Registerkort Nr W26

1943 Minnesmärke över omkomna i flyghaveri på Kutåsen Skördrisberget SV Malung

 Län                                            Dalarna

Kommun (motsv)               Malung-Sälen

Lägesbeskrivning
Kartbeskrivning:                   20 kilometer väster om Malung, strax efter Lisskogsåsen. Vägvisning till ”Fornminne” (5 km) vid riksvägen.
GPS-angivelse:                       N60.551469 E13.474950

Inventerad
Namn:                                        Christian Braunstein, Ronny Schultz och Daniel Banck
Datum:                                       2022-08-09

Historia
Den 25 februari 1943 lyfte tolv flygplan av Flygvapnets modell B-17, tillverkade av Saab, från Skaraborgs Flygflottilj vid Såtenäs, intill Vänern. Målet för flygningen var Östersund. Därifrån skulle de vidare till Gällivare för att delta i en tre veckor lång vinterutbildning. Men så blev det inte för alla i besättningen. Någonstans över Värmland hamnade planen bland låga moln med snöyra och ett av dem försvann.
Hemvärnet och många frivilliga engagerades i sökandet och även Flygvapnet deltog i spaningarna, i början med 25 flygplan och senare med ett mindre antal. Fram till den 8 mars flögs det över området, utan att något plan hittades. Ej heller skallgångskedjorna, som bedrevs i djup snö och i avsaknad av skogsbilvägar och snöskotrar, gav några resultat. Det hela framstod som en gåta – hur kan ett störtat plan bara försvinn. Inte förrän den 17 april samma år fann man svaret på gåtan då skogsarbetaren Albert Matsson från Lisskogsåsen råkade helt enkelt gå förbi planet vid Kutåsen, en dag när han var på väg hem från skogen.
Landsfiskalen blev den som drev frågan om att upprätta ett minnesmärke vid olycksplatsen och han ledde även insamlingen för att täcka kostnaderna för detta. 1800 kronor lyckades han få ihop. 1000 kronor gick till själva upprättandet och 800 kronor överlämnades till hembygdsföreningen för att de skulle sörja för bevarandet av platsen.
På grund av flyghaveriet utanför Malung i början av 1943 tillsatte regeringen en utredning om att bilda en egen vädertjänst för Försvaret och därmed blev inträdet i Försvarsmakten, av meteorologerna som yrkesgrupp, ett faktum.

Ägare
Namn:                                       Malung-Sälens kommun
Adress:                                      Lisagatan 34, Malung
Tfnnr:                                        0280-181 00
Mail-adress                              kommun@malung-salen.se

Vårdare
Namn:                                       Malungs hembygsförening
Adress:                                      Thorolfsvägen 23,782 34 Malung
Tfnnr:                                        0280-105 57
Mail-adress:                            malungs.hembygdsforening@telia.com

Övrigt
Minnesmärke aven bronsplatta fastsatt på en mindre rest sten och två resta propellerblad.
Den 27 augusti 1944 avtäcktes minnesmonumentet där runt 300 personer närvarade. Män ur Malungs hemvärn, liksom representanter från polisen, gick parad och kyrkoherden höll invigningstalet. 50 år senare, den 27 augusti 1994 anordnade Försvarsmakten en minnesceremoni vid platsen.
Text: I VÄRN FÖR FOSTERLANDET FÖROLYCKADES HÄR UNDER FLYGTJÄNST 25/2 1943 FURIR CARL TORE CARLSSON SUNDSVALL F. D. 9/6 1916  KORPRAL EIJE ROLAND KLEFLUND LÅNGEDRAG F.D. 18/4 1921  DE ÅTERFUNNOS DEN17/4 1943
Informationsskylt: Ja


Christian Braunstein
Chef SvMM inventeringsgrupp

Projektet har finansierats av Försvarsmakten