Kategoriarkiv: Registerkort

Registerkort Nr O10

Minnessten över gravfält från 1808-1809 års krig vid slussen i Brinkebergskulle

Län                                            Västra Götaland

Kommun (motsv)               Vänersborg

Lägesbeskrivning
Kartbeskrivning:                   Öster slussen vid Brinkebergskulle
GPS-angivelse:                    58°20’33.51″N 12°21’4.85″E

Inventerad
Namn:                                        Ingvar Rodén
Datum:                                       Nov 2016

Historia
Vid nuvarande Brinkebergskulle sluss fanns ett fältsjukhus med anledning av kriget i Finland 1808-1809.  654 soldater från Västgöta Dals regemente begravdes i anslutning till sjukhuset. Dödsorsaken var oftast fältsjukan som härjade på grund av de dåliga förhållandena.

 Ägare
Namn:                                        Vänersborgs kommun
Adress:                                      Södergatan 16A, 462 85 Vänersborg
Tfnnr:                                         0521-72 10 00
Mail-adress                              kommun@vanersborg.se

Kostnader
Vård, skötsel/år:                     –
Renovering (vid behov):      –

Vårdare
Namn:                                        Ägaren

Övrigt
Minnesmärke av granit rest (uppsatt) på 1910.talet i samband med utbyggnaden av Trollhätte kanal
Text: TILL MINNA AV DE 654 KRIGARE HVILKA UNDERN 1808 – 1809 ÅRS KRIG HÄR DUKADE UNDER FÖR NÖD OCH SJUKDOM EFTER ATT HAFVA FYLLT SIN PLIKT MOT FÄDERNESLANDET
STENEN RESTES AF VÄSTERGÖTLANDS FORNMINNESFÖRENING KUNGL. VATTENFALLSSTYRELSEN OCH ORTENS BEFOLKNING
Informationsskylt.  Nej

Ingvar Rodén
Chef SMVU inventeringsgrupp

 Projektet har finansierats av Försvarsmakten

Registerkort Nr Ö46

Minnessten över Sven Sjöberg i Vassijaure

 Län                                           Norrbotten

Kommun (motsv)               Kiruna

Lägesbeskrivning
Kartbeskrivning:                   Vassijaure station
GPS-angivelse:                      68°25′46″N 18°15′31″E

Inventerad
Namn:                                       Lennart Holtrin och Björn Lundquist
Datum:                                      2017-09

Historia
Under andra världskriget sköts en svensk värnpliktig, Sven Sjöberg till döds av ett tyskt jaktplan på Vassijaure station. Det var den enda svenska armésoldat som blev dödad av fientlig eld under det andra världskriget.
Sven Sjöberg var en soldat (Skidlöpare eller ingående i V. bevakningsbataljonen-oklart) som den 20 maj 1940 träffades av kulspruteeld från ett tyskt flygplan som besvarade elden från pansartåget Kiruna som just ankommet Vassijaure.

 Ägare
Namn:                                        Privatägt
Adress:
Telefon:
Mail-adress:

Kostnader
Vård, skötsel/år:                     –
Renovering (vid behov):      –

Vårdare
Namn:                                        Kamratföreningen Lapplands jägare
Adress:                                       Box 84, 981 22 Kiruna
Telefon:                                      076-849 13 22
Mail-adress:                             info@lapplandsjagare.com

Övrigt
Minnesmärke av granit rest 2003 i anslutning till stationshuset i Vassijaure genom Norra militärdistriktets försorg
Text under tre kronor: TILL MINNE SVEN SJÖBERG  † 20 MAJ 1940 SOM HÄR GAV SITT LIV TILL FOSTERLANDETS FÖRSVAR
Informationsskylt:  Nej

Lennart Holtrin
Chef SvMM inventeringsgrupp

Projektet har finansierats av Försvarsmakten

Registerkort Nr Ö44

Minnessten över Ing 3 vägbygge O Kaisepakte

 Län                                           Norrbotten

Kommun (motsv)               Kiruna

Lägesbeskrivning
Kartbeskrivning:                   Vid väg E 10 norr sjön Nivssakjávrrás
GPS-angivelse:                      68°15’57.83″N 19°24’37.80″E

Inventerad
Namn:                                        Lennart Holtrin och Björn Lundquist
Datum:                                       2017-09

Historia
Uppgifterna som intill 1925 varit avsedda för Bodens fästnings behov av befästnings- och mineringsarbeten förändrades efterhand till att utbilda, organisera och utrusta ingenjörförband för kvalificerade fältarbeten för arméns rörliga operationer främst i norra Sverige, men även andra delar av landet.
– Fördröjande fältarbeten (väg- och broförstöringar samt mineringar på stort djup) för att fördröja angriparens framryckning
– Fältarbeten för rörlighet (plogningsarbeten, väg-, bro- och färjbyggen samt ammunitions-röjning för att underlätta egna förbands rörlighet.

 Ägare
Namn:                                        Statens fastighetsverk (kronoöverloppsmark)
Adress:                                       Box 2263
Telefön:                                     010-478 70 00
Mail-adress:                             sfv@sfv.se

Kostnader
Vård, skötsel/år:                     –
Renovering (vid behov):     Förbättring av text. Upprensning i närområdet

Vårdare
Namn:                                        Kamratföreningen Lapplands jägare
Adress:                                       Box 84, 981 22 Kiruna
Telefon:                                     076-849 13 22
Mail-adress:                             info@lapplandsjagare.com

Övrigt
Minnesmärke av granit rest år 1942 nära Abisko nationalpark och Abiskosjön av Bodens ingenjörkår
Text: KUNGL BODENS INGENJÖRKÅR BYGGDE VÄGEN 1942
Informationsskylt:  Nej

Lennart Holtrin
Chef SvMM inventeringsgrupp

Projektet har finansierats av Försvarsmakten

Registerkort Nr Ö43

 

Minnessten över beredskapsförbanden i Abisko

Län                                           Norrbotten

Kommun (motsv)              Kiruna

Lägesbeskrivning
Kartbeskrivning:                  Abisko (turiststationen) S vägen och järnvägen
GPS-angivelse:                    68°21’27.07″N 18°46’45.76″E

Inventerad
Namn:                                       Lennart Holtrin och Björn Lundquist
Datum:                                      2017-09

Historia
Arméns jägarskola har sitt ursprung i den skidlöparbataljon som sattes upp den 5 oktober 1910 i Bodens garnison, som Norrbottens regementes IV. bataljon. År 1943 antog bataljonen namnet Norrbottens regementes jägarbataljon i Kiruna (I 19 K).
Bataljonen kom vid Nazityskland angrepp mot Norge den 9 april 1940 (se: Operation Weserübung) att förlägga huvuddelen av bataljonen till Abisko, och en del av bataljonens plutoner till Sjangeli samt Riksgränsen, där man kom att tjänstgöra fram till krigsslutet 1945
Den 1 juli 1945 avskiljdes bataljonen från Norrbottens regemente (I 19) och bildade Arméns jägarskola (AJS).

Ägare
Namn:                                       Statens fastighetsverk (kronoöverloppsmark)
Adress:                                      Box 2263
Telefön:                                     010-478 70 00
Mail-adress:                             sfv@sfv.se

Kostnader
Vård, skötsel/år:                     –
Renovering (vid behov):     –

Vårdare
Namn:                                        Kamratföreningen Lapplands jägare
Adress:                                       Box 84, 981 22 Kiruna
Telefon:                                     076-849 13 22
Mail-adress:                             info@lapplandsjagare.com

Övrigt
Minnesmärke av granit rest år 1995 i Abisko nationalpark av Kamratföreningen Lapplands jägare
Text under I 22 vapenbild: REST 1995 AV LAPPLANDS JÄGARES KAMRATFÖRENING TILL MINNE AV DE SVENSKA BEREDSKAPSFÖRBANDEN I ABISKO OCH RIKSGRÄNSFJÄLLEN 1940 – 1945
Informationsskylt: Nej

Lennart Holtrin
Chef SvMM inventeringsgrupp

Projektet har finansierats av Försvarsmakten

Registerkort Nr A32

Två minnesskyltar över Svea livgardes idrottsplats i Gustaf Adolfsparken

Län                                            Stockholms stad

Kommun (motsv)               Stockholm

Lägesbeskrivning
Kartbeskrivning:                   I Gustaf Adolfsparken 50 m V kyrkan
GPS-angivelse:                    59°20’14.27″N 18° 5’52.18″E

Inventerad
Namn:                                       Peter Wetterberg
Datum:                                      2017-10-11

Historia
Svea livgarde flyttade 1888 till nya kaserner mellan Karlavägen och Linnégatan. Norr om kasernområdet och parallellt med Karlavägen anlades en bred grusbana där idrottsövningar av olika slag ägde rum. Här hölls i maj 1891 den första internationella Gymnastik- och Idrottsfesten i Stockholm. Det första loppet var en engelsk mil. Tävlingarna flyttades 1896 till den nybyggda idrottsanläggningen i hörnet Valhallavägen – Lidingövägen och hölls där fram till 1910 då bygget av Stadion påbörjades.

 Ägare
Namn:                                        Stockholms stad
Adress:                                      Kulturförvaltningen, Stockholm
Telefon:                                     08-508 319 00
Mail-adress:                             kultur@stockholm.se

Kostnader
Vård, skötsel/år:                     –
Renovering (vid behov):     Den ena skylten måste omgående utbytas

Vårdare
Namn:                                        Ägaren

Övrigt
Två minnesskyltar på svenska och engelska över Svea livgardes första idrottsplats från 1891 uppsatta 2004 av Gatu- och Fastighetskontoret i samarbete med Stockholms idrottsförvaltning och Stockholms idrottshistoriska förening

Peter Wetterberg
Chef SvMM inventeringsgrupp

Projektet har finansierats av Försvarsmakten

Registerkort Nr O18

Minnesstaty över kung Karl X Gustaf och Erik Dahlberg i Uddevalla

Län                                           Göteborg och Bohus

Kommun (motsv)              Uddevalla

Lägesbeskrivning
Kartbeskrivning:                  Kungstorget, Uddevalla
GPS-angivelse:                  58°20’56.22″N 11°56’18.62″E

Inventerad
Namn:                                       Peter Wetterberg och Gunvor Hjort
Datum:                                     2017-05-04

Historia
I februari 1658 gick en svensk här under ledning av Karl X Gustav över isen på Stora och Lilla Bält och   angrep därefter Köpenhamn. Vid freden i Roskilde den 26 februari 1658 tvingades Danmark lämna ifrån sig bl.a. Bohuslän. Statyn minner om detta.

Ägare
Namn:                                        Uddevalla kommun
Adress:                                       Varvsvägen 1, Uddevalla
Tfnnr:                                         0522-69 60 00
Mail-adress                              kommunen@uddevalla.se

Kostnader
Vård, skötsel/år:                     –
Renovering (vid behov):     –

Vårdare
Namn:                                        Ägaren

Övrigt
Minnesstaty av brons på en sockel av granit uppsatt och invigd av Gustaf V 1915-08-31. Statyn föreställer konung Karl X Gustav (1622-1660) till häst och Erik Dahlbergh (1625-1703), greve, militär, tecknare, arkitekt och ämbetsman. Statyn bekostades av grosshandlare A F Cavalli-Holmgren
Konstnär: Theodor Lundberg (1852-1926)
Text under Bohusläns vapenbild:  BOHUSLÄNNINGARNA TILL CARL X GUSTAF GENOM HVILKEN DE BLIFVIT SVENSKAR
Informationsskylt:  Nej

Peter Wetterberg
Chef SvMM inventeringsgrupp

Projektet har finansierats av Försvarsmakten

Registerkort Nr Z35

Minnessten över 10.komp I 5 i Fjällnäs, Härjedalen

Län                                          Jämtland

Kommun (motsv)             Härjedalen

Lägesbeskrivning
Kartbeskrivning:                 50 m från strandkanten av sjön Malmagen i Tännäs socken
GPS-angivelse:                    62°35’43.31″N 12°10’51.69″E

Inventerad
Namn:                                     Jan-Anders Jacobsson
Datum:                                    2017-10-09

Historia
Det finns uppgifter om att stenen ursprungligen är rest till minne av en norsk styrka som 1808 gjorde ett infall i Härjedalen och där den norske kaptenen Floer med sina 50 jägare ur Röros bergskorps erbjudit sig att vara fältvakt i syfte att inte komma i våldsamheter med grannar, vänner och släktingar i byarna på svenska sidan.
Texten kompletterades 1940 av 10. kompaniet, I 5 och 91.landstormsplutonen under dessa förbands beredskapstjänstgöring i Härjedalen.

 Ägare
Namn:                                        ???
Adress:
Tfnnr:
Mail-adress

Kostnader
Vård, skötsel/år:                     –
Renovering (vid behov):      Förbättring av text erfordras

Vårdare
Namn:                                        Fältjägarföreningen c/o Jan-Anders Jakobsson
Adress:                                       Röstavägen 10, 830 43 Ås
Telefon:                                     073-020 65 80
Mail-adress:                             jana291@msn.com

Övrigt
Minnesmärke av granit. H: 255 cm, B: 32 cm, D 28 cm
Riksantikvarieämbetets nr Fjällnäs 105:1. Inventerat 1974.
Text:  10 KOMP  I 5  91 LST PLUTON L 5  REDO TILL HEMBYGDENS FÖRSVAR 1940
Text på frånsidan:  D:13 AUGS 1808 HARDANGER
Informationsskylt:  Nej

Jan-Anders Jacobsson
Chef SvMM inventeringsgrupp

Projektet har finansierats av Försvarsmakten

Registerkort Nr O30

Inhugget flygartecken över Göta flygflottilj i Säve

Län                                          Göteborg-Bohus

Kommun (motsv)             Göteborg

Lägesbeskrivning
Kartbeskrivning:                 100 m till höger innanför f d flottiljvakten
GPS-angivelse:                    57°46’39.29″N 11°53’13.33″E

Inventerad
Namn:                                      Christian Braunstein
Datum:                                     2017-10-02

Historia
Vid krigsutbrottet 1939 bestod Flygvapnet av endast en jaktflottilj, Svea flygflottilj (F 8), vilken svarade för Stockholms luftförsvar. Av den anledningen beslutade riksdagen den 28 februari 1940 att Flygvapnet skulle stärkas med ytterligare två jaktflottiljer, F 9 i Göteborg och F 10 i Skåne, i syfte att försvara luftrummet över Göteborgs- samt Skåneregionen. Den 8 juni 1938 beviljade riksdagen ett extra anslag till försvaret på 20 miljoner, då riksdagen även antog ett förslag om att sätta upp en flottilj i Såtenäs, under namnet Göta flygflottilj. Genom riksdagens beslut den februari 1940, fick flottiljen i Såtenäs namnet Skaraborgs flygflottilj, och namnet Göta flygflottilj friställdes till Göteborgsflottiljen.
I januari 1941 började J 11 levereras till F 9, då flottiljområdet i Säve stod färdigt att tas i bruk. Dock hade ingen större byggnadsprojektering gjorts, utan den första bebyggelsen bestod av fältbaracker. Den 1 september 1943 levereras de första individerna J 22 till F 9.[3] Vilka ersätts av J 21A i början av 1946.
Genom att Västra flygbasområdet (Flybo V) avvecklas 1957, och ersättas med luftförsvarssektor W2, blev F 9 så kallad sektorflottilj. Den 8 maj 1966 firade flottiljen sitt 25-årsjubileum, vilket bland annat gjorde genom att anordna en stor flygdag. Totalt 40 000 åskådare för att beskåda flyguppvisningarna vid flottiljen. Samma år upplöstes Andra flygeskadern (E 2), även kallad Jakteskadern, där F 9 ingått sedan 1942. F 9 kom nu istället att underställas Västra militärområdet (Milo V).
Som en konsekvens av det ekonomiska läget föreslogs det i 1967 års statsverksproposition att minst två flygflottiljer skulle avvecklas. Utredningsmannen föreslog att F 2, F 9 och F 18 skulle avvecklas. Inför 1968 års försvarsbeslut ansåg regeringen att F 9 skulle avvecklas, men att flygbasen skulle kvarstå som krigsflygbas. Den 30 december 1968 skulle flottiljens 1:a division med tillhörande baskompani avvecklas. Övriga delar av flottiljen avvecklades den 30 juni 1969. Dock skulle strilorganisationen samt organisationen för krigsbasen exkluderas från avvecklingen. År 1968 godkände riksdagen regeringens proposition (1968:109) gällande försvarsbeslutet 1968, vilket fick som konsekvens att förslaget om avveckling av F 9 fastställdes av riksdagen.
Den 25 juni avtackades flottiljen på Gustav Adolfs torg i Göteborg, där flottiljen avlämnades till stadsfullmäktiges ordförande.

 Ägare
Namn:
Adress:
Tfnnr:
Mail-adress

Kostnader
Vård, skötsel/år:                     –
Renovering (vid behov):     –

Vårdare
Namn:                                        Ägaren

Övrigt
Minnesmärke inristat i berghäll föreställande flygvapenemblemet över två J 29
Informationsskylt:  Nej

Christian Braunstein
Chef SvMM inventeringsgrupp

Projektet har finansierats av Försvarsmakten

Registerkort Nr O25

Minnessten över Göta artilleriregementes och Göta Luftvärnsregemente på Kviberg i Göteborg

Län                                            Göteborg och Bohus

Kommun (motsv)               Göteborg

Lägesbeskrivning
Kartbeskrivning:                   Framför kanslihuset
GPS-angivelse:                      57°44’4.79″N 12° 1’53.49″E

Inventerad
Namn:                                        Christian Braunstein
Datum:                                      2017-10-02

Historia
Göta artilleriregemente organiserades 1794 när Artilleriregementet delades upp i fyra regementen. Regementet bestod av åtta kompanier, vilka 1801 utökades till 12 i samband med att Garnisonsregementet i Göteborg uppgick i regementet. Regementet ändrade 1892 namn till Första Göta artilleriregemente (No 2), varvid 1. och 2. fästningskompanierna ur regementet bildade Boden-Karlsborgs artilleriregemente (No 9). Namnändringen var ett resultat av att ett Andra Göta artilleriregemente (No 6) skulle bildas 1894.
År 1893 överfördes två batterier till det nyuppsatta Norrlands artilleriregemente (No 4) i Östersund. År 1904 återfick regementet sitt gamla namn Göta artilleriregemente (Andra Göta blev Smålands artilleriregemente).
Regementet erhöll 1914 beteckningen A 2. År 1951 motoriserades regementet. Genom försvarsbeslutet 1958 beslutades det för att avveckla Göta artilleriregemente den 31 mars 1962. Efter den 31 mars fortlevde regementet som en avvecklingsorganisation fram till den 30 september 1962.

 Ägare
Namn:                                        Göteborgs stad
Adress:                                      Stadsledningskontoret, 404 82 Göteborg
Tfnnr:                                        031-365 00 00
Mail-adress                              goteborg@goteborg.se

Kostnader
Vård, skötsel/år:                     –
Renovering (vid behov):     Ett emblem saknas högst upp

Vårdare
Namn:                                        Ägaren

Övrigt
Minnesmärke av granit rest år 1944
Text:  1644  KUNGL GÖTA ARTILLERIREGEMENTE 1794 – 1962
1994 GÖTA LUFTVÄRNSREGEMENTE 1962 – 1994
Text på frånsidan: REGEMENTETS KAMRATFÖRENING RESTE STENEN 1944
På trappelarna till övre kaserngården segernamn:
t v: BREITENFELD 1631  LECH 1631  LÜTZEN 1632  JARHOWITZ 1642  t h: TÅGET ÖVER BÄLT 1658   HELSINGBORG 1710  GADEBUSCH 1712  SVENSKSUND 1790  LEIPZIG 1813
Informationsskylt:  Nej

Christian Braunstein
Chef SvMM inventeringsgrupp

Projektet har finansierats av Försvarsmakten

Registerkort Nr K10

Minnessten över helikopterolyckan 1997 i Ryd i Kallinge

Län                                          Blekinge

Kommun (motsv)             Ronneby

Lägesbeskrivning
Kartbeskrivning:                 F 17, i närheten av den nya helikopterhangaren
GPS-angivelse:                   N56°15’59” E15°16’40”

Inventerad
Namn:                                    Carl-Gustav Petersson, Ast Engqvist och fljförv Helena Ståhlgren
Datum:                                    2017-06-15

Historia: Helikopterolyckan i Ryd var en helikopterolycka vid det småländska samhället Ryd, Tingsryds kommun den 11 september 2007. Två helikoptrar av typen Bölkow Bo 105 tillhörande Helikopterflottiljen, Försvarsmakten och baserade på F 17 i Kallinge, med den svenska benämningen HKP 9A kolliderade i luften under en övning i transportflygning, varpå samtliga fyra personer ombord på helikoptrarna omkom. Samtliga fyra omkomna var officerare anställda av Försvarsmakten, kapten Mikael Hök (29), löjtnant Patrik Eriksson (36), kapten Hampus Angbjär (30) och löjtnant Markus Gertzén (27). De hade mellan 868 och 1988 timmars flygtid.

Ägare
Namn:                                    Försvarsmakten
Adress:                                   Högkvarteret, Lidingövägen 24
Tfnnr:                                     08-788 75 00 (vx)
Mail-adress                          exp-hkv@mil.se

Kostnader
Vård, skötsel/år:                 –
Renovering (vid behov):   –

Vårdare
Namn:                                  Kallinge flygflottilj  (F 17)
Adress:                                 Värperydsvägen, 372 50 Kallinge
Tfnnr:                                     0457-47 10 00
Mail-adress:                        exp-f17@mil.se

Övrigt
Minnesmärke av natursten med en metallplatta
Text: RYD 2007-09-11
HELIKOPTERPILOTERNA KN MIKAEL HÖK  KN HAMPUS ANGBJÄR  LT MARCUS GERTZÉN LT PATRIK ERIKSSON
FÖR FRED OCH SÄKERHET GAV NI ERA LIV
I MINNET KOMMER NI DOCK ALLTID FÖRBLI LEVANDE
Informationsskylt:  Nej

Carl-Gustav Petersson
Chef SMVU inventeringsgrupp

Projektet har finansierats av Försvarsmakten