RegisterkortNr Ä08

1808-09 Minnessten över soldaten Zakarias Bång (Sven Duva) i Lycksele

 Län                                            Västerbotten

Kommun (motsv)                 Lycksele

Lägesbeskrivning
Kartbeskrivning:                     100 m NNV korsningen Bångvägen – Järnvägsgatan
GPS-angivelse:                        N64°35’46.71″ E18°40’11.64″

Inventerad
Namn:                                        Anders Kihl
Datum:                                       2022-05-28

Historia
Johan Zacharias Bång, född 19 april 1782 i Umeå, död 12 april 1845 i Vilhelmina, var en svensk militär, mottagare av medaljen För tapperhet i fält samt skomakare.
Mycket lite är känt om Bång, men det hävdas att han är förebilden till Runebergs Sven Dufva. Bång ingick i Savolaxbrigaden under general Johan August Sandels och han stred bl.a. i slaget vid Virta bro den 27 oktober 1808.
Vid slaget så ingick soldaten 100 Bång i Korsholms (Mustasaari) kompani, Österbottens regemente. Vid slaget hade ryssarna, som var fyra gånger fler än svenskarna, under furst Michail Petrovitj Dolgorukov gått till anfall mot den av svenskarna befästa stranden på andra sidan Virta å. Striden var hård och svenskarna trycktes sakta tillbaka, men tack vare ett nytt anfall som sattes in, kunde svenskarna på nytt avancera.
Det var under denna del av striden som Bång, tillsammans med sina kamrater, kastade sig in i striden på bron. Hans bajonett räckte inte till så hans slogs med kolvengeväret tills det gick sönder. Efter en stund föll han medvetslös ner på bron och hämtades då slaget var vunnet och togs till ett fältsjukhus i Vieremä. Han hade då fått mer än 10 bajonettstick. Till skillnad från Dufva överlevde Bång slaget och fick medaljen För tapperhet i fält. Han blev sedan tagen som krigsfånge, men överlevde även det.
Efter kriget blev han nybyggare och skomakare i Lycksele. Han gifte sig 1815 med Anna Margareta Baudin, skräddardotter från Öjebyn, Piteå landsförsamling. 1828 blev han tvingad att lämna Lycksele och slog sig ner som skomakare i Vilhelmina där han dog i relativ fattigdom, märkt av alkoholmissbruk, 1845. Han begravdes på Vilhelmina kyrkogård.

Ägare
Namn:                                        Lycksele kommun
Adress:                                      921 81 Lyckselel
Tfnnr:                                        0950-16600
Mail-adress                              kommun@lycksele.se

Vårdare
Namn:                                        Ägaren

 Övrigt
Minnesstenen avtäcktes under midsommarhelgen 1909, skänkt av f d generallöjtnant Gösta Sandels, son till fältmarskalk Johan August Sandels.
Text: SOLDATEN VID MUSTASAARI KOMPANI, Z BÅNG FÖREBILDEN TILL RUNEBERGS SVEN DUFVA BRÖT HÄR BYGD EFTER KRIGETS SLUT
Längre ner står: VIRTA BRO 18 27/10 08
Informationsskylt: Nej

Anders Kihl
Chef SvMM inventeringsgrupp

Projektet har finansierats av Försvarsmakten