Västerbottens län

Västerbotten drabbades av de så kallade Rysshärjningarna under de sista åren av det stora nordiska kriget, 1714–1721, där gårdar brändes och kyrkor plundrades, och hela Umeå brändes ner. 1809 inträffade slaget vid Sävar, det sista slaget i Sverige, varunder många svenskar avled. Samtidigt utbröt en rödsotsepidemi som tog livet av en stor del av befolkningen. Kontakterna med Finland var mycket täta, och när Finland 1809 avträddes till Ryssland isolerade detta landskapet.
Minnesmärke över slaget 1809 vid Sävar Ä01
Minnesmärke över övlt J Z Dunker stupad 1809 i Hörnefors Ä02
Minnessten över slaget 1809 vid Lejonströmsbron i Skellefteå Ä03
Minnessten över stilleståndet 1809 i Frostkåge Ä04
Minnessten över utebliven eldgivning i Djäkneboda 1809 Ä05
Minnessten över fältsjukans offer 1809 i Umedalen, Umeå Ä06
Minnessten över fältsjukans offer 1809 i Röbäck Ä07
Minnessten över soldaten Zakarias Bång (Sven Duva) i Lycksele Ä08
Minnesplatta över Västerbottens regemente i Umeå Ä09
Minnessten över Västerbottens fältjägarkår/Västerbottens reg:s lägerplats på Gumbodahed Ä10
Minnessten över Västerbottens regementes inflyttning 1909 i Umeå Ä11
Minnesplatta över Norrlands dragonregemente på Stadshuset i Umeå Ä12
Minnessten över Västerbottens regementes 300 års jubileum i Umeå Ä13
Minnessten över Västerbottens regementes beredskapstid i Vännäs Ä14
Minnessten över Beredskapen 1940-45 vid kyrkan i Tärnaby Ä15
Minnestavla över stupade från Västerbottens regemente i Vinterkriget 1940 Ä16
Veteranminnessten i Döbelns park i Umeå Ä17
Veteranminnessten vid Nordanåområdet 2018 i Skellefteå Ä18
Minnesmonument över gen C von Döbeln i Umeå Ä19
Minnessten över Överstelöjtnantsbostället Böle boställe på Teg i Umeå Ä20
Minnessten över Västerbottens regementes vägbygge i Sörmjöle 1945 i Umeå Ä21
Ä22
Minnessten över förolyckade värnpliktige Wörlén Ä23
Ä24
Minnesmärken över E Hägerflycht och J Nisbeth från slaget vid Ratan 1809 Ä25
Gravmonument över övlt J Z Duncker och Aërekoff i Umeå Ä26
22 häst- och hundgravar i Regementsparken, Umeå Ä71