Registerkort Nr W91

1520 Vasamonumentet i Rättvik

 Län                                            Dalarna

Kommun (motsv)               Rättvik

Lägesbeskrivning
Kartbeskrivning:                   Vid stranden längst söderut på Rättviks kyrkogård,
GPS-angivelse:                      N60°53’21.51″ E15° 5’53.50″

Inventerad
Namn:                                       Christian Braunstein, Ronny Schultz och Daniel Banck
Datum:                                      2022-08-09

Historia
Gustav landsteg i Kalmar efter fångenskapen i Danmark, och försökte där övertala stadens borgare och tyska soldater att de skulle fortsätta slåss mot kung Kristians arme. Men Gustav blev inte populär och han fortsatte sin resa genom SmålandÖstergötland och Södermanland. I september besökte han sin släkting, Joakim Brahe, Han begav sig vidare mot gården Rävsnäs som ägdes av hans far. i mitten av november kom plötsligt nyheten om Stockholms blodbad: Hans far, två av hans morbröder och flera andra släktingar är avrättade. Alla gods och gårdar hade dragits in. Danskarna sökte honom i hela landet.
Han valde därför att bege sig till Dalarna. I Dalarna hade nästan alla vapen, där hade man lärt sig att uppror lönar sig. Han tar sig dock inte direkt till Mora, utan vandrar runt i trakten kring Falun. Här bor många rika, inflytelserika och mäktiga bergsmän. Deras inställning till kungen är mycket viktig. Den 16 december kommer han till Rättviks kyrka och prästen uppmanar honom att tala till folket. Men han har ingen större framgång. Man är osäker och vet inget om denne Gustav Eriksson. Gustav har besviken lämnat Rättvik för att bege sig till Mora.

 Ägare
Namn:                                        Svenska kyrkan, Rättviks pastorat
Adress:                                      Järnvägsgatan 10, 795 30 Rättvik
Tfnnr:                                         0248-736 50
Mail-adress                              rattviks.kyrkogardsforvaltning@svenskakyrkan.se

Vårdare
Namn:                                        Ägaren

Övrigt
Vasamonumentet vid Siljans strand invigdes år1893. Stenen restes till minne över Gustav Vasa som här vid Rättviks kyrka första gången manade dalkarlarna till kamp mot danskarna. Året var 1520. På 12 mindre stenar finns namnen på några av de personer som hjälpte Gustav Vasa. Monumentet återinvigdes den 20 dec 2020 av landshövding Ylva Thörn
Text under vasakärven i guld och omgiven av runslingor: SVERIGES KONUNG OCH FOLK RESTE  DETTA MINNESMÄRKE 1893
Text i runslingan: VID RÄTTVIKS KYRKA UPPTRÄDDE GUSTAF ERIKSSON WASA I DECEMBER 1520 FÖR FÖRSTA GÅNGEN OFFENTLIGT, MANADE DALAMÄNNEN ATT RÄDDA FÄDERNESLANDET FRÅN UTLÄNDSKT VÄLDE OCH FÖRTRYCK * HÄR BEKÄMPADES I JANUARI 1521 SEGERRIKT CHRISTIANS KRIGSFOLK * DENNA BRAGD, BÖRJAN TILL BEFRIELSEKRIGET, UTFÖRDES AF ENSAMT RÄTTVIKSMÄNNEN, HVILKA OCK UNDER ALLA FÖRVECKLINGAR BLEFVO GUSTAF TROGNE * GRUND LADES HÄRIGENOM TILL GUSTAF I:S GÄRNING FÖR SVERIGES SJÄLVSTÄNDIGHET OCH UTVECKLING
På de 12 mindre stenarna står namnen:. BARBRO STIGSDOTTER, JAKOB JAKOBSSON, SVEN ELFSSON, SVEN ELFSSONS HUSTRU, MATS OCH PER OLSSON, INGEL HANSSON, TOMT MATS LARSSON, TOMT MARGIT, STORE GULBRAND, LARS & ENGELBREKT FRÅN KETTILBO, LARS OLOFSSON och INGE MICKELSSON
Informationsskylt: Ja med översättning till engelska och tyska

Christian Braunstein
Chef SvMM inventeringsgrupp

Projektet har finansierats av Försvarsmakten