Registerkort Nr S91

1772 och 1778 Minnessten över Gustaf III besök vid Eda skans i Åmotfors

Län                                            Värmland

Kommun (motsv)               Eda

Lägesbeskrivning
Kartbeskrivning:                  Åmotfors, 500 m NO järnvägsstationen längs gamla väg 61 genom samhället (Strandvägen 11)
GPS – angivelse:                 59°46’14.40″N 12°22’18.84″E

Inventerad
Namn:                                       Lars Ramström och Thomas Lövgren
Datum:                                      2019-10-14

Historia
Under Gustaf III strider med Danmark-Norge, besökte han Eda skans vid två tillfällen. Minnesstenen vill påminna om dessa händelser.
Tullöverinspektör Eric Noreen var vid denna tid ägare till gården Sofielund som majoren Georg Adlersparre i juni 1808 tog i anspråk som sitt högkvarter som generaladjutant till dåvarande chefen för Västra Armén, generalen Gustaf Mauritz Armfelt. Adlersparre ställde sig senare i spetsen för upproret att avsätta Gustaf IV Adolf då han 9 mars 1809 tågade från Karlstad mot Stockholm med 1.850 man ur Västra Armén.
Eric Noreen lät senare rista in texten i minnesstenen. Sofielunds gård var färdigbyggt 1801 så tidpunkten måste vara efter gårdens tillkomst

 Ägare
Namn:                                        Mona Larsson (Järnsmeden 9)
Adress:                                      Strandvägen 11, 670 40 Åmotfors
Tfnnr:                                        070-521 36 38
Mail-adress

Kostnader
Vård, skötsel/år:                     –
Renovering (vid behov):       Stort behov av rengöring samt förbättring av texten

Vårdare
Namn:                                        Ägaren ?

Övrigt
Minnesmärke av granit
Text: 1772 OCH 1778 RESTE GUSTAF III HÄR FÖRBI TILL GRÄNSEN FÖR ATT FÖRSVARA LANDET
ORTENS TACKSAMHET HÄRFÖR VARAR, SÅ LÄNGE VÄRLDEN STÅR
Informationsskylt: Nej

Lars Ramström
Chef SvMM inventeringsgrupp

Projektet har finansierats av Försvarsmakten