              kommun@malung-salen.se

Kostnader
Vård, skötsel/år:                     –
Renovering (vid behov):      –

Vårdare
Namn:                                       Malungs hembygsförening
Adress:                                      Thorolfsvägen 23,782 34 Malung
Tfnnr:                                        0280-105 57
Mail-adress:                            malungs.hembygdsforening@telia.com

Övrigt
Minnesmärke aven bronsplatta fastsatt på en mindre rest sten och två resta propellerblad.
Den 27 augusti 1944 avtäcktes minnesmonumentet där runt 300 personer närvarade. Män ur Malungs hemvärn, liksom representanter från polisen, gick parad och kyrkoherden höll invigningstalet. 50 år senare, den 27 augusti 1994 anordnade Försvarsmakten en minnesceremoni vid platsen.
Text: I VÄRN FÖR FOSTERLANDET FÖROLYCKADES HÄR UNDER FLYGTJÄNST 25/2 1943 FURIR CARL TORE CARLSSON SUNDSVALL F. D. 9/6 1916  KORPRAL EIJE ROLAND KLEFLUND LÅNGEDRAG F.D. 18/4 1921  DE ÅTERFUNNOS DEN17/4 1943
Informationsskylt: Ja


Christian Braunstein
Chef SvMM inventeringsgrupp

Projektet har finansierats av Försvarsmakten

Registerkort Nr W13

Minnessten över Dalregementets Orsa kompani vid kyrkan i Orsa

 Län                                          Dalarna

Kommun (motsv)             Orsa

Lägesbeskrivning
Kartbeskrivning:               SV kyrkan, strax utanför kyrkogårdsmuren
GPS-angivelse:                  N61° 7’12.64″ E14°36’47.01″

Inventerad
Namn:                                       Christian Braunstein, Ronny Schultz och Daniel Banck
Datum:                                      2022-08-09

Historia
De indelta soldaterna rekryterades ofta lokalt och kompaniet benämndes efter centralorten i rekryteringsområdet. Kompaniet blev nationellt känt genom det bevingade uttrycket ”Orsa kompani lovar ingenting bestämt”  (se registerkort W15 och W16).
Regementet hade från 1796 till sin mötesplats på Rommehed, söder om Stora Tuna kyrka. När indelningsverket avskaffades och den värnpliktiga armén introducerades i början av 1900-talet, beslutades 1905 att regementet skulle omlokaliseras till ett nyuppfört kasernetablissemang inne i centrala Falun. Den 10 oktober 1908 flyttade regementsstab och regementsexpeditionen in på området i Falun och den 29 januari 1909 överlämnades kasernetablissemanget till Dalregementet.
Orsa kompani benämndes då 6.kompaniet. Efter återuppsättningen av regementet 2022 är det 5.kompaniet.

 Ägare
Namn:                                        Orsa församllng
Adress:                                       Kaplansgatan 14, 794 30 Orsa
Tfnnr:                                         0250-55 24 80
Mail-adress                              orsa.forsamling@svenskakyrkan.se

Kostnader
Vård, skötsel/år:                     –
Renovering (vid behov):     Behöver rengöras samt få texten förbättrad

Vårdare
Namn:                                       Ägaren

Övrigt
Minnesmärke av granit
Text under krönta dalpilar: ORSA KOMPANI ROTERAT 1628-1901 INOM ORSA, ÄLVDALEN ORE, VÅMHUS OCH SÄRNA SOCKNAR. FRAMVUXET UR MEDELTIDENS BONDEUPPBÅD OCH VASATIDENS FÄNIKOR STÄDSE BERETT TILL BYGDENS FÖRSVAR. STEN REST 1961
Informationsskylt: Nej


Christian Braunstein
Chef SvMM inventeringsgrupp

Projektet har finansierats av Försvarsmakten

 

Registerkort Nr S91

Minnessten över Gustaf III besök 1772 vid Eda skans och 1778 i Åmotfors

Län                                            Värmland

Kommun (motsv)               Eda

Lägesbeskrivning
Kartbeskrivning:                  Åmotfors, 500 m NO järnvägsstationen längs gamla väg 61 genom samhället (Strandvägen 11)
GPS – angivelse:                 59°46’14.40″N 12°22’18.84″E

Inventerad
Namn:                                       Lars Ramström och Thomas Lövgren
Datum:                                      2019-10-14

Historia
Under Gustaf III strider med Danmark-Norge, besökte han Eda skans vid två tillfällen. Minnesstenen vill påminna om dessa händelser.
Tullöverinspektör Eric Noreen var vid denna tid ägare till gården Sofielund som majoren Georg Adlersparre i juni 1808 tog i anspråk som sitt högkvarter som generaladjutant till dåvarande chefen för Västra Armén, generalen Gustaf Mauritz Armfelt. Adlersparre ställde sig senare i spetsen för upproret att avsätta Gustaf IV Adolf då han 9 mars 1809 tågade från Karlstad mot Stockholm med 1.850 man ur Västra Armén.
Eric Noreen lät senare rista in texten i minnesstenen. Sofielunds gård var färdigbyggt 1801 så tidpunkten måste vara efter gårdens tillkomst

 Ägare
Namn:                                        Mona Larsson (Järnsmeden 9)
Adress:                                      Strandvägen 11, 670 40 Åmotfors
Tfnnr:                                        070-521 36 38
Mail-adress

Kostnader
Vård, skötsel/år:                     –
Renovering (vid behov):       Stort behov av rengöring samt förbättring av texten

Vårdare
Namn:                                        Ägaren ?

Övrigt
Minnesmärke av granit
Text: 1772 OCH 1778 RESTE GUSTAF III HÄR FÖRBI TILL GRÄNSEN FÖR ATT FÖRSVARA LANDET
ORTENS TACKSAMHET HÄRFÖR VARAR, SÅ LÄNGE VÄRLDEN STÅR
Informationsskylt: Nej

Lars Ramström
Chef SvMM inventeringsgrupp

Projektet har finansierats av Försvarsmakten

Registerkort Nr B55

Fyra minnestavlor över stupade officerare i kapellet, Karlbergs slott

 Län                                            Stockholm

Kommun (motsv)                Solna

Lägesbeskrivning
Kartbeskrivning:                    På väggarna i Karlbergs slottskapell
GPS-angivelse:                      59°20’29.15″N 18° 1’19.01″E

Inventerad
Namn:                                        Christian Braunstein
Datum:                                       2019-05-29

Historia
På Karlbergs slott organiserades 1792 Kungliga Krigsakademin för officersutbildning av kadetter från armén och flottan. Sjökadetternas utbildning flyttades 1868 från Karlberg, som då blev Kungliga Krigsskolan. År 1999 organiserades Militärhögskolan Karlberg som en försvarsmaktsgemensam högskola. Därmed är Karlberg världens äldsta militärakademi med obruten utbildning på samma plats i mer än 200 år. Skolan vid Karlberg, som har bytt namn ett flertal gånger, är en av de starkaste traditionsbärarna inom Försvarsmakten, då särskilt inom armén.
Utbildningen på den treåriga grundläggande officersutbildningen är ett delat ansvar mellan Försvarshögskolan och Försvarsmakten. Från den 1 januari 2008 lyder Försvarshögskolan under Utbildningsdepartementet. De ansvarar för utbildningen på officersprogrammet som ger en yrkesexamen med 180 högskolepoäng. Efter examen kan kadetten söka anställning i Försvarsmakten med fänriks grad.

 Ägare
Namn:                                        Försvarsmakten
Adress:                                       Högkvarteret, 107 85 Stockholm
Tfnnr:                                         08-788 75 00
Mail-adress:                            exp-hkv@mil.se

Kostnader
Vård, skötsel/år:                     –
Renovering (vid behov):      –

Vårdare
Namn:                                        Militärhögskolan Karlberg
Adress:                                       107 86 Stockholm
Mail-adress:                             exp-mhsk@mil.se

Övrigt
De tre första minnestavlorna omnämner de officerare som utbildats på Karlberg. De indelas i ”Fallna för fosterlandet” och Fallna i Finland”, ”Fallna i främmande härar” och ”Fallna för freden”. Den fjärde tavlan omnämner de officerare som utbildats vid Militärhögskolan i Östersund och behandlar ”Fallna för freden”.
Minnestavlorna uppsatta och kompletterade efterhand.
Text: År, namn, grad och plats för respektive officer.
Informationsskylt; Nej

Christian Braunstein
Chef SvMM inventeringsgrupp

Projektet har finansierats av SvMM

Registerkort Nr D06

Inhugget minnesmärke över omkomna i flygtjänst vid Södermanlands Flygflottilj (F 11) i Skavsta

Län                                                 Södermanland

Kommun                                      Nyköping

Lägesbeskrivning
Kartbeskrivning:                        Nyköping, Skavsta flygfält
GPS-angivelse:                           58.78894 16.93137

Inventerad
Namn:                                            Hans Norlén och Per-Olof Rosén
Datum:                                           2018

Historia
Den 8 oktober 1940 presenterade ÖB Olof Thörnell sin femårsplan för perioden 1 juli 1941–30 juni 1946. I femårsplanen ingick en upprustning och utökning av Flygvapnet, där han föreslog uppsättandet av en spaningsflottilj, F 11, två bombflottiljer, F 12 och F 14, och två jaktflottiljer, F 13 och F 15. Riksdagen antog femårsplanen successivt under åren 1940–1942, där riksdagsbeslut gällande F 11 antogs den 19 december 1940. Riksdagen beslutade att flottiljen skulle förläggas till krigsflygfält 11 utanför Nyköping. Från den 15 oktober 1941 ingick flottiljen i krigsorganisationen.
Genom försvarsbeslutet 1948 beslutades att spaningsverksamheten vid Roslagens flygflottilj skulle upphöra, samt att Östgöta flygflottilj skulle omorganiseras till en jaktflottilj. Därmed kvarstod F 11 som ensam spaningsflottiljen inom Flygvapnet. 
Flottiljen utökades samtidigt med en fjärde spaningsflygdivision, och blev därmed Flygvapnets största flygflottilj. Flottiljen var till skillnad från andra flottiljer organiserad med en operations- och underrättelseavdelning med underlydande underrättelseplutoner.
År 1974 utökas verksamheten vid flottiljen, då Flygvapnets underrättelseskola (FV UndS) omlokaliseras till Nyköping. Men redan ett år senare när Regeringen Palme presenterade sin proposition 1975:75, föreslogs en avveckling av två flottiljadministrationer, Södermanlands flygflottilj (F 11) och Kalmar flygflottilj (F 12). År 1975 beslutade riksdagen att Södermanlands flygflottilj skulle avvecklas senast den 30 juni 1980.

 Ägare
Namn:                                            Luftfartsverket
Adress:                                           601 79 Norrköping
Tfn:                                                  011-19 20 00
Mail:

Kostnader
Vård, skötsel/år:                          Svårt att beräkna.
Renovering:                                  Rengöring + ifyllnad av text med guldfärg, återkommande
vart 20:e år

 Vårdare
Namn:                                            Nyköpings Flyghistoriska Förening, Gunnar Vieweg
Adress:                                           Skavsta flygplats, 611 92 Nyköping
Tfn:                                                  070-530 20 74
Mail:                                                info@f11museum.se

Övrigt
Inhuggen minnesskrift i berghäll.
Text under flygvapentecknet: TILL MINNE AV I FLYGTJÄNST STUPADE KAMRATER VID KUNGL SÖDERMANLANDS FLYGFLOTTILJ
Informationsskylt:  Ja

Hans Norlén
Chef SvMM inventeringsgrupp

Projektet har finansierats av Försvarsmakten