Alla inlägg av Christian

Registerkort Nr O306

Engelska och tyska krigsgravar från båda världskrigen på Vedholmens gravplats

 Län                                            Bohuslän

Kommun (motsv)                Tanum

 Lägesbeskrivning
Kartbeskrivning:                     Längst ut i Fjällbacka skärgård
GPS-angivelse:

Inventerad
Namn:                                         Ej inventerad
Datum:

Historia
Engelska och tyska krigsgravar från båda världskrigen på öns gravplats.

Ägare
Namn:                                        Tanums kommun
Adress:                                       457 81 Tanumshede
Tfn:                                              0525-180 00
Mailadress:                               kommun@tanum.se

Vårdare
Namn:                                        Ägaren

Övrigt
Kyrkogården är inte helgad längre och de avlidna flyttade. Korset är borttaget och endast gravrösena och dl av kyrkogårdsmuren finns kvar.


Christian Braunstein
SvMM sekr

Projektet har finansierats av Försvarsmakten

Registerkort Nr M310

1944 Minnessten över ett tyskt flygplan och en svensk som dödades vid ett haveri i Sövde

 Län                                           Malmöhus

Kommun (motsv)              Sjöbo

 Lägesbeskrivning
Kartbeskrivning:                 Klockarevägen i Sövde
GPS-angivelse:                    N55°35’19.63″ E13°40’12.35″

Inventerad
Namn:                                       Ej inventerad
Datum:

Historia
Den 11 april 1944 skedde ett haveri med en tysk Messerschmitt 410, där de två i besättningen omkom och även en svensk soldat som befann sig på nedslagsplatsen avled.

Ägare
Namn:                                        Sövde byalag
Adress:                                       Absalons väg 15, 275 96 Sövde
Tfn:
Mailadress:                               info@sovde.se

Vårdare
Namn:                                        Ägaren

Övrigt
Sövde Byalag invigde den 14 april 2024 en minnessten över ett haveri den 11 april 1944 då en tysk Messerschmitt 410, där de två i besättningen omkom och även en svensk soldat som befann sig på nedslagsplatsen.
Text under ett flygplan: HÄR PÅ DENNA PLATS STÖRTADE EN TYSK MESSERSCHMITT 410 DEN 11 APRIL 1944 KL. 11.57. PLANET FLÖGS AV FELDWEBEL JOSEF KAULARTZ (F.1920) OCH MAX SCHULTZ (F.1919). DOG GJORDE ÄVEN MENIG NILS-EINAR HOLMBERG FRÅN MALMÖ SOM BEFANN SIG PÅ SIN CYKEL EXAKT DÄR PLANET STÖRTADE

Christian Braunstein
SvMM sekr

Projektet har finansierats av Försvarsmakten

Registerkort Nr M308

1944 Minnesmärke till minne av en Lancaster Mk.I från RAF 75 Sqn i Svensköp

 Län                                        Malmöhus

Kommun (motsv)             Hörby

 Lägesbeskrivning
Kartbeskrivning:                Svensköp Ö Hörby
GPS-angivelse:                  N55°53’13.12″ E13°51’55.04″

Inventerad
Namn:                                        Ej inventerad
Datum:

Historia
Minnesmärke i form av replik av en Lancaster-propeller till minne av en Lancaster Mk.I, HK594 från RAF 75 Sqn som havererade natten mellan 29 och 30 augusti 1944. En akterskytt dödades av tysk nattjakt, men övriga i besättningen hoppade. Endast piloten som hamnade på land överlevde, övriga hamnade i havet och drunknade.
Planet hade sju besättningsmän varav en överlevde, tre återfanns drunknade och tre försvann. De drunknade begravdes på Pålsjö kyrkogård i Helsingborg
Senare konstaterades det att planet skjutits ner av svenskt luftvärn.

Ägare
Namn:                                        Hörby kommun
Adress:                                       Kommunhuset, Ringsjövägen 4, Hörby
Tfn:                                             0415-37 80 00
Mailadress:                              kommunen@horby.se

Vårdare
Namn:                                        Ägaren

Övrigt
Minnesmärket invigdes den 27 augusti 2007. Det är en exakt kopia av ett av flygplanets propellerblad
Konstnär: Kjell-Åke Espersson
Informationstavla: Ja

Christian Braunstein
SvMM sekr

Projektet har finansierats av Försvarsmakten

Registerkort Nr M307

1944 Minnestavla och propeller över en amerikansk B-17G som störtade i havet vid Skillinge

 Län                                          Malmöhus

Kommun (motsv)             Simrishamn

 Lägesbeskrivning
Kartbeskrivning:                 Tångvägen, Örnahusen
GPS-angivelse:                    N55°26’55.30″ E14°15’40.99″

Inventerad
Namn:                                      Ej inventerad
Datum:

Historia
Den 24 maj 1944 anfölls Berlin av 464 amerikanska bombplan som fällde över 1000 bomber. Efter raiden saknades inte mindre än 33 plan. Lt. Nee i en B-17G Flying Fortress, 42-107178, befann sig på återflygning nordost om Berlin när fyra tyska jaktplan anföll. Troligen började några kablar brinna till följd av kortslutning och befälhavaren Nee gav order om uthopp. Denna order uppfattades inte av hela besättningen, utan piloten Lt. Nee, co-pilot och skytten i ryggtornet hoppade ut genom de öppna bombluckorna. De togs efter fallskärmslandningen till fånga och kunde oskadda återvända till USA först efter krigsslutet i maj 1945. Navigatören Lt. Neel tog snabbt över kontrollen och lyckades hjälpligt släcka elden bakom förarplatsen. Akterskytten T/Sgt. Spaulding fick order att inta andrepilotens plats och flygningen gick nu norrut mot svenska kusten. Med den nu sex man starka besättningen flög man till trakten av Skillinge, söder om Simrishamn, där fem man hoppade. Lt. Neel han aldrig ur planet innan det brinnande slog i vattnet. Tre man kunde räddas av tillskyndande båtar medan två man drunknade. De tre räddade internerades i Loka fram till oktober 1944 och en av dem fick stanna i Sverige fram till februari 1945.

Ägare
Namn:                                 Simrishamns kommun
Adress:                                Stadshuset, Stortorget, Simrishamn
Tfn:                                       0414-81 90 00
Mailadress:                        kontakt@simrishamn.se

Vårdare
Namn:                                  Ägaren

Övrigt
Minnesmärket består av en propeller vid en bänk och en minnestavla-
Delar av det havererade planet har under årens lopp bärgats.

Christian Braunstein
SvMM sekr

Projektet har finansierats av Försvarsmakten

Registerkort Nr M304

1940 Lt Günther Mehrens krigsgrav på kyrkogården i Viken

 Län                                            Malmöhus

Kommun (motsv)                Höganäs

 Lägesbeskrivning
Kartbeskrivning:                    På Vikens nya kyrkogård
GPS-angivelse:                       N56° 8’37.73″ E12°34’17.72″

Inventerad
Namn:                                        Ej inventerad
Datum:

Historia
Den tyske sjöofficeren Günter Mehrens blev blott 23 år. En sommardag 1940 spolades han i land i Viken efter att troligen skjutits ned av brittiska sjöstridskrafter. Günter Mehrens var, trots sin ungdom redan en krigshjälte. Några månader före sin död hade han med sitt sjöflygplan bombat en redan skadad brittisk ubåt som fanns i ytläge utanför Jylland. Mehrens tog den brittiske ubåtskaptenen till fånga och tvingade besättningen att styra till tyskockuperade Danmark. För detta mottogs han som en hjälte hemma i Tyskland och fick järnkorset för sin insats.

Ägare
Namn:                                        Svenska kyrkan

Vårdare
Namn:                                        Vikens församling, Kulla pastorat
Adress:                                       S:t Andreas väg 40, 26357 HÖGANÄS
Tfn:                                              042-36 06 50
Mailadress:                               kulla.pastorat@svenskakyrkan.se

Övrigt
Tysken begravdes senare under militära hedersbetygelser på Nya kyrkogården där kistan var insvept i den tyska flaggan med hakkorset. Än i dag är begravningen av Günter Mehrens en av Vikens största jordfästningar. Han följdes till sista vilan av en hedersvakt från svenska flygvapnet och armén samt representanter från tyska konsulatet i Helsingborg och en musikkår. Vid kistan lades en stor blomsterkrans som skickats från flygvapenchefen Hermann Göring, säger Stig Ewaldson.
Text: GÜNTHER MEHRENS LEUTNANT ZUR SEE GEBOREN 1917 GEFALLEN 1940 FÜR SEIN DEUTSCHES VATERLAND

Christian Braunstein
SvMM sekr

Projektet har finansierats av Försvarsmakten

Registerkort Nr M305

1926 Invalidmonumentet och nio tyska krigsgravar på Norra kyrkogården i Trelleborg


Kommun (motsv)            Trelleborg

 Lägesbeskrivning
Kartbeskrivning:                  Norra kapellet väster Rosengatan-Linnégatan
GPS-angivelse:                  N55°22’57.13″ E13° 9’25.67″

Inventerad
Namn:                                        Ej inventerad
Datum:

Historia
Under första världskriget kom via hamnen i Trelleborg 63 463 krigsfångar att utväxlas, från den 12 augusti 1915 fram till krigsslutet tre år senare. Många av krigsfångarna var svårt skadade och somliga avled och begravdes i Trelleborg. Invalidmonumentet minner om dessa och krigsfångeutväxlingarna i Trelleborg.
De tyska krigsgravarna är från andra världskriget.

Ägare
Namn:                                        Svenska kyrkan + The Commonwealth War Graves Commission

Vårdare
Namn:                                        Trelleborgs församling
Adress:                                       Valldammsgatan 5, 23143 TRELLEBORG
Tfn:                                              0410-597 00
Mailadress:                                trelleborgs.forsamling@svenskakyrkan,se

Övrigt
Monumentet består av en hög stenpelare på en gravkulle. Vid foten ligger en fallen bronsörn och på toppen ses en örn som uttrycker sorg i form av ett stumt skri. Monumentet finansierades genom en insamling och invigdes den 30 okt 1926.
Text på ena sidan av monumentet: LÄNGTAN BLEV DERAS ARVEDEL
Text på andra sidan av monumentet: ÅT MINNET AV DE KRIGSMÄN SOM PÅ HEMVÄG UR FÅNGENSKAP HÄR FUNNO SIN GRAV 1915 – 1918
Text på gravstenarna: OFW MARTIN SPEIGL 1941-07-14, LT ANTON LANG 1943-03-14, UFFZ ERICH GLUCH 1943-09-19, GFR BERNHARD VIETH 1944.01-22, UFFZ HANS-JÜRGEN WERING 1944-02-26, FW JOSEF KAULARTZ 1944-04-11, FW WERNER SCHULTZ 1944-04-11, OGFR KARL TUGEND 1944-08-30, GFR GERHARD WARTENBERGER 1944.08-30

Christian Braunstein
SvMM sekr

Projektet har finansierats av Försvarsmakten

Registerkort Nr I303

1943 Minnesplatta över Sqn Leader Todd-White vid Sproge kyrka

 Län                                            Gotland

Kommun (motsv)                Gotland

 Lägesbeskrivning
Kartbeskrivning:                    På kyrkogården i Sproge
GPS-angivelse:                     N57°15’13.34″ E18°12’38.77″

Inventerad
Namn:                                         Ej inventerad
Datum:

Historia
Richard ”Dick” Todd-White tjänstgjorde som pilot på ett Avro Lancaster bombplan med registreringsnumret ED805. Tyvärr blev hans flygplan nedskjutet och han miste livet den 17 augusti 1943 vid en bombräd mot den tyska raketanläggningen i Peenemünde.

Ägare
Namn:                                        Svenska kyrkan + The Commonwealth War Graves Commission

Vårdare
Namn:                                        Sproge församling i Klinte pastorat
Adress:                                       Församlingshemmet, Klinte, 623 76 Klintehamn
Tfn:                                              0498-24 00 05
Mailadress:                               klinte.pastorat@svenskakyrkan.se

Övrigt
Kroppen begravdes inledningsvis på Sproge kyrkogård men flyttades i början av 60-talet till Kvibergs kyrkogård i Göteborg.
Text i Sproge: IN MEMORY OF SQUADRON LEADER R.N.TODD-WHITE WHO DIED IN ACTION 18TH AUGUST 1943 AND WAS RECOVERED FROM THE SEA AND ORIGINALLY BURIED IN THE CHURCHYARD HERE BY THE GOOD PEOPLE OF SPROGE. BELOVED HUSBAND OF ”PIXIE” AND FATHER OF WENDY ”JAG ÄR EN GÄST OCH FRÄMLING”
Text i Göteborg: SQUADRON LEADER R.N.TODD-WHITE, PILOT ROYAL AIR FORCE 18TH AUGUST 1943 AGE 27 IN LOVING MEMORY OF DICK BELOVED HUSBAND OF PIXIE AND FATHER OF WENDY

Christian Braunstein
SvMM sekr

Projektet har finansierats av Försvarsmakten

Registerkort Nr O305

1939-45 Allierade och tyska krigsgravar på Öckerö kyrkogård

 Län                                        Bohuslän

Kommun (motsv)            Öckerö

 Lägesbeskrivning
Kartbeskrivning:                På Öckerö kyrkogård
GPS-angivelse:                  N57°42’25.54″ E11°38’34.60″

Inventerad
Namn:                                    Ej inventerad
Datum:

Historia
Engelska och tyska krigsgravar från båda världskrigen.

Ägare
Namn:                                        Svenska kyrkan

Vårdare
Namn:                                        Öckerö församling
Adress:                                       Kyrkbacken 7, 475 32 Öckerö
Tfn:                                             031-764 31 00
Mailadress:                              ockero.forsamling@svenskakyrkan,se

Övrigt
Tex Coll gravet: PILOT OFFICER ROBERT PERRIN MCLAREN (18 aug 1942), SGT ROBERT LESLIE SINCLAIR RITCHIE (18 aug 1942), SGR JOHN ANTHONY SHARP (18 aug 1942), SGT JOHN CHARLES WILLIAMS (18 aug 1942), 2 UNIDENTIFIED BRITISH AIRMEN, 2 UNIDENTIFIED BRITISH SAILORS
Text: Kameradengrab: JOHANN WILHELM STEPHAN LENGER (1 juni 1916), ALBERT ANTON PALITZKI (1 juni 1916), JÖRGEN FRIEDRICH PAULSEN (31 maj 1916), WILLY POSCHKE (19 jan 1918), FRANZ WILHELM RUDERT (1 juni 1916), FRIEDRICH SPIEKERMANN (31 maj 1916)
Text okända; 2 VICTIMS OF THE GREAT WAR 1914-1918

Christian Braunstein
SvMM sekr

Projektet har finansierats av Försvarsmakten

Registerkort Nr P301

1944 Minnessten till minne av haveri med ett C-87 transportflygplan nära Alingsås

 Län                                            Älvsborg

Kommun (motsv)                Alingsås

 Lägesbeskrivning
Kartbeskrivning:                   1 km VNV Antens kyrka.
Väg 190 mot Sollebrunn. Sväng till vänster strax efter Anten  kyrka mot Skepplanda. Följ skylt om flygmonument in till vänster, parkera utanför en gårg och gå in längs stigen till minnesplatsen.
GPS-angivelse:                    N58° 0’15.31″ E12°25’36.82″

Inventerad
Namn:                                        Ej inventerad
Datum:

Historia
Fredagen den 20 oktober 1944 kl 00.25 störtade ett amerikanskt kurirflygplan av typen Consolidated C-87 Liberator vid Anten, ca 11 km NV om Alingsås. Hela besättningen om 6 man omkom.
Det störtade planet hade tillsammans med fyra andra plan startat från England med destination Stockholm Bromma men på grund av dåligt väder omdirigerades planen till Torslanda Göteborg. Fyra plan landade på Torslanda men NC-18618 kom aldrig fram. Vad som orsakade olyckan vet man inte men seglivade rykten gör gällande att kulhål fanns i planet men om dessa härstammade från ett tidigare tillfälle vet man alltså inte.
Flygplanet som var lastat med 110 dunkar olja ingick i en hemlig krigsoperation kallad Project Sonnie. Denna operation var så hemlig att i Amerika spreds efter olyckan rykten att planet hade störtat i Asien.

Ägare
Namn:                                        Långareds hembygdsförening
Adress:                                       c/o Mats Björklund
Tfn:                                             0739-66 25 24
Mailadress:                              ihf@langared.se

Vårdare
Namn:                                        Ägaren

Övrigt
Året efter olyckan restes ett minnesmonument på platsen. Invigningen som bevittnades av över 1000 personer skedde söndagen den 27 maj 1945. Tal hölls av pastor Eckerdahl,
De omkomna begravdes den 1 november 1944 på Östra kyrkogården i Malmö.
Text, De sex omkomnas grad och namn: SERGEANT JIM JOHNSTON RADIOORERATÖR, CAPTAIN TRUETT BULLOCK PILOT, SERGEANT OAKLEY RAGLAND RADIOOPERATÖR, CORPORAL EARL NORE TEKNIKER, LIEUTENANT PAUL BUCHANAN COPILOT, CAPTAIN COLIN CAMPBELL NAVIGATÖR
Informationsskylt: Ja

Christian Braunstein
SvMM sekr

Projektet har finansierats av Försvarsmakten

Registerkort Nr N305

1944 Gravvård över serg S Kelley på Värö kyrkogård

 Län                                            Halland

Kommun (motsv)                Varberg

Lägesbeskrivning
Kartbeskrivning:                    Värö kyrkogård ca 29 km N Varberg
GPS-angivelse:                      N57°15’32.94″ E12°11’43.18″

Inventerad
Namn:                                        Ej inventerad
Datum:

Historia


Ägare
Namn:                                        Svenska kyrkan + The Commonwealth War Graves Commission

Vårdare
Namn:                                        Värö-Stråvalla församling
Adress:                                       c/o Anders Karlsson
Tfn:                                             0340-66 98 62
Mailadress:                               ander.karlsson2@svenskakyrkan.se

Övrigt
Text: FLIGHT SERGEANT S KELLEY NAVIGATOR/WIRELESS OPERATOR ROYAL AIRFORCE 7TH APRIL 1944

Christian Braunstein
SvMM sekr

Projektet har finansierats av Försvarsmakten