Registerkort Nr W19

1901 Minnessten över Dalregementets Orsa kompani vid kyrkan i Orsa

 Län                                          Dalarna

Kommun (motsv)             Orsa

Lägesbeskrivning
Kartbeskrivning:               SV kyrkan, strax utanför kyrkogårdsmuren
GPS-angivelse:                  N61° 7’12.64″ E14°36’47.01″

Inventerad
Namn:                                       Christian Braunstein, Ronny Schultz och Daniel Banck
Datum:                                      2022-08-09

Historia
De indelta soldaterna rekryterades ofta lokalt och kompaniet benämndes efter centralorten i rekryteringsområdet. Kompaniet blev nationellt känt genom det bevingade uttrycket ”Orsa kompani lovar ingenting bestämt”  (se registerkort W15 och W16).
Regementet hade från 1796 till sin mötesplats på Rommehed, söder om Stora Tuna kyrka. När indelningsverket avskaffades och den värnpliktiga armén introducerades i början av 1900-talet, beslutades 1905 att regementet skulle omlokaliseras till ett nyuppfört kasernetablissemang inne i centrala Falun. Den 10 oktober 1908 flyttade regementsstab och regementsexpeditionen in på området i Falun och den 29 januari 1909 överlämnades kasernetablissemanget till Dalregementet.
Orsa kompani benämndes då 6.kompaniet. Efter återuppsättningen av regementet 2022 är det 5.kompaniet.

 Ägare
Namn:                                        Orsa församllng
Adress:                                       Kaplansgatan 14, 794 30 Orsa
Tfnnr:                                         0250-55 24 80
Mail-adress                              orsa.forsamling@svenskakyrkan.se

Vårdare
Namn:                                       Ägaren

Övrigt
Minnesmärke av granit
Text under krönta dalpilar: ORSA KOMPANI ROTERAT 1628-1901 INOM ORSA, ÄLVDALEN ORE, VÅMHUS OCH SÄRNA SOCKNAR. FRAMVUXET UR MEDELTIDENS BONDEUPPBÅD OCH VASATIDENS FÄNIKOR STÄDSE BERETT TILL BYGDENS FÖRSVAR. STEN REST 1961
Informationsskylt: Nej


Christian Braunstein
Chef SvMM inventeringsgrupp

Projektet har finansierats av Försvarsmakten