Registerkort Nr P201

1520 Minnesmärke över slaget på Åsundens is

Län                                             Västergötland

Kommun (motsv)             Ulricehamn

Lägesbeskrivning
Kartbeskrivning:                   Vid gården Skottek 3 km söder Ulricehamn vid sjön Åsunden
GPS-angivelse:                    N57°46’11.60″ E13°24’0.86″

Inventerad
Namn:                                          Ej inventerad
Datum:

Historia
Slaget på Åsundens is eller slaget vid Bogesund utspelades den 19 januari 1520 i Sverige på sjön Åsundens is, i höjd med Skottek tre km söder om Bogesund (nuvarande Ulricehamn). En svensk styrka under riksföreståndaren Sten Sture den yngre förlorade slaget mot en dansk armé under ledning av Otto Krumpen
Gränsbefolkningens bondesoldater och det västgötska frälsets svenner mobiliserades, och riksföreståndaren Sten Svantesson Sture kom till Västergötland för att leda försvaret. Sture valde med omsorg platsen för att möta fienden. De höga bergssidorna vid Skottek där sjön är som smalast, var lämpligast att bygga bråtar, befästningsanordningar att anfalla fienden ifrån. Den danska hären kom tågande den 19 januari.
Sten Sture sårades i ett tidigt skede dödligt, varför slaget fick långtgående konsekvenser för den politiska utvecklingen i Sverige.

Ägare
Namn:                                        Ulricehamns kommun
Adress:                                      Bogesundsgatan 22, 523 34 Ulricehamn
Tfnnr:                                         0321-59 50 00
Mail-adress                             kommun@ulricehamn.se

Vårdare
Namn;                                        Skotteksgårdens Camping och Stugby
Adress:                                       Familjen Ellinger, Skotteks 115, 523 41 Ulricehamn
Tfnnr:                                          0321-131 84
Mail-adress:                             info@skottek.se

Övrigt
Minnessten av granit rest 1914
Text: RIKSFÖRESTÅNDAREN STEN STURE D Y SÅRADES DÖDLIGT PÅ ÅSUNDENS IS DEN 19 JANUARI 1520 UNDER STRID MOT RIKETS FIENDER FÖR SVERIGES SJÄLVSTÄNDIGHET
VID SKOTTEKEN RESTES DENNA VÅRD ÅR 1914 FOR ATT HUGFÄSTA MINNET AF EN BLAND SVERIGES ÄDLASTE MÄN
Informationsskylt: Nej


Christian Braunstein
SvMM sekreterare

Projektet har finansierats av Försvarsmakten