Västerbottens län

Västerbotten drabbades av de så kallade Rysshärjningarna under de sista åren av det stora nordiska kriget, 1714–1721, där gårdar brändes och kyrkor plundrades, och hela Umeå brändes ner. 1809 inträffade slaget vid Sävar, det sista slaget i Sverige, varunder många svenskar avled. Samtidigt utbröt en rödsotsepidemi som tog livet av en stor del av befolkningen. Kontakterna med Finland var mycket täta, och när Finland 1809 avträddes till Ryssland isolerade detta landskapet.
1809 Minnesmärke över slaget vid Sävar Ä01
1809 Minnesmärke över övlt J Z Dunker stupad i Hörnefors Ä02
1809 Minnessten över slaget 1809 vid Lejonströmsbron i Skellefteå Ä03
1809 Minnessten över stilleståndet i Frostkåge Ä04
1809 Minnessten över utebliven eldgivning i Djäkneboda Ä05
1809 Minnessten över fältsjukans offer i Umedalen, Umeå Ä06
1809 Minnessten över fältsjukans offer i Röbäck Ä07
1808-09 Minnessten över soldaten Zakarias Bång (Sven Duva) i Lycksele Ä08
1809 Minnesmonument över gen C von Döbeln och upplösandet av den svensk-finska armén i Umeå Ä09
1897 Minnessten över Västerbottens fältjägarkår/Västerbottens reg:s lägerplats på Gumbodahed Ä10
1897 Minnessten över överstelöjtnantsbostället Böle boställe på Teg i Umeå Ä11
1909 Minnessten över Västerbottens regementes inflyttning i Umeå Ä12
1924 Minnessten över Västerbottens regementes 300 års jubileum i Umeå Ä13
1933 Minnessten vid soldattorpet i Museiparken, Umeå Ä14
1940-45 Minnessten över Beredskapen vid kyrkan i Tärnaby Ä15
1940-45 Minnessten över Västerbottens regementes beredskapstid i Vännäs Ä16
1940 Minnestavla över stupade från Västerbottens regemente i Vinterkriget Ä17
1945 Minnessten över Västerbottens regementes vägbygge i Sörmjöle i Umeå Ä18
1967 Minnesplatta över Norrlands dragonregemente på Stadshuset i Umeå Ä19
1995 Minnessten över förolyckade värnpliktige Wörlén 250 m V Regementsmuseet Ä20
2000 Minnesplatta över Västerbottens regemente i Umeå Ä21
2017 Veteranminnesmärke i Döbelns park i Umeå Ä22
2018 Veteranminnesmärke vid Nordanåområdet i Skellefteå Ä23
Ä24
1809 Minnesmärken över E Hägerflycht och J Nisbeth från slaget vid Ratan Ä31
1809 Gravmonument över övlt J Z Duncker och Aërekoff i Umeå Ä32
18 häst- och hundgravar i Regementsparken, Umeå Ä71