Registerkort Nr W42

Dalregementets gravkvarter på kyrkogården i Norslund, Falun

 Län                                            Dalarna

Kommun (motsv)               Falun

Lägesbeskrivning
Kartbeskrivning:                  Nedre Norslund, Falun
GPS-angivelse:                     N60°36’6.80″ E15°39’2.16″

Inventerad
Namn:                                        Christian Braunstein, Ronny Schultz och Daniel Banck
Datum:                                      2022-08-08

Historia
Kyrkogården i Norslund hette tidigare Kungsarvets kyrkogård och togs i bruk 1884. Regementets gravplats från 1910 ligger strax innanför infarten.

 Ägare
Namn:                                        Falu pastorat???
Adress:
Tfnnr:
Mail-adress

Vårdare
Namn:                                        Ägaren

Övrigt
Minnesmärke av granit rest år 1910 av regementet
Text under dalpilar: MINNESLISTA ÖVER I TJÄNST VID REGEMENTET AVLIDET MANSKAP ÅREN 1909 – 1935 jämte 47 namn
Text på frånsidan: KUNGLIGA DALREGEMENTETS GRAVPLATS jämte tre namn 1930 – 1943
Informationsskylt- Nej


Christian Braunstein
Chef SvMM inventeringsgrupp

Projektet har finansierats av Försvarsmakten